Baggrund

Byudviklingen i Køge præges af en række store projekter i milliardskala, der gør Køge til en af Danmarks højdespringere, hvad byggevolumen angår.

Blandt de store projekter er:

  • Udvikling af den nye bydel Køge Kyst til 6 milliarder
  • Udvikling af den nye bydel Køge Nord på en 800.000 kvm stor grund
  • Opførelse af et supersygehus til 4 milliarder
  • Opførelse af Køge Campus med en række uddannelser, ungdomsboliger, serviceerhverv til i alt ca. 1,7 milliarder
  • Fortsat udbygning af Skandinavisk Transport Center
  • Udbygning af Køge Havn.

 

Læs mere om baggrunden

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Køge Kyst - nyeste udvikling i et projekt til 6 milliarder
Det aktuelt største byudviklingsprojekt Køge Kyst til en anslået værdi af 6 milliarder kr. på det 240.000 kvm store areal tæt på Køge bymidte, er kommet godt fra start. I december 2017 er der vedtaget lokalplan for den 3. af i alt 6 etaper af Køge Kyst udvikling. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af bl.a. bolig- og erhvervsbyggeri i 3-7 etager, et parkeringshus på op til 14.000 kvm samt en silo med mulighed for genanvendelse til til boliger og kontor- og serviceerhverv samt butikker på på Søndre Havn, der med sine 150.000 kvm er det største af de 3 delområder, som Køge Kyst udvikler.

Tove Skrumsager Frederiksen , Projektdirektør, Køge Kyst P/S

10.00 Universitetshospital Køge – sengebygninger i totalentreprise
Projekt Universitetshospital Køge skal videreføres med en ny udbudsstrategi, hvor bygningerne gennemføres i en række totalentrepriser. For den første, der rummer ca. halvdelen af projektet, afsluttes udbuddet i april 2018. Bygningerne opføres og ibrugtages i etaper. De første bygninger forventes ibrugtaget i 2020.

Lene Stevnhoved , Projektchef, Region Sjælland

10.25 Køge Nord - ny bydel på 800.000 kvm grund
Byggeriet af Køge Nord Station, der bliver et centralt knudepunkt for skift til og fra S-banen, er i gang, og omkring stationen skal der opføres en ny bydel med bl.a. 6.000-7.000 arbejdspladser, 800-1.000 boliger og ca. 2.700 P-pladser med Parker- og Rejsanlægget.

Torben Nøhr , Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen, Køge Kommune

10.50 Kaffepause
11.20 Danmarks største transportcenter foran ny udvikling
Igennem de senere år har nye investeringer strømmet til Skandinavisk Transport Center, STC / Køge Havn, som har udviklet sig til at være Danmarks største logistik- og transportklynge. Nu er transportcentret klar til at udvide med 700.000 - 800.000 kvm, og der forventes at blive bygget 275.000 kvm lager og logistikbygninger på grunden. Vækstpotentialet er dog betydeligt større, og yderligere udvidelser er i støbeskeen.
11.45 Campus Køge - udvikling og bylivet
Campus Køge fordobler sit areal og kapacitet over de kommende år. Hvad vil de ca. 8.000 elever, studerende og kursister betyde for byen? Hvordan integreres campus og dets studerende bedre med byen?

Fie Illum Jessen , Campus-koordinator, Campus Køge

12.10 Køge som investeringsby
Køge stormer frem som en af Sjællands dynamoer for økonomisk udvikling og byggeri. Hvordan skal Køge "forvalte" sin fremgang - hvordan markedsfører Køge sig som en attraktiv erhvervsby - nationalt, internationalt?
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

BRFkredit A/S

Mikael Jonassen

Bruun & Hjejle

Cathrine Rømer Christensen

Campus Køge

Fie Illum Jessen

Citycon Denmark

JAcob BAnnor

Cramo Adapteo A/S

Thomas Madsen

danbolig projektsalg

Alice Lotinga
Katrine Enø

danbolig Østerbro

Tina Guldbæk

JJW ARKITEKTER

Lars Andersen

Kemp & Lauritzen A/S

Christian Beiter

Kuben Management A/S

Henrik Offendal
Anders Thanning

Køge Handelsskole

Stig Johansen

Køge Kommune

Torben Nøhr

Køge Kyst P/S

Tove Skrumsager Frederiksen

Mølbak Landinspektører A/S

Jesper Dichmann Sørensen

Nordea Bank

Ingolf Stenstrup larsen

Nordea Kredit

Morten E. Olesen
Michael Rudkjøbing-Jensen

Realdania By & Byg

Ann Hein

Region Sjælland

Lene Stevnhoved

Willis Towers Watson

Jan Linde

Andre konferencer

Tilmeld dig her

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom