Næstved: De store projekter

Baggrund

Næstved med et befolkningstal på 82.911 er den næststørste kommune og det geografiske centrum i Region Sjælland. Hvor Roskilde og Køge kigger mod Hovedstaden, appellerer Næstved til hele Syd- og Midtsjælland. Befolkningstilvæksten forventes at blive på 3 procent over de næste 10 år og kommunen vil have nået et indbyggertal på 85.504 i 2029 ifølge Danmarks Statistik.
 
Det skaber en forventning om over 800 nye boliger de næste ti år, men reelt har byen potentiale for over 5.000 nye boliger. Boligudviklingsområder er særligt Stenlængeområdet på 1,2 millioner kvm med plads til 1.600 boliger, men også erhverv, hotel og konferencecenter. Næstved Erhvervshavn skal udfases fra den indre by og flyttes ud til Ydernæs. Det vil give plads til mere byudvikling i de gamle havneområder, blandt andet med bolig og erhverv.
Interessen for at bosætte sig i Næstved og Sydsjælland ses i op svinget på husmarkedet, hvor priserne stiger mere end i hovedstaden. På Vest- og Sydsjælland er priserne i gennemsnit 8,5 pct. højere end for et år siden. Til sammenligning er priserne i hovedstaden steget med 4,9 pct. det seneste år. 
 
Med den kommende højhastighedsbane mellem Ringsted og København bringes rejsetiden fra Næstved til København ned på cirka en halv time. Med regeringens udflytning af statslige arbejdspladser blev Næstved én af de store vindere. Hele Udlændingestyrelse med i alt 375 arbejdspladser flytter til Næstved og dele af 'Skat' flytter til Næstved med 174 arbejdspladser. Det skaber grobund for mange nye forskellige typer boliger, der kan bringe flere beboere til Næstved. Udviklingsmulighederne i den kommende faste Femern-forbindelse kan bringe mere erhvervsliv til byen, og dermed skabe flere arbejdspladser med større tilflytning til følge.
 
Næstved er godt i gang med at slå sig selv fast som driftig erhvervsby. Næstved havde i 2017 hele 27 Gazelle-virksomheder og der var en nettotilgang på 538 private arbejdspladser i kommunen.
 
Den nye planlov har åbnet op for byggeriet af større butikker. Det åbner op for 55.000 kvadratmeter nye butikker i Næstved Nord, og Næstved får cementeret sin position som Sjællands største handelsmekka udenfor Hovedstaden med et nyt 25.000 kvm stort butikscenter, som opføres tæt ved Næstved Storcenter og Næsted Megacenter. Området besøges årligt af 5 millioner kunder. Også Næstved Storcenter står overfor en udvidelse.
 
Ressource City, som ligger på den gamle Maglemølle Papirfabrik, er blevet udvalgt som et af Danmarks 100 bedste klimaprojekter. Det er en erhvervspark for grønne virksomheder, som tager udgangspunkt i cirkulær økonomi, hvor produkter genbruges og genanvendes frem for at ende som affald. Derudover hjælper projektet små og mellemstore virksomheder med at udvikle grønne forretningsmodeller.
 
Erhvervsforeningen og kommunen arbejder sammen for at få Folketinget til at godkende en ny motorvej til Rønnede. Vejdirektoratet har sat gang i køb af ejendomme, der bliver ramt af den kommende motorvej mellem Næstved og Rønnede. Vejdirektoratet anslår, at der vil køre mellem 17.000 og 20.000 biler i døgnet på en ny motorvej og den vil aflaste den eksisterende Rute 54 med mindst 10.000 biler dagligt.
 

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Overblik: Visioner og strategier for Næstved
Næstved oplever øget tilflytning og investering. Næstved fik i 2017 en nettotilgang af private arbejdspladser på 538, og med regeringens udflytning af statslige arbejdspladser får byen 395 nye statslige arbejdspladser. Det ser ogå ud til at den nye motorvej mellem Næstved og Rønnede bliver godkendt politisk. Hvordan cementerer Næstved sin status af regionalt vækstcenter og handelsby? Hvilken betydning vil den kommende Femern Bælt-forbindelse få for Næstved og regionen, og vil det kunne tiltrække virksomheder, f.eks. inden for logistik, til området? Hvilke visioner og prioriteringer har kommunen for Næstved frem mod år 2029?

Carsten Rasmussen , Borgmester, Næstved Kommune

10.00 Konkrete planer og projekter
Næstved Bymidte står over for en omfattende byfornyelse. Op mod 120.000 kvadratmeter udviklingsareal er på tegnebrættet, og ønsket er at fortætte med boliger og erhverv og skabe attraktive opholdsrum. Samtidig vil man binde Bymidten bedre sammen med de grønne rekreative områder i blandt andet Rådmandshaven ned til Susåen. Næstved Erhvervshavn flytter måske ud til Ydernæs, hvilket vil åbne op for byudvikling i det gamle havneområde, som ligger tæt på bumidten. Også Stenlængeområdet i Næstved Nord skal udbygges, det nye Vandkulturhus er blandt andet planlagt i dette område. Hvilke konkrete planer og projekter er der i Næstved? Hvordan ønsker kommunen at udvikle bl.a bymidten, havnearealerne og Stenlængeområdet? Hvilke andre områder i byen skal udbygges og udvikles? Hvad bliver behovet for boliger, kontorer, butikker og logistik i fremtiden, ikke mindst med tanke på de mange nye statslige arbejdspladser? Hvilke udbud har kommunen, og hvad er investeringsmulighederne i Næstved?

Thore Rytter Klitgaard , Arkitekt, Næstved Kommune

10.25 Det ny Holmegaard: Formidlingscenter til 103 millioner kr.
Efter nedlægningen af Holmegaard Glasværk i Fensmark har 15.000 kvm bygninger stået tomme, men nu er finansieringen på plads til at skabe et nyt formidlingscenter på området. De historiske og bevaringsværdige bygninger skal renoveres og kommer til at rumme den mest betydende glassamling i Norden med 35.000 glas fra Holmegaard samt verdens største samling af Kähler keramik. Begge samlinger har internationalt format og værdi, og vil blive et trækplaster for regionen både lokalt og internationalt. Det nye Holmegaard vil koste 103 millioner kr. og vil foruden udstillingerne rumme levende værksteder, faciliteter for events, koncerter, konferencer og tilbud om undervisning, bibliotek, spisesteder, museumsbutik og designsalg, kunstner og studieboliger samt udlejning af lokaler til kunstnere og håndværkere. Hvordan kommer formidlingscentret til at se ud? Hvad skal der bygges, og i hvilke rammer vil man præsentere samlingerne? Hvad vil museet komme til at betyde for regionen og turismen i området?

Keld Møller Hansen , Administrerende direktør, Museum Sydøstdanmark

10.50 Kaffepause
11.20 Udlændingestyrelsens nye domicil til 140 millioner kr
Udlændingestyrelsens nye kontordomicil i Næstved kommer til at ligge på Posthusgrunden mellem Farimagsvej og jernbaneskinnerne og bliver arbejdsplads for mellem 350 og 400 medarbejdere. Domicilet vil dermed ligge tæt på stationen og det nye Campusbyggeri. Byggeriet bliver 9.900 kvm stort og består af 3 forskudte atriumhuse på op til 5 etager. Byggeriet forventes at komme til at koste 140 millioner kr. og skal stå færdigt i 2020. Byggearbejderne udføres af A.Enggaard A/S som OPP partner. Hvordan kommer det nye domicil til at se ud, og hvilken effekt vil det få for midtbyen? 

Jens Økter Andersen , Projekterings- og projektleder, A. Enggaard A/S

11.45 Nyt storcenter til 225 millioner kr. på vej i Næstved
Næstved Nord danner rammen om Næstveds aflastningscentre og nu er endnu et 20.000 kvm center på tegnebrættet. Centret kommer til at ligge på et 53.300 kvm stort areal øst for Næstved Megacenter, og vil få op til 400 parkeringspladser. Det nye center kommer for uden Megacentret til at ligge tæt på Næstved Storcenter, der har 5 millioner kunder om året, så området cementerer yderligere Næstved som Sjællands handelsmekka udenfor København. Det nye center vil rumme boxbutikker på minimum 5.000 kvm i 2 etager go bygges med etager, der skyder sig ind over hinanden, hvilket giver mulighed for at udnytte terrasserne til udstillinger, torv, udeservering eller medarbejderfaciliteter. Terrasserne bindes sammen af trapper hvor besøgende kan bevæge sig fra plateau til plateau. I forbindelse med centret skal Vestergårdsvej forlænges, og der anlægges en ny rundkørsel på Køgevej. Byggesummen anslås til 225 millioner kr. Hvordan kommer det nye center til at se ud, og hvilken betydning vil det få for Næstved og Sydsjælland?
12.10 Udvidelse af Sct. Jørgens Park for 195 millioner kr
Sct. Jørgens Park i Næstved Syd mellem Østre Ringvej og Vordingborgvej står over for en omfattende renovering af butikscentret og en udvidelse med 72 nye boliger. Boligområdet blev opført i 1964 til 1979 og vil rumme 958 boliger efter udvidelsen. Byggeriet af de første 42 familieboliger er gået i gang og hele projektet forventes færdigt i 2020. I alt udvides boligarealet med 7.000 kvm med bl.a. også ungdomsboliger. Den nuværende daginstitution skal rives ned og erhvervsarealerne vil blive ombygget til boliger. Det 2.000 kvm store butikscenter står overfor en renovering og vil blive opgraderet med ny indgangsfacade, glasarkader og der bliver områder til cafeer og andre butikker, der sælger mad og drikkevarer. Intentionen er at butikscentret også vil trække kunder fra andre områder end lokalområdet. Hvad er planerne for det nye Sct. Jørgens Park? Hvad skal der bygges, hvordan kommer det til at se ud, hvad er tidsplanen, og hvilken betydning får det nye Sct. Jørgens Park for Næstved?

Nicolai Hartmann , CEO, JH Administration A/S

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

A. Enggaard A/S

Jens Økter Andersen

Boligselskabet Sjælland

Tommy Novland

DGE Miljø- og Ingeniørfirma

Tenna Weber Olsson

Estate Invest

Peter Nielsen
Brian Jensen
Amalie Nielsen

Guldborgsund Kommune

Casper Ingerslev Henriksen

JH Administration A/S

Nicolai Hartmann

Kuben Management A/S

Anders Thanning

Kullegaard A/S

Thomas Kullegaard
Ulrik Mortensen

Museum Sydøstdanmark

Keld Møller Hansen

Næstved Kommune

Carsten Rasmussen
Thore Rytter Klitgaard

Park Street Nordicom

Carsten Nørregaard-Laursen

SOLARLUX Scandinavia AB

Sonny Curtis

William Tolstrup - arkitekter

William Tolstrup

Andre konferencer

Tilmeld dig her