Nyeste regler for generationsskifte af ejendom. KURSUS

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Om generationsskifte

Ved generationsskifte er der fire hovedelementer, der gør sig gældende: Familie, virksomhed, formue og skat. Der kan ofte være komplekse og modstridende hensyn at tage for at kunne skabe en balance mellem disse. Hvilke overvejelser skal man gøre for at kunne skabe en balance?

Michael Serup , Partner, Bech-Bruun

09.45 Skat ved generationsskifte
 • Avancebeskatning
 • Bo-/gaveafgift
 • Værdiansættelse
 • Struktur
10.00 Værdiansættelse af fast ejendom og selskaber
 • Interesseforbundne parter
 • Bo- og gaveafgift aktier/anparter
 • Bo- og gaveafgift fast ejendom
10.20 Skattemæssig succession
 • Overførsel af udskudt skat til næste generation
 • Aktier i kapitalselskaber
 • Personlige virksomheder
10.35 Kaffepause
11.00 Overvejelser om struktur og model

Hvilke muligheder kan man gøre sig om struktur og modeller for generationsskifte? Er den aktuelle struktur hensigtsmæssig?

11.20 Skattemæssig risikoafdækning
 • Overførsel af udskudt skat til næste generation
 • Aktier i kapitalselskaber
 • Personlige virksomheder
11.45 Familiens forhold
 • Deling af formue og aktiver
 • Ansvarlighed
 • Følelser
 • Forventningsafstemning

12.00 Forældrekøb – skærpet beskatning i VSO

Lovudkast om forældrekøb.

12.20 Lagerbeskatning ejendomsselskaber

Regeringens forslag om lagerbeskatning.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Generationsskifte rummer både familie, virksomhed, formue og skat. Der vil ofte være komplekse og modstridende hensyn, som skal afvejes for at skabe den rigtige balance. Michael Serup gennemgår generationsskifteprocessen og de forskellige hensyn, herunder særligt familiens forhold samt overvejelser om skattemæssig planlægning, reglerne om skattemæssig værdiansættelse, skattemæssig succession og valg af struktur.

Den 1. juli 2020 blev reglerne for generationsskifte af ejendom ændret. Der blev i juni 2020 udarbejdedet en analyse af generationsskifte-værdier, som i efteråret 2021 skal skabe grundlaget for en ny lov. Den skal forhindre de billige generationsskifter af ejendom og andre værdier.

I forbindelse med den nye 2020-Finanslov, er der desuden blevet vedtaget nye regler om beskatning ved generationsskifte af virksomheder. Skatten på generationsskifte står til at blive hævet til 15%. Loven vil få vidtgående konsekvenser for ejendomsselskaber og skal i det store og hele opfattes som en stramning. Hvad kan dette komme til at betyde for den generation, der står til at overtage og videreføre virksomheder i den kommende fremtid?

Omkring 23.000 virksomheder står foran et generationsskifte i de kommende år. Det gælder i høj grad også ejendomsselskaber, for mange af dem, der købte ejendom i 80erne og 90erne og 00erne står nu med overvejelser om hvordan et generationsskifte organiseres bedst muligt.

 

Om underviseren: 

Michael Serup er specialist i generationsskifte, omstruktureringer og skatteret. Han er i dag Danmarks førende rådgiver inden for generationsskifte af familieejede virksomheder og formuer. Siden starten af sin karriere har Michael arbejdet med aktionær- og virksomhedsbeskatning, og han har i dag mere end 30 års erfaring med ejerledede virksomheder og håndtering af generationsskifte og omstruktureringer.

Michael er en erfaren procedør og har ført et betydeligt antal sager ved Højesteret, landsretterne og de administrative klageinstanser, herunder Landsskatteretten. Han er ligeledes en efterspurgt foredragsholder og underviser inden for sit speciale.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 23. maj 2023
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDeltagere

Advokathuset Nordsjælland

Erik Turley

Bech-Bruun

Michael Serup

Ejendomsmæglerfirmaet Calundan

Jens Jørgen Calundan

Hjortgaard ejendomme Aps

Søren Hjortgaard

Innova Advokatfirma

Elisabet Villadsen Jensen

Kel-Berg Skandinavia A/S

Jens

Andre konferencer

Tilmeld dig her