Køge: De store projekter 2019-2030

Baggrund

Med en række kæmpeinvesteringer og byudviklingsprojekter, har Køge sat kurs mod et veritabelt byggeboom, der vil præge byen over de kommende 10 år. Køge Kommune har gennem de seneste 5 år haft en årlig befolkningstilvækst på 500 indbyggere årligt, og den seneste befolkningsprognose viser, at indbyggertallet forventes at stige fra 60.354 personer i 2018 til 68.540 personer i 2030. Blandt andet vil der over de næste 10 år vil komme godt 30 procent flere småbørnsborgere til kommunen. Køge nærmer sig dermed 70.000 indbyggere i 2030. Det svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på godt 8.000 personer eller cirka 14 procent. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 6 procent.
 
Efterspørgslen på boliger i Køge er støt stigende, og vil vokse yderligere, når den nye togforbindelse, der betyder, at man kan komme til København på 18 minutter, er etableret. Da boligpriserne i København generelt er på himmelflugt, retter mange boligkøbere blikket mod Køge. Det ses også på statistikken: hussalget steg med 48,7 procent fra februar 2017 til 2018.
 
Køge Kyst er Køges store byudviklingsprojekt, der skal forbinde midtbyen med den tidligere industrihavn og skabe forbindelse til vandet. Over de næste 10-15 år skal der bygges over 300.000 kvm nye boliger, erhverv, detailhandel og kultur i det 240.000 kvm store område. Byen har gang i en spændende byudvikling med blandt andet strandpromenade og inddragelse af den gamle industrihavn til boligkvarterer. Samtidig er der planer om forbedret infrastruktur: udbygget 19 km lang motorvej med 4 spor fra Stevns til Syd-motorvejen og ny banestrækning, så man kan komme til Københavns Hovedbanegård på 18 minutter.
 
I Køge Nord planlægges en ny station samt boliger og erhverv på en 800.000 kvm stor grund, og det tidligere Køge Sygehus skal forvandles til det nye supersygehus Sjællands universitetshospital. Det er et projekt på i alt 185.000 kvm og til i alt 4,7 milliarder kr. Det nye supersygehus vil give Køge mere end 4.000 nye arbejdspladser.
 
Erhvervsudviklingen i Køge er god, og der er mangel på moderne, effektive kontorlokaler. En rapport fra Center for VækstAnalyse konkluderer, at væksten i Køge Kommune de seneste 2 år har været markant stærkere end resten af regionen. Det skyldes både nye virksomheder, der er kommet til Køge, men også vækst blