Kolding: De store projekter

Baggrund

Indbyggertallet i Kolding Kommune er steget kraftigt de seneste år. Befolkningen var i 2017 på 92.589, men tallet forventes ifølge kommunen at stige til 102.347 i 2030. Det er en stigning på 9.829 personer eller 10,6 procent. Den forventede stigning i befolkningen på landsplan er på 6 procent. En del af forklaringen er dels et fødselsoverskud , men også at Kolding Kommune har haft et flytteoverskud af indbyggere siden 2011. 

Den store befolkningstilvækst skaber grundlag for øget boligbyggeri, og kommunen forventer, at der skal opføres 360 nye boliger pr. år eller i alt 4320 boliger indtil 2030. Der er behov for flere rækkehuse og især etageboliger, som der skal bygges omkring 20 procent flere af, så de udgør 1/3 af den samlede nybyggede boligmasse. Indtil 2020 forventer man også, at der skal opføres flere ungdomsboliger. Kolding mister primært borgere til Aarhus, København og Vejle, men modtager til gengæld især fra Esbjerg, Sønderborg og Varde. Det øgede byggebehov kan ses på salget af byggegrunde. Både salget af bolig- og erhvervsgrunde går strygende i Kolding, og kommunen er derfor i gang med at udstykke til nye boligområder i blandt andet Drejens og Dalby. Med Koldings nye kommuneplan 2017-2029 er der udpeget nye boligområder også i Vester Nebel, Almind, Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup og Lunderskov.

Der planlægges en ny ringvejsforbindelse syd for Kolding mellem Vonsildvej og Skamlingsvejen. Desuden fik kommunerne i Trekantområdet en Hærvejsmotorvej til mellem 15 og 22 milliarder fra Hobro til Haderslev skrevet ind i Regeringsgrundlaget. Også E45 står overfor en udvidelse og det vil skabe mere trafik omkring Kolding og i Trekantområdet, og vil gøre erhvervsgrundene her endnu mere attraktive. Koldings beliggenhed centralt i landet og med god adgang til motorveje gør den i forvejen attraktiv for udviklere af kontor, butik og logistikejendomme. Kolding Kommune planlægger nye erhvervsområder bl.a. i Bramdrup Nord samt i Kolding Syd. 

Kolding står overfor en klimasikring med et sluseprojekt, der skal dæmme op for Kolding Å, så man undgår oversvømmelser af midtbyen. Desuden får Kolding midtby i løbet af 2018 en ny bydesignmanual, der indeholder retningslinjer for skiltning, renhold, belysning, byinventar, kunst, beplantning og tilgængelighed.

 

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Visioner og strategier for Kolding
Kolding er en af landets mest attraktive kommuner at flytte til, og byen forventes at få 102.347 indbyggere i 2030. Det skaber grobund for over 4.000 nye boliger. Byen nyder godt af sin gode placering i Trekantområdet og vil få endnu bedre infrastruktur med den nye Hærvejsmotorvej samt udvidelsen af E45.  Hvilke visioner og prioriteter har kommunen for Kolding nu og i fremtiden? Hvordan vil man sikre byens vækst, og hvilke muligheder er der for bosætning, erhverv, uddannelse og infrastruktur i kommunen?

Jørn Pedersen , Borgmester, Kolding Kommune

10.00 Konkrete planer og projekter
Marina City er Koldings nye marine og byområde, der vil danne rammen om op til 400 boliger, maritime erhverv og fritidsfaciliteter, samt en lystbådehavn med 1000 bådpladser. Her forventes et blandet byområde med forskellige boligtyper og ejerformer. Marina City skal være en bæredygtig bydel. Den er allerede præcertificeret, og skal være eksempelområde på cirkulær økonomi inden for byggeri og anlæg. Der er stor efterspørgsel på boliger i Kolding. Salget af byggegrunde er steget markant de sidste par år, og der kan snart meldes udsolgt i både Drejens og Dalby. Derfor arbejder kommunen med salg af nye boligområder i bl.a. Vester Nebel, Almind, Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup og Lunderskov. Også salg af erhvervsjord går godt. Det forventes, at kommunen kan genudbyde Nordic Synergy Park, hvilket vil give mulighed for, at flere virksomheder kan etablere sig. Projekter som Kolding Å, Hvidsminde, Bypark Øst samt udviklingen af cirkuspladsen er også på tegnebrættet. Kolding står overfor en klimasikring med et sluseprojekt, der skal dæmme op for Kolding Å, så man undgår oversvømmelser af midtbyen. Desuden får Kolding midtby i løbet af 2018 en ny bydesignmanual, der indeholder retningslinjer for skiltning, renhold, belysning, byinventar, kunst, beplantning og tilgængelighed. Hvordan ser status og tidsplan ud for Marina City og de øvrige byudviklingsporjekter? Hvad siger lokalplanerne, og hvilke udbud er der? Hvordan udmøntes visionerne for Kolding i den konkrete planlægning?

