Baggrund

Lempelsen af planloven, der nu tillader, at de midlertidige containerboliger kan forblive stående i 10 år, kombineret med det enorme behov for studie- og ungdomsboliger sætter gang i byggeriet af containerboliger.

Ifølge Københavns kommunes udmelding fra maj 2017 vil der kunne opstilles omkring 800 midlertidige boliger i København. Af nogle ejendomsudviklere vurderes potentialet til at være helt op mod 20.000 containerboliger i København.

Boligerne vil især kunne ligge i byens perspektivområder, hvor der først om en årrække skal bygges – nemlig Nordhavn, Godsbaneterrænet, Refshaleøen og Kløverparken.

Også andre byer, heriblandt Aarhus og Fredericia, har allerede nogle erfaringer med containerboliger, eller forbereder midlertidige boligprojekter. I flere byer er containerboliger allerede en realitet.


Læs mere om baggrunden

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 88 containerboliger på Refshaleøen
CPH Village har søgt om lov til at opstille 88 2-værelses containerboliger med plads til 176 studerende på Refshaleøen. De mobile boliger skal stå i 10 år, hvis der skal være en bæredygtig økonomi i det. CPH Village, der blev stiftet i 2014, har en vision om at bygge 2.000 mobile containerboliger, som kan flyttes rundt i byen efter behov.

Frederik Noltenius Busck , Partner, CPH Village

10.00 Københavns Kommunes strategi for midlertidige studieboliger
Københavns Kommune har udarbejdet et udkast til en strategi for midlertidige studieboliger. Ifl. dokumentet skal København have så mange midlertidige studieboliger som muligt. Kommunen er indstillet på at dispensere fra en del af bestemmelserne i lokalplaner - eksempelvis fra placering af byggefelter. Der vil dog stadig blive stille krav til studieboligernes arkitektur under hensynstagen til deres midlertidige karakter. Med strategien lægges op til, at de midlertidige studieboliger er med til at prøve nye koncepter af, at de er eksperimenterende i boformen og skaber nye innovative studiemiljøer. For at sikre, at de midlertidige boliger reelt er midlertidige, stiller Kommunen krav om en exit-strategi som en forudsætning for dispensationen. Det vil sige, at ansøgeren skal redegøre for, hvordan boligerne forventes afviklet og eventuelle bygninger fjernet efter udløb af dispensationsperiode.

Morten Christiansen , Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Frederik Munk , Fuldmægtig, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

10.25 Modulhotel og ungdomsboliger på Docken
Mutopia har udarbejdet en plan for et modulhotel og ungdomsboliger på Docken i Nordhavn. Der er tale om et nyt hotelkoncept, der nu er på vej til Danmark. Hvad går konceptet ud på, hvilke fordele har det for bygherren og kunden, og hvorfor er Nordhavn et godt sted at opføre hotellet på? Og skal hotellet blive i Nordhavn eller er det tænkt som "en midlertidig aktivitet?" Hvilke erfaringer med midlertidige aktiviteter på havneområder har Mutopia ellers?

Kristina Jordt Adsersen , Principal architect, Mutopia

10.50 Kaffepause
11.20 Ungdomsboliger i containerhusbåde
Et nyt koncept for containerhusbåde med navnet Urban Rigger er udviklet af Udvikling Danmark i samarbejde med Bjarke Ingels Group, BIG, som arkitekt. Den første prototype ligger på Refshaleøen i København. En Urban Rigger består af 12 studielejligheder på mellem 24 og 27 kvm, som er indrettet i skibscontainere i 2 niveauer ovenpå en flydende betonponton. Urban Rigger er udstyret med solpaneler, power banks, varmepumper og indbygget vandvarmeanlæg, således at der udvindes energi fra havvandet. BIG står også bag designet af et nyt byggeri i Amsterdam med 380 0-energilejligheder, 4.000 kvm erhvervs- og fællesarealer, parkeringskælder med 240 pladser samt mulighed for op til 30 husbåde, alt sammen flydende på vand. Barcode Architects er BIGs partner i projektet.

Rasmus Rømling , Direktør, Urban Rigger

11.45 Tekniske krav til containerboliger - praktiske erfaringer
Hvilke krav er der i forhold til Bygningsreglementet BR15 og BR 18 og midlertidige boliger? Sundhedsskadelige materialer, brandisolering, lyddæmpning og... Og hvordan fungerer det i praksis? Container Living specialiserer sig i containerbyggeriet og er lige nu i gang med at udvikle 30 containerboliger indrettet som 3 punkthuse i Roskildes kreative bydel Musicon, samt en containerbebyggelse i Fredericias nye bydel Kanalbyen. Begge tegnet af Arkiterma.

Brian Gade , Adm. direktør, Container Living

12.10 Containerboliger og planloven
Netop vedtagne ændringer af planloven åbner op for midlertidige anvendelser, mens der fx afventes en byudvikling i et område. For midlertidige studieboliger er der givet mulighed for en midlertidig anvendelse i op til 10 år. Der vil dog være grænser for størrelsen af de projekter, der kan gennemføres efter de nye muligheder for dispensation til midlertidig anvendelse. Herudover vil andre miljøretlige regelsæt have betydning for den midlertidige anvendelse.

Marie Bockhahn , Advokat, Horten Advokater

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Container Living

Brian Gade

CPH Village

Frederik Noltenius Busck
Mads Møller

Cramo Adapteo

Dan Betak
Sussie Wagner
Anne Adstofte

Dan Mark Ejendomme

Søren Dollerup
Michael Willaume
Niels Skovlund Madsen

Expandia Moduler

Torben Færch

Horten Advokater

Marie Bockhahn

Kollegiernes Kontor I København (KKIK)

Annette Panduro

Københavns Kommune, Center for Byplanlægning

Morten Bøgedal

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Morten Christiansen

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

Frederik Munk

MT Højgaard A/S

Michael Kongsbak
Ea Bruun

Mutopia

Kristina Jordt Adsersen

REIT ApS

Søren Krarup
Erik Stannow
Michael Just

Slagelse Kommune

Torben Hjelm

Tiny House living ApS

Michael Henneke

Urban Rigger

Rasmus Rømling

Andre konferencer

Tilmeld dig her

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom