Mod BR 30 - Energikrav i kommende bygningsreglementer

Mod BR 30 - Energikrav i kommende bygningsreglementer

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Konferencen afholdes d. 2. maj 2018 kl. 09.00 - 13.05

Baggrund

De energimæssige krav til bygninger - såvel de nye som de eksisterende, er under voldsom forandring. Men hvilken vej går udviklingen? Hvad kan vi forvente af de kommende regulativer - fremfor alt Bygningsreglementet og hvilke faktorer og overvejelser vil påvirke udviklignen, både nationalt og på EU plan?

På konferencen gennemgår de vigtigste dokumenter, der danner grundlag for kommende revisioner af bygningsreglementet og andre regulativer vedr. de energimæssige krav.Program

09.00

Registrering og morgenmad


09.30

Velkomst


09.35

Roadmap 2030 – Bygningers rolle i den grønne omstilling

Det grønne roadmap blev udarbejdet af en bred kreds af byggeriets- og energiaktører. Roadmappet givet et bud på, hvordan elementer i bl.a. bygningsreglementet bør udvikle sig, og hvilke krav og hvilke rammebetingelser bør være til stede i 2020, 2025 og 2030.


10.00

Nye energikrav i BR18

Det kan forventes, at energikravene i Bygningsklasse 2020 ikke bliver "ophøjet" til energikrav i 2018. For samspillet mellem totalenergikravene i Bygningsklasse 2020 og kravene til varmetab for klimaskærm og komponenter har en ubalance, som medfører et indirekte krav om placering af solceller på stort set alt nybyggeri. Dette opfattes af flere eksperter som ikke hensigtsmæssigt. Status for gentænkning af kravene i bygningsklasse 2020 til brug for BR18, så de fortsat fremmer energieffektive bygninger, men uden samtidig at fremme en placering af solceller på bygningerne.


10.25

En kommende frivillig bæredygtighedsklasse i BR20

Statens Byggeforskningsinstitut, SBI vandt en pris fra Rockwool fonden med opgaven at skitsere indholdet af en kommende frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet. SBI har dannet en ”Advisory group”, samt planlagt en række workshops til indhentning af holdninger og ideer til en sådan frivillig bæredygtighedsklasse. Klassen skal bl.a. gøre det muligt at indregne byggematerialernes miljøbelastning ved produktion og anvendelse på lige fod med energiforbrug til opvarming og udluftning.


10.50

Revisionen af Bygningsdirektivet og Energieffektivitetsdirektivet

Revisionen af begge direktiver er i gang på grundlag af EU Kommissionens udspil fra den 30. november 2016. Udkastene til direktiver indeholder en række forslag, som vil få påvirkning på kommende danske bygningsreglementer, BR, heriblandt størrelsen og arten af energisparekravene, fastsættelsen af primære energifaktorer, fastlæggelsen af Nearly Zero Energy Buildings, krav til bygningsrenoveringsstrategier og finansiering samt krav til ledningsføring til opladning af elbiler.


11.20

Kaffepause


11.45

Fremtiden for de frivillige renoveringsklasser

Kravene om, at hvis dele af en bygning skal repareres eller renoveres, så skal den omhandlede bygningsdel føres op til dagens standard for nybyggeri, bliver stadig vanskeligere at overholde med stramningerne i bygningsreglementerne energikrav. For at give mulighed for i stedet at se på en generel energimæssig forbedring blev der i BR15 indsat 2 frivillige renoveringsklasser, som en slags første version til en senere udvikling. Hvilke erfaringer har man gjort med de 2 frivillige renoveringsklasser? Vil en ombearbejdning eller justering af de frivillige renoveringsklasser spille sammen med en energirenoveringsstrategi frem mod 2030 og videre mod 2050?


12.10

Vedvarende energi på bygninger og kravene til bygningernes energimæssige kvalitet

Skal bygningers energikrav og den vedvarende energi betragtes som en samlet enhed eller som to adskilte reguleringsområder. Det Økologiske Råd udarbejdede i 2016 en rapport om hensigtsmæssigheden af sammenhængen mellem totalenergikrav og placering af vedvarende energi på bygningen i det daværende BR15 og Bygningsklasse 2020.

Søren Dyck-Madsen Søren Dyck-Madsen, Civilingeniør, Klima- og Energi Sagkyndig, Det Økologiske Råd


12.35

En ny dansk bygningsrenoveringsstrategi

Den nugældende danske renoveringsstrategi blev udarbejdet af regeringen i 2014 med omfattende deltagelse af byggeriets aktører. EU’s Bygningsdirektiv kræver imidlertid jævnlige gennemsyn af de danske strategier for bygningsrenoveringer. Den første revision, som skulle indsendes til EU foråret 2017, omfattede kun ganske få administrative ændringer uden inddragelse af byggeriets aktører. Frem mod næste krævede revision kan man forvente en nyvurdering af renoveringsstrategien bl.a. fordi mange af de nuværende elementer faktisk er indfriet i BR15.


13.00

Spørgsmål og afslutning


13.05

FrokostTilmelding til Mod BR 30 - Energikrav i kommende bygningsreglementer

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Konferencen afholdes d. 2. maj 2018 kl. 09.00 - 13.05

1. Virksomhedsinfo og fakturering

Inkluderet i prisen:

  • Professionelt arrangement til tiden
  • Morgenkaffe
  • Frokost
  • Konferencemappe
  • Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende
  • Kursusbevis

2. Antal deltagere og deltagerinfo

Person 1
Person 2
Person 3 - Gratis
Person 4
Person 5
Person 6 - Gratis

Behandler, vent venligst...

Byens Ejendom behandler dine data fortroligt og videregiver aldrig dine informationer til tredjepart. Har du spørgsmål vedr. dine data eller din regning, kan du altid kontakte os på tlf. 70702207 eller pr. e-mail til bogholderi@byensejendom.dk

Buy more conference vouchers

Klippekortet kan bruges af alle medarbejdere i jeres virksomhed. Normalprisen for 5 konferencer er 14.825 kr, for 10 konferencer er den 29.650 kr og for 20 konferencer er prisen 59.300 kr. I sparer altså, 5.125 kr eller 11.150 kr eller 23.300 kr.

10 klip for 18.500
spar 11.150 KR.
20 klip for 36.000
spar 23.300 KR.
5 klip for 9.700
spar 5.125 KR.
Purchase vouchers and signup to conference
  Renewing membership....
I'm not interested

Praktisk info

Tidspunkt

2. maj 2018
Kl. 09.00 - 13.05

Sted

DOCKEN
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
Telefon: +45 39299200
www.docken.dk

Se på kort

Pris

2.965 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til arrangementet, vil du have hjælp til tilmelding, eller har du et andet spørgsmål til Byens Ejendom, så skriv til os her.

Vi kontakter dig per email eller tlf. efter dit ønske inden for max 2 arbejdsdage. Dine personlige oplysninger gemmes ikke og bruges kun til at kontakte dig om dette.

Andre konferencer

Grønttorvet og Valby - investerer 30 milliarder i byudvikling
25. oktober 2017, Nordhavn
Læs programmet

Kontorbyggeriets udvikling
2. november 2017, Nordhavn
Læs programmet

Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
16. november 2017, Køge
Læs programmet

Andre seminarer

Sale and lease back. KURSUS
28. november 2017, Nordhavn
Læs programmet

Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
29. november 2017, Nordhavn
Læs programmet

Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
31. januar 2018, Aarhus C
Læs programmet

KONFERENCER OG KURSER