Nordhavn og Refshaleøen med nyt Ø-projekt

Baggrund

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har præsenteret planen for en ny 2 millioner kvm stor ø mellem Refshaleøen og Nordhavn. Øen får navnet Lynetteholmen og vil få plads til 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser. Efter planen skal der bygges 20.000 boliger på øen, og samtidig skal der etableres klimasikring.

Udviklingsplanen for området omfatter også Refshaleøen, som bliver den første etape i processen. Refshaleøen skal udvikles med plads til 15.000 nye indbyggere samt ca. 15.000 arbejdspladser.

Som en helt central præmis for byudviklingen i det nye område skal der desuden etableres ny infrastruktur, der blandt andet kan sikre tilgængeligheden for de nye beboere i områderne. Det drejer sig om en Østlig Ringvej fra Nordhavnen til motorvejen på Amager samt en metrobetjening af området.

Foreløbige beregninger viser, at projektet, der ventes at koste 20 milliarder kr. vil kunne finansiere sig selv, idet salg af byggegrunde på blandt andet Refshaleøen, som i første omgang skal byudvikles, skal finansere en havnetunnel.

Københavns Kommune og staten stifter sammen et selskab med 50 procent ejerskab til hver. Det bliver et datterselskab, der lægges ind under By & Havn.

Parterne skal nu gennemføres en VVM-undersøgelse vedrørende anlæg af Lynetteholmen.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Hovedstaden 2030: Nye planer for udvikling af København og de nye havneområder
Regeringen har igangsat et tværministerielt arbejde om hovedstadsområdets udvikling frem mod 2030. Den nye kunstige ø Lynetteholmen og Østlig Ringvej er projekter, som indgår i dette arbejde. Planen for Hovedstadens udvikling frem til 2030 fremlægges ved årsskiftet 2018 / 2019.
10.00 Udvikling af Ydre Nordhavn
Nordhavnsudbygningen kan gå hurtigere end forventet, for investorinteressen og ønsket om at bo eller arbejde i Nordhavnen er massiv. Nordhavn kan derfor allerede være færdigudbygget i 2035. Blikket rettes derfor allerede nu mod det Ydre Nordhavn, som bliver den sidste del, der skal udvikles. Der er bl.a. netop fremsat lovforslag om den 4. krydstogtsterminal og yderligere 75.000 kvm byudvikling i den del af Nordhavn.
10.25 Byudvikling med plads til 50.000 nye indbyggere
Regeringen og Københavns Kommune har indgået en principaftale om en omfattende og langsigtet udvikling af nye bydele i Københavns havn. Aftalen omfatter anlæggelse af en ny ø på 2 millioner kvm mellem Refshaleøen og Nordhavn og udvikling af Refshaleøen med i alt 2,5-3 millioner kvm bolig- og erhvervsbyggeri, samt den ledsagende infrastruktur. Samlet vil projektet give plads til 50.000 nye indbyggere i København, og herunder alene 35.000 på den nye kunstige ø, som får navnet Lynetteholmen. Efter planen skal der bygges 20.000 boliger på øen. Den nye bydel er også en klimasikring af byen. Derudover skal der forventeligt skabes 15.000 arbejdspladser på Refshaleøen. Københavns Kommune og staten stifter sammen et selskab med 50 procent ejerskab til hver. Det bliver et datterselskab, der lægges ind under By & Havn.
10.50 Udvikling af Refshaleøen, Nordhavnstunnelen og den Østlige Ringvej
Ifølge Regeringens og Københavns Kommunes principplan skal Refshaleøen blive den første etape af udviklingen. Refshaleøen skal udvikles med plads til 15.000 nye indbyggere samt ca. 15.000 arberjdspladser. Bydelen skal ifl. planen knyttes til Nordhavn, det nye kunstige ø og det øvrige København med en tunnel. Tunnelprojektets første etape Nordhavnsvejen, der går fra Helsingørmotorvejen til Svanemølle Havn er allerede gennemført og blev indviet i december 2017. Planen er, at tunnelen føres videre under Nordhavn og ud i en Østlig Ringvej, der kan binde det overordnede vejnet sammen øst om hovedstaden og aflaste biltrafikken i centrum, samt forbedre adgangen til Københavns Havn og lufthavnen. Hvordan vil planerne om etablering af den kunstige ø påvirke infrastrukturplanerne? Hvilken betydning vil den få for byudvikling af Refshaleøen?

Christian Herskind , Administrerende Direktør, Refshaleøens Ejendomsselskab A/S

11.15 Kaffepause
11.45 En investors syn på udvikling af Refshaleøen og den nye ø
Hvordan ser en investor på mulighederne for at udvikle Refshaleøen og Lynetteholmen, den nye kunstige ø mellem Refshaleøen og Norhavn. Hvilke udviklings- og investeringsmuligheder bliver der i bolig- og erhvervsbyggeri og i forhold til de store offentlige anlægsprojekter, der er i støbeskeen.
12.10 Metro til Refshaleøen
Københavns Kommune er i gang med at undersøge mulighederne for at udbygge den kollektive trafik med ny metro, letbane eller BRT (bus i egen bane) på strækninger fra Københavns Hovedbanegård til Amagerbro, Refshaleøen og Brønshøj. Kommunen vil analysere de mulige linjeføringer og nå frem til konkrete anbefalinger til, hvordan bydelens kollektive trafik skal udbygges. Resultaterne forventes at indgå i Kommuneplan 2019. En metrolinje fra Brønshøj over Østerport til Refshaleøen og Nordøstamager for 23,3 milliarder kr. eller en linje over København H for 33,7 milliarder kr. er bl.a. blandt de fremtidige scenarier.

Jeppe Grønholt-Pedersen , Kontorchef, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

12.35 Sådan kan den kunstige ø mellem Nordhavn og Refshaleøen også udvikles
Arkitektfirmaet Urban Power kom i 2017 med en idé om en kunstig ø mellem Refshaleøen og Nordhavn. Hvordan kan øen udvikles? Hvordan kan visionen omsættes til praksis?
13.00 Spørgsmål og afslutning
13.05 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her