Ny trend: Små boliger

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Kæmpe efterspørgsel efter små boliger

Stigende boligpriser i byerne og nye livsmønstre blandt, især, unge mennesker afsætter sine spor i boligernes størrelse, idet der nu ofte efterspørges mindre plads end tidligere, mens en del af de funktioner, privatboligen hidtil opfyldte, nu bliver flyttet ud til fællesarealerne. Hvor stort bliver behovet i den kommende tid? Hvor i København er det bedst at etablere små boliger: bycenter, Brokvartererne, andre lokationer? Prisudvikling på små boliger overstiger prisudviklingen på store boliger. Hvem efterspørger de små boliger? Og møder de beboernes behov?

Anders Hyldborg , Adm. direktør, BoligPortal.dk

10.00 Arkitektonisk udformning af små boliger

Skal reducering af arealet altid gå ud over boligens kvalitet? Hvilke arkitektoniske og funktionelle udfordringer følger ved nedbringelse af arealet? Arkitema har udarbejdet en analyse af små boliger for Københavns Kommune. 

Anders Halgren , Partner, Arkitema Architects

10.25 Små boliger i eksisterende ejendomme

Hvilke muligheder er der for etablering af små boliger i eksisterende bygninger. Camelot Danmark benytter sig af et hollandsk koncept, hvor  midlertidige fleksible boliger indrettes i tomme erhvervsejendomme.

Torben Christensen , Direktør, Camelot Danmark

10.50 Kaffepause
11.20 Små boliger i et kompleks bebyggelse

Hvordan disponerer man for små boliger i et konkret udviklingsprojekt? Hvilke forhindringer og muligheder er der? Den bygningsmæssige og finansielle struktur i projekter med små boliger.

Søren Rasmussen , Arkitekt, ONV Arkitekter

11.45 Parcelhus på 37 kvm bygget af genbrugsmaterialer

Tegnestuen Vandkunsten har et bud på et billigt hus på 37 kvm. Huset skal give plads til en familie på 4 og er bygget af genbrugsmaterialer i træ.

Elena Astrid Rojas , Arkitekt MAA, Partner, Vandkunsten

12.10 Etablering af små boliger i den billige ende af skalaen

Indlægget bygger på rapporterne om etablering af netværket BOLIG 2.000. Rapportenrne opsamler viden og idéer om, hvordan man gennem forskellige boligtyper kan etablere og drifte skabe
små billige boliger, der overholder lovgivningen, og som sikrer kvalitet i boligen. Netværket BOLIG 2.000 er etableret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, TBST sammen med AAU Build.

Niels Haldor Bertelsen , Seniorforsker, AAU Build tidligere SBI

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Efterspørgslen på små boliger er enorm, men det er de store lejligheder, der hidtil er blevet bygget flest af. Derfor matcher udbuddet af de små boliger ikke efterspørgslen.

Imidlertid bliver det iflg. den nye Kommuneplan, der er trådt i kraft i 2020, nu lettere at bygge flere mindre boliger i København Siden 2005 har der i København været et krav om, at 75 procent af nybyggede boliger i gennemsnit skal være 95 kvm store for at sikre plads til børnefamilierne i byen.

Med den netop vedtagne kommuneplan er kravet blødt op, så halvdelen af kvm til nybyggeri i København nu gives fri – og der dermed kan bygges flere boliger, der møder efterspørgslen på mindre lejligheder. Med kommuneplanen gør man det muligt at bygge nye familieboliger på ned til 40 kvm i byudviklingsområderne, og 50 kvm i eksisterende by.

Dermed får lempelsen også betydning for de 60.000 nye boliger, som målet er at bygge frem mod 2031.

Denne tendens er i overensstemmelse med de internationale trnds, hvor små lejligheder eller det såkaldte microliving vinder ind overalt i verden.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 1. juni 2021
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDeltagere

Andersen Erhverv A/S

Kim Kyhl Andersen

Arkitekt Anders Brink

Anders Brink

Arkitema Architects

Anders Halgren

Bagsværd City A/S

Michael C. Pedersen

Birch GM Silkeborg

Peder Østergaard
Line Krogh Pedersen
Kristina Østergaard

BoligPortal.dk

Anders Hyldborg

Bruun & Hjejle

Kasper Sylow

Camelot Danmark

Torben Christensen

Copenhagen Property Construction ApS

Katrine Myssen
Patrick Nørrested

COWI A/S

Jacob Wielandt Bunkeflod
Ninnie Eiken Abildgaard

De Forenede Ejendomsselskaber A/S

Charlotte B. Bagger

Dobbelthuse.dk ApS

Tonny Ager Søbrink

ELF Development

Marianne Pfeifer
Charlotte Harboe

Frederiksberg Ældreråd

Birgitte Franck
Claus Kortzau

Høje-Taastrup Kommune

Lars Christensen

Julstrøm Entreprise ApS

Alexander Julstrøm

Juul Frost Arkitekter A/S

Christian Hanak

Kereby

Cecilie Rust

Kornmark ApS

Jens

Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Susan Fiil Præstegaard

m4 Arkitekter

Morten Lie Dalsgaard
Thomas Hjort
Jacob Pedersen

MM Properties

Marc Møller

ONV Arkitekter

Søren Rasmussen

Pålsson Arkitekter

Malene Holmsgaard

Rambøll

Jesper Møller
Ofri Earon

Renoveringskonsulenterne ApS

Chila Yunai

Statens Byggeforskningsinstitut, SBI

Niels Haldor Bertelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Daniel Zilmer Theisen

Vandkunsten

Elena Astrid Rojas

Vandkunsten/ Aalborg Universitet

Silje Erøy Sollien

Winsløw Advokatfirma

Anne Støtt Hansen

Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling

Tue Rex
Maja Busck

Andre konferencer

Tilmeld dig her