Kolding: De store projekter

Baggrund

Indbyggertallet i Kolding Kommune er steget kraftigt de seneste år. Befolkningen var i 2017 på 92.589, men tallet forventes ifølge kommunen at stige til 102.347 i 2030. Det er en stigning på 9.829 personer eller 10,6 procent. Den forventede stigning i befolkningen på landsplan er på 6 procent. En del af forklaringen er dels et fødselsoverskud , men også at Kolding Kommune har haft et flytteoverskud af indbyggere siden 2011. 

Den store befolkningstilvækst skaber grundlag for øget boligbyggeri, og kommunen forventer, at der skal opføres 360 nye boliger pr. år eller i alt 4320 boliger indtil 2030. Der er behov for flere rækkehuse og især etageboliger, som der skal bygges omkring 20 procent flere af, så de udgør 1/3 af den samlede nybyggede boligmasse. Indtil 2020 forventer man også, at der skal opføres flere ungdomsboliger. Kolding mister primært borgere til Aarhus, København og Vejle, men modtager til gengæld især fra Esbjerg, Sønderborg og Varde. Det øgede byggebehov kan ses på salget af byggegrunde. Både salget af bolig- og erhvervsgrunde går strygende i Kolding, og kommunen er derfor i gang med at udstykke til nye boligområder i blandt andet Drejens og Dalby. Med Koldings nye kommuneplan 2017-2029 er der udpeget nye boligområder også i Vester Nebel, Almind, Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup og Lunderskov.

Der planlægges en ny ringvejsforbindelse syd for Kolding mellem Vonsildvej og Skamlingsvejen. Desuden fik kommunerne i Trekantområdet en Hærvejsmotorvej til mellem 15 og 22 milliarder fra Hobro til Haderslev skrevet ind i Regeringsgrundlaget. Også E45 står overfor en udvidelse og det vil skabe mere trafik omkring Kolding og i Trekantområdet, og vil gøre erhvervsgrundene her endnu mere attraktive. Koldings beliggenhed centralt i landet og med god adgang til motorveje gør den i forvejen attraktiv for udviklere af kontor, butik og logistikejendomme. Kolding Kommune planlægger nye erhvervsområder bl.a. i Bramdrup Nord samt i Kolding Syd. 

Kolding står overfor en klimasikring med et sluseprojekt, der skal dæmme op for Kolding Å, så man undgår oversvømmelser af midtbyen. Desuden får Kolding midtby i løbet af 2018 en ny bydesignmanual, der indeholder retningslinjer for skiltning, renhold, belysning, byinventar, kunst, beplantning og tilgængelighed.

 

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Visioner og strategier for Kolding
Kolding er en af landets mest attraktive kommuner at flytte til, og byen forventes at få 102.347 indbyggere i 2030. Det skaber grobund for over 4.000 nye boliger. Byen nyder godt af sin gode placering i Trekantområdet og vil få endnu bedre infrastruktur med den nye Hærvejsmotorvej samt udvidelsen af E45.  Hvilke visioner og prioriteter har kommunen for Kolding nu og i fremtiden? Hvordan vil man sikre byens vækst, og hvilke muligheder er der for bosætning, erhverv, uddannelse og infrastruktur i kommunen?

Jørn Pedersen , Borgmester, Kolding Kommune

10.00 Konkrete planer og projekter
Salget på byggegrunde går strygende i Kolding, både til bolig- og erhvervsbyggeri, der er derfor nye udstykninger på vej i Drejens og Dalby. Med Koldings nye kommuneplan 2017-2029 er der også udpeget nye boligområder i Vester Nebel, Almind, Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup og Lunderskov. Desuden planlægges der en ny ringvejsforbindelse mellem Vonsildvej og Skamlingsvejen, lige som Kommunens planer for Skamlingsbanken og Naturpark Lillebælt er med. Nye erhvervsområder planlægges bl.a. i Bramdrup Nord samt i Kolding Syd med Nordic Synergy Park. Kolding står overfor en klimasikring med et sluseprojekt, der skal dæmme op for Kolding Å, så man undgår oversvømmelser af midtbyen. Desuden får Kolding midtby i løbet af 2018 en ny bydesignmanual, der indeholder retningslinjer for skiltning, renhold, belysning, byinventar, kunst, beplantning og tilgængelighed. Hvad er status og tidsplan for de vigtigste byudviklingsprojekterne? Hvad siger lokalplanerne, og hvilke udbud er der? Hvordan udmøntes visionerne for Kolding i den konkrete planlægning?
10.25 Erhvervsudviklingen i Kolding
Kolding ligger centralt i Trekantområdet og er med sin gode infrastruktur en attraktiv by for virksomhederne. Med den nye planlagte ringvejsforbindelse syd for Kolding mellem Vonsildvej og Skamlingsvejen, en evt. fremtidig Hærvejsmotorvej og en udvidelse af E45 vil Koldings infrastruktur blive yderligere styrket, hvilket vil gøre erhvervsgrundene her endnu mere attraktive. Koldings beliggenhed gør den i forvejen attraktiv for udviklere af kontor, butik og logistikejendomme. Nye erhvervsområder er på vej bl.a. i Bramdrup Nord samt i Kolding Syd. Hvordan ser fremtiden ud for erhvervsudviklingen i Kolding? Hvilke erhverv søger mod byen, og hvor samt hvad skal man udvikle fremover?
10.50 Kaffepause
11.20 Marina city
Marina City er Koldings nye marine- og boligområde, der vil danne rammen om 1.000 bådpladser og op til 400 boliger. Der skal opføres både ejerboliger, lejeboliger og almene boliger, for at sikre en blandet bydel med boliger i forskellige prisklasser. En del boliger skal opføres på opfyldte havneområder, hvor der i dag er vand. Marina City skal være bæredygtig, og derfor tænkes cirkulær økonomi ind i etableringen af bydelen. Marina City bliver Danmarks største marina udenfor Hovedstadsområdet. Anlægssummen af bydelen anslås til 450 millioner kr. Hvordan ser status og tidsplan ud for Marina City? Hvordan får man tænkt cirkulær økonomi ind i projektet?
11.45 Kolding Sky - højhus på 19 etager til 180 millioner kr
Kolding får et nyt højhus på 19 etager, når det nye 60 meter høje Kolding Sky til 180 millioner kr. ifølge planen vil stå færdigt i 2021. Tårnet bliver på 10.000 kvm og vil få 56 lejligheder i forskellige størrelser samt erhvervsfaciliteter i stueplan. Højhuset vil tilbyde udsigt over naturskønne områder, fjorden og byen. Hvordan kommer højhuset til at se ud, og hvem er målgruppen for lejlighederne?
12.10 Boligmarkedet i Kolding
Indbyggertallet i Kolding Kommune er steget kraftigt de seneste år. Befolkningen var i 2017 på 92.589, men tallet forventes ifølge kommunen at stige til 102.347 i 2030. Hvordan kommer befolkningsstigningen til at påvirke boligmarkedet i Kolding i de kommende år? Hvem flytter til byen, og hvilke typer boliger efterspørger køberne? Hvilke områder er attraktive, og hvad er priser og liggetider?

Mette Hjære , Projektchef og ejendomsmægler, MDE, Home

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her