Kollektive boformer: bofællesskaber og andre alternative boformer

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Status og fremtiden for bofælleskaber

Etablering af bofællesskaber vinder frem på det danske boligmarkedet. Og i stigende grad er de professionele udviklere, investorer, entreprenører og rådgivere involveret i både konceptudvikling og etablereing af bofællesskaber. Hvilke erfaringer har man høstet hidtil? Hvad virker og hvad virker ikke ikke? Hvad vej går udviklingen når det gælder udformning og beboersammensætning? Bliver der flere bofællesskaber for nye specielle segmenter som singler, de økologisk bevidste, folk med hund eller mennesker interesseret i modeljernbaner?

Anna Falkenstjerne Beck , Erhvervs PhD/Industrial PhD fellow, Aalborg Universitet

10.00 Bofællesskaber for enlige forældre

Foreningen Forældre på Arbejde har i 2020 udført en forundersøgelse om behovet for om bofællesskaber for enlige forældre. Undersøgelsen er blevet finansieret af Realdania og Nykredits Fond. Hvorfor bofællesskaber for enlige forældre? Hvad efterspørger single forældre? Hvordan kan de udformes? Hvordan blev undersøgelsen gennemført?

Sidsel Vinther Breau , Forældre På Arbejde

10.25 Et bofællesskab skal åbne sig mod byrummet

Mange af konceptbofællesskaber, der nu bliver indrettet rundt om i de danske byer har tendens til at lukke sig om sig selv, således at de ligger som øer uden sammenhæng med den omgivende by. Hvordan designer man bofællesskaber, så de spiller bedre sammen med det byrum, de indgår i til fordel for både selve bofællesskabet og byrummet? Bofællesskaber som ingrediens i blandede boformer, hvor et mix af forskellige boligformer giver en bedre oplevelse for beboerne og, set fra en udviklers og en investors perspektiv, giver en bedre risikospredning og tiltrækker en bredere kundegruppe. Hvordan kan en kommune fremme og være partner i udviklingen af bofællesskaber?

Line Veloso , Byplanlægger, Fredensborg Kommune

Jane Riskjær , Leder af planteamet, Furesø Kommune

10.50 Kaffepause
11.20 Bofællesskaber på almenbasis: Urbania i København

Almene boligselskaber er med som igangsætter eller partner til at oprette både bofællesskaber og seniorbofællesskaber. Hvilke roller kan almene boligselskaber spille ve oprettelse af bofællesskaber? Hvordan samarbejder man med fremtidige beboere og evt. private udviklere. Foreningen Urbania vil i samarbejde med Boligselskabet AKB, København opføre et bæredygtigt bofællesskab til ca. 300 beboere på hjørnet af Lundtoftegade og Borups Allé på Nørrebro. Urbania er blevet stiftet i 2010 og har høstet betydelige erfaringer, hvad etablering af bofællesskaber angår.

Pernille Egelund Johansen , Seniorprojektleder, KAB

11.45 1.000 nye lejligheder i seniorvenlige bofællesskaber

Tetris' seniorbofællesskabskoncept Agorahaverne er ved at blive rullet ud over hele landet i samarbejde med NREP og Raundal & Moesby. Planen er op mod 1.000 leje- og andelsboliger i seniorvenlige boligfællesskaber over hele landet. Men hvordan implementerer man et succesful top-down boligfællesskab?

Martin Wagner , Marketing- og Kommunikationschef, Tetris

12.10 Bofællesskab med farm på taget skal aktivere erhvervsområde

Et pilotprojekt i Herlev skal gøre det muligt at aktivere erhvervskvarterer med et bofællesskab. Arkitektfirmaet Urban Power har sammen med ejendomsselskabet Wihlborgs og opbakning fra Borgmester Thomas Gyldal Petersen sat stregerne til bofællesskabsprojeket "Symbiosehusene". Projektet er udviklet sammen med bl.a. ØsterGro, der skal anlægge en tagfarm på taget og er udvalgt til innovationsstøtte af RealDania og Statens Kunstfond. Fødevarer, vand, varme, energi, parkering og plads deles og udnyttes af forskellige brugere på forskellige tidspunkter af døgnet og året.

Sara Buhl Bjelke , Arkitekt, Partner , Urban Power

12.35 Frokost
12.40 Spørgsmål og afslutning

Baggrund

Ændringer i livsstil og sociale mønstre får stadig flere singler, børnefamilier og seniorer til at tænke bolig på en ny måde og til at vælge de kollektive boformer frem for de traditionelle familieboliger.

Især er de kollektive boformer båret frem af stor tilflytning af unge til byerne og behovet for hurtigt og billigt at dække deres boligbehov.

Den kollektive boform nyder også betydelig popularitet blandt den ældre del af befolkningen. Undersøgelser viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. Pt. står i gennemsnit 28 ældre på ventelister til hver af de 7.000 seniorbofællesskaber, der eksisterer i Danmark i dag.

Knap 200.000 husstande på landsplan består i dag af flere familier – et tal der er vokset med 25 procent de seneste 10 år.

Benævnelsen kollektive boformer dækker over mange måder at indrette sig på, hvad det individuelle og det kollektive angår, fra traditionelle kollektiver, hvor man deler et hus eller en stor lejlighed og er fælles om det meste, til mere uforpligtende bofællesskaber, der består af selvstændige lejligheder med fællesarealer.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 26. oktober 2021
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDeltagere

A. Enggaard A/S

Morten Løgsted
Tom Johnsen

Bo Michelsen A/S

Søren Rasmussen

BO-VEST

Kristian Overby

By- og Egnsstrategisk Sekretariat, Faaborg-Midtfyn Kommune

Mai-Britt Jensen
Trine Hedegård Jensen

CG Jensen.dk

Torben Steen Ravbjerg

DAB

Carina Seifert

Danica Ejendomme

Anders Pabian

Dragør SeniorBo

Nina Nørgaard

Dyrhauge Consult

Steffen Grimm Dyrhauge

Ejendomsinvestering A/S

Michael Høeg Andersen

Fonden For Billige Boliger

Lars Ole Lindholm Hansen

Forældre På Arbejde

Sidsel Vinther Breau

Fredensborg Kommune

Line Veloso

Frederiksberg Ældreråd

Birgitte Franck

Furesø Kommune

Jane Riskjær

Heilbergs

Niels Heilberg

Hviid Advokater A/S

Advokat Kaspar Klok Faaborg

in_situ arkitekter maa

Peter Gatys Wahlberg

KAB

Pernille Egelund Johansen

Kuben Byg

Mikkel Schlægelberger

Kuben Management

Anna Falkenstjerne Beck

Lille Grundet Byg

Niels Skou

Lolland Kommune

Cecilie Bjørn
Ingemai Larsen

RAMBØLL DANMARK A/S (RAMBØLL DANMARK A/S)

Katrine Mai-Jørgensen

Rasmus Friis A/S

Søren Laubjerg Daugaard
Jens Christian Falck Jensen

Tetris

Martin Wagner

Urban Power

Sara Buhl Bjelke

AART architects

Kathrine Hegner Stærmose

Andre konferencer

Tilmeld dig her