Nyeste ændringer i AB systemet: Nyt ABR 89, AB 92 og ABT93. KURSUS

Baggrund

Tidligere Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen nedsatte i 2015 et udvalg, der skal revidere byggeriets aftalevilkår, AB-systemet.

Udvalget består af repræsentanter fra 14 offentlige og private organisationer, som repræsenterer byggeriets centrale aftaleparter.

De 14 organisationer blev i september 2014 enige om formuleringen af det kommissorium, der sammen med regeringens byggepolitiske strategi fra november 2014, danner grundlag for revisionsarbejdet.

De reviderede ABR 89, AB92 of ABT93 forventes offentliggjort i maj 2018.

Læs mere om baggrunden

Program

Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her