Nordhavn og Refshaleøen med nyt Ø-projekt

Baggrund

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har præsenteret planen for en ny 2 millioner kvm stor ø mellem Refshaleøen og Nordhavn. Øen får navnet Lynetteholmen og vil få plads til 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser. Efter planen skal der bygges 20.000 boliger på øen, og samtidig skal der etableres klimasikring.

Udviklingsplanen for området omfatter også Refshaleøen, som bliver den første etape i processen. Refshaleøen skal udvikles med plads til 15.000 nye indbyggere samt ca. 15.000 arbejdspladser.

Som en helt central præmis for byudviklingen i det nye område skal der desuden etableres ny infrastruktur, der blandt andet kan sikre tilgængeligheden for de nye beboere i områderne. Det drejer sig om en Østlig Ringvej fra Nordhavnen til motorvejen på Amager samt en metrobetjening af området.

Foreløbige beregninger viser, at projektet, der ventes at koste 20 milliarder kr. vil kunne finansiere sig selv, idet salg af byggegrunde på blandt andet Refshaleøen, som i første omgang skal byudvikles, skal finansere en havnetunnel.

Københavns Kommune og staten stifter sammen et selskab med 50 procent ejerskab til hver. Det bliver et datterselskab, der lægges ind under By & Havn.

Parterne skal nu gennemføres en VVM-undersøgelse vedrørende anlæg af Lynetteholmen.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.35 Velkomst
09.40 Udvikling af Ydre Nordhavn
Nordhavnsudbygningen kan gå hurtigere end forventet, for investorinteressen og ønsket om at bo eller arbejde i Nordhavnen er massiv. Nordhavn kan derfor allerede være færdigudbygget i 2035. Blikket rettes derfor allerede nu mod det Ydre Nordhavn, som bliver den sidste del, der skal udvikles. Der er bl.a. netop fremsat lovforslag om den 4. krydstogtsterminal og yderligere 75.000 kvm byudvikling i den del af Nordhavn.

Anne Skovbro , Administrerende direktør, By & Havn

10.05 Udvikling af Refshaleøen, Nordhavnstunnelen og den Østlige Ringvej
Ifølge Regeringens og Københavns Kommunes principplan skal Refshaleøen blive den første etape af udviklingen. Refshaleøen skal udvikles med plads til 15.000 nye indbyggere samt ca. 15.000 arbejdspladser. Bydelen skal ifl. planen knyttes til Nordhavn, det nye kunstige ø og det øvrige København med en tunnel. Tunnelprojektets første etape Nordhavnsvejen, der går fra Helsingørmotorvejen til Svanemølle Havn er allerede gennemført og blev indviet i december 2017. Planen er, at tunnelen føres videre under Nordhavn og ud i en Østlig Ringvej, der kan binde det overordnede vejnet sammen øst om hovedstaden og aflaste biltrafikken i centrum, samt forbedre adgangen til Københavns Havn og lufthavnen. Hvordan vil planerne om etablering af den kunstige ø påvirke infrastrukturplanerne? Hvilken betydning vil den få for byudvikling af Refshaleøen?

Christian Herskind , Administrerende Direktør, Refshaleøens Ejendomsselskab A/S

10.30 Lynetteholmen: ny ø med plads til 35.000 nye indbyggere
Regeringen og Københavns Kommune har indgået en principaftale om en omfattende og langsigtet udvikling af nye bydele i Københavns havn. Aftalen omfatter anlæggelse af en ny ø på ca. 2 millioner kvm mellem Refshaleøen og den ledsagende infrastruktur. Med udviklingen af Refshaleøen vil projektet på sigt kunne give plads til 50.000 nye indbyggere i København, herunder alene 35.000 på Lynetteholmen. Det svarer til 15-20.000 boliger på øen. Den nye bydel er også en klimasikring af byen. Københavns Kommune og staten stifter sammen et selskab med 50 procent ejerskab til hver. Det bliver et datterselskab, der lægges ind under By & Havn. Vision, tidsplan og muligheder for finansiering af den store udviklingsplan.