Thomas Boe , Kommunaldirektør, Kolding Kommune

Anette Kold , Afdelingschef Strategisk Vækst, Kolding Kommune

10.35 Erhvervsudviklingen i Kolding
Kolding ligger centralt i Trekantområdet og er med sin gode infrastruktur en attraktiv by for virksomhederne. Med den nye planlagte ringvejsforbindelse syd for Kolding mellem Vonsildvej og Skamlingsvejen, en evt. fremtidig Hærvejsmotorvej og en udvidelse af E45 vil Koldings infrastruktur blive yderligere styrket, hvilket vil gøre erhvervsgrundene her endnu mere attraktive. Koldings beliggenhed gør den i forvejen attraktiv for udviklere af kontor, butik og logistikejendomme. Nye erhvervsområder er på vej bl.a. i Bramdrup Nord samt i Kolding Syd. Hvordan ser fremtiden ud for erhvervsudviklingen i Kolding? Hvilke erhverv søger mod byen, og hvor samt hvad skal man udvikle fremover?

Morten Bjørn Hansen , Adm. direktør, Business Kolding

11.00 Kaffepause
11.30 Cirkuspladsen: 160 nye boliger
Estate Partners A/S planlægger at opføre 160 nye boliger på et 5800 m2 areal af Cirkuspladsen mellem Tvedvej og Kløvervej i Kolding. Hensigten er at opføre to boligblokke med hver 10 etager der tilsammen udgør ca. 160 lejeboliger i varierende størrelse - fra cirka 60-110 kvadratmeter med fælles tagterrasse og fitnessrum. Intentionen er, at indrette boligerne så der bliver plads til både singler, børnefamilier og seniorer, samt som handicapvenlige. Projektet forventes at løbe fra oktober 2020 og til september 2022. Hvad er status og hvordan forventer man at projektet kommer til at se ud? Hvem er målgruppen for boligerne?

Nina Reinert , Medejer, Estate Partners

11.55 Boligmarkedet i Kolding
Indbyggertallet i Kolding Kommune er steget kraftigt de seneste år. Befolkningen var i 2017 på 92.589, men tallet forventes ifølge kommunen at stige til 102.347 i 2030. Hvordan kommer befolkningsstigningen til at påvirke boligmarkedet i Kolding i de kommende år? Hvem flytter til byen, og hvilke typer boliger efterspørger køberne? Hvilke områder er attraktive, og hvad er priser og liggetider?

Mette Hjære , Projektchef og ejendomsmægler, MDE, Home

12.20 Spørgsmål og afslutning
12.25 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Birch Ejendomme

René Birch
Line Krogh Pedersen

Business Kolding

Morten Bjørn Hansen

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

Mads Sølvsten Dahl

Estate Partners

Nina Reinert

EXHAUSTO A/S

Claus Ødum

HauCon A/S

Peter Hoffmann
Richardt Krogh

Home

Mette Hjære

Home Kolding Åpark

Lotte Hänel Jensen

HTH Kolding A/S

Thomas Bo Hansen

HusCompagniet

Peter Hausted
Søren Haugaard

INGENIØR'NE

Henrik Bilberg

Juulsbjerg Ejendomme A/S

Morten Hansen
Preben Lund

Kolding Kommune

Anette Kold
Thomas Boe
Jørn Pedersen

Kuben Management A/S

Jacob Jørgensen
Anders Thanning

LIFA A/S Landinspektører

Jakob Lambrethsen

Louis Poulsen A/S

Ole Bjerggaard
Kirsten Bonde
Henrik Hansen

Multiform Kolding

René Callesen

NCC Danmark A/S

Claus Haase Clausen
Janus Hermansen
Ole Møller Petersen

NemByg A/S

Karsten Larsen

OKNygaard A/S

Lars Bisgaard

SennenBolig A/S

Bent Graungaard
Kurt Pedersen

Unicon

Jesper Matzen

Andre konferencer

Tilmeld dig her