Ny trend: Små boliger

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Kæmpe efterspørgsel efter små boliger

Stigende boligpriser i byerne og nye livsmønstre blandt, især, unge mennesker afsætter sine spor i boligernes størrelse, idet der nu ofte efterspørges mindre plads end tidligere, mens en del af de funktioner, privatboligen hidtil opfyldte, nu bliver flyttet ud til fællesarealerne. Hvor stort bliver behovet i den kommende tid? Hvor i København er det bedst at etablere små boliger: bycenter, Brokvartererne, andre lokationer? Prisudvikling på små boliger overstiger prisudviklingen på store boliger. Hvem efterspørger de små boliger? Og møder de beboernes behov?

Anders Hyldborg , Adm. direktør, BoligPortal.dk

10.00 Arkitektonisk udformning af små boliger

Skal reducering af arealet altid gå ud over boligens kvalitet? Hvilke arkitektoniske og funktionelle udfordringer følger ved nedbringelse af arealet? Arkitema har udarbejdet en analyse af små boliger for Københavns Kommune. 

Anders Halgren , Partner, Arkitema Architects

10.25 Små boliger i eksisterende ejendomme

Hvilke muligheder er der for etablering af små boliger i eksisterende bygninger. Camelot Danmark benytter sig af et hollandsk koncept, hvor  midlertidige fleksible boliger indrettes i tomme erhvervsejendomme.

Torben Christensen , Direktør, Camelot Danmark

10.50 Kaffepause
11.20 Små boliger i et kompleks bebyggelse

Hvordan disponerer man for små boliger i et konkret udviklingsprojekt? Hvilke forhindringer og muligheder er der? Den bygningsmæssige og finansielle struktur i projekter med små boliger.

Søren Rasmussen , Arkitekt, ONV Arkitekter

11.45 Bofællesskab baseret på mikroliving tanken

Svanen Gruppen har købt den 8.420 kvm byggegrund i Høje Tasstrup og vil samarbejde med Eco-Village opføre et bofællesskab med fokus på bæredygtighed, økologi, genanvendelse. Projektet har som omdrejnningspunkter dele-principper og micro-living tankegang.

Rikke Amalie Søndler , Partner, stifter, Eco Village

12.10 Etablereing af små boliger i den billige ende af skalaen

Netværket BOLIG 2.000 har udgivet en rapport om etablering og drift af små billige boliger. Rapporten opsamler viden og idéer om, hvordan man gennem forskellige boligtyper kan skabe små billige boliger, der overholder lovgivning og som sikrer kvalitet i boligen. Netværket BOLIG 2.000 er etableret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sammen med Statens Byggeforskningsinstitut, SBi.

 

Niels Haldor Bertelsen , Seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut, SBI

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Efterspørgslen på små boliger er enorm, men det er de store lejligheder, der hidtil er blevet bygget flest af. Derfor matcher udbuddet af de små boliger ikke efterspørgslen.

Imidlertid bliver det iflg. den nye Kommuneplan, der er trådt i kraft i 2020, nu lettere at bygge flere mindre boliger i København Siden 2005 har der i København været et krav om, at 75 procent af nybyggede boliger i gennemsnit skal være 95 kvm store for at sikre plads til børnefamilierne i byen.

Med den netop vedtagne kommuneplan er kravet blødt op, så halvdelen af kvm til nybyggeri i København nu gives fri – og der dermed kan bygges flere boliger, der møder efterspørgslen på mindre lejligheder. Med kommuneplanen gør man det muligt at bygge nye familieboliger på ned til 40 kvm i byudviklingsområderne, og 50 kvm i eksisterende by.

Dermed får lempelsen også betydning for de 60.000 nye boliger, som målet er at bygge frem mod 2031.

Denne tendens er i overensstemmelse med de internationale trnds, hvor små lejligheder eller det såkaldte microliving vinder ind overalt i verden.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 21. januar 2021
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDeltagere

Andersen Erhverv A/S

Kim Kyhl Andersen

Arkitema Architects

Anders Halgren

Bagsværd City A/S

Michael C. Pedersen

Birch GM Silkeborg

Peder Østergaard
Line Krogh Pedersen
Kristina Østergaard

Boligforeningen Århus Omegn

Morten Buhrkall

BoligPortal.dk

Anders Hyldborg

Camelot Danmark

Torben Christensen

De Forenede Ejendomsselskaber A/S

Charlotte B. Bagger

Eco Village

Rikke Amalie Søndler

ELF Development

Marianne Pfeifer
Charlotte Harboe

Frederiksberg Ældreråd

Birgitte Franck
Claus Kortzau

Julstrøm Entreprise ApS

Alexander Julstrøm

Kornmark ApS

Jens

m4 Arkitekter

Morten Lie Dalsgaard
Thomas Hjort
Jacob Pedersen

MM Properties

Marc Møller

ONV Arkitekter

Søren Rasmussen

Rambøll

Jesper Møller

Renoveringskonsulenterne ApS

Chila Yunai

Statens Byggeforskningsinstitut, SBI

Niels Haldor Bertelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Daniel Zilmer Theisen

Vandkunsten/ Aalborg Universitet

Silje Erøy Sollien

Winsløw Advokatfirma

Anne Støtt Hansen

Andre konferencer

Tilmeld dig her