Ole Birk Olesen , Transport-, Bygnings- og Boligminister, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

10.50 Kaffepause
11.20 En investors syn på udvikling af Refshaleøen og den nye ø
Hvordan ser en investor på mulighederne for at udvikle Refshaleøen og Lynetteholmen, den nye kunstige ø mellem Refshaleøen og Nordhavn. Hvilke udviklings- og investeringsmuligheder bliver der i bolig- og erhvervsbyggeri og i forhold til de store offentlige anlægsprojekter, der er i støbeskeen.

Michael Bruhn , Direktør, PFA Ejendomme

11.45 Metro til Refshaleøen
Københavns Kommune har i efteråret 2018 afsluttet 2 analyser vedr. mulighederne for at udbygge den højklassede kollektive infrastruktur i København med metro, letbane og BRT. Det primære fokus har været at løse kapacitetsproblemerne i den eksisterende metro over havnesnittet som følge af den forventede befolkningsudvikling i kommunen. Derudover er betjening af byudviklingsområder samt Brønshøj undersøgt, og etapevis udbygning af infrastrukturanlæg er belyst. Med principaftalen om anlæg af Lynetteholmen forventes yderligere 35.000 beboere og arbejdspladser i København. Lynetteholmen skal bl.a. betjenes af en metroforbindelse, der kan sikre den nye bydel en hurtig og sammenhængende forbindelse med resten af København. Metrobetjening af Lynetteholmen fra henholdsvis nord og syd indgår i en forundersøgelse, der skal afdække den samlede økonomi, samt fordele og ulemper ved de forskellige linjeføringer og for det samlede metronet. Resultater og anbefalinger fra Københavns Kommunes analyser fra 2018 præsenteres og den videre proces for Lynetteholmen skitseres.

Jeppe Grønholt-Pedersen , Kontorchef, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

12.10 Sådan kan den kunstige ø mellem Nordhavn og Refshaleøen også udvikles
Arkitektfirmaet Urban Power kom i 2017 med en idé om en kunstig ø mellem Refshaleøen og Nordhavn. Hvordan kan øen udvikles? Hvordan kan visionen omsættes til praksis?
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Aberdeen Asset Management

Henrik Kehlet
Mette Borella Kuhlmann
Iben Larsen

AI a/s

Jan Bruus Sørensen

Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab

Christian Schow Madsen
Henriette Bjerg
Camilla Hee Wille

Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S

Jakob Dupont

Caplloyd A/S

Flemming Meyendorff

CG Jensen A/S

Christian Levinsen

COWI

Jørgen Krogh
Anne Eiby
Ervin Nordahl Haukrogh

COWI A/S

Anders Richelsen
Jens Sandager Jensen

Danielsen Spaceplanning

Malin Meyer

DEAS A/S

David Green
Kenneth Larsen
Mikael Tröjbom Johansen

DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S

Thomas Rivad

Dorte Mandrup Arkitekter

Pernille Jespersen

H+ARKITEKTER

Marianne Dampe Raun
Jesper Wegener
Ann-Helene Kappel Nilsson

Horten Advokatpartnerselskab

Rikke Søgaard Berth

Implenia Spezialtiefbau GmbH

Nikita Gorbatko

Kuben Management A/S

Anders Thanning

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

Jeppe Grønholt-Pedersen

NT Advokater

Ole Theut

Per Aarleff A/S

René Jensen Schlippé

Per Aarsleff A/S

Niels Holm Mikkelsen
Carsten Lund
Mads Kofod

PFA Ejendomme

Michael Bruhn

Plesner Advokatpartnerselskab

Lise Grothen
Rikke Maria Falck Jensen
Karina Brinch

Rambøll Danmark A/S

Peter Lund Christensen
Simon Jensen
Katrine Mai-Jørgensen

Refshaleøens Ejendomsselskab A/S

Claus Hovmøller Jensen
Christian Herskind

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Ole Birk Olesen

Via Trafik Rådgivning A/S

Ulrik Valentin Hansen

Vurderingsstyrelsen

Jean Budtz
Simon Lind
Karina Høy-Nielsen
Lone Jørgensen

Andre konferencer

Tilmeld dig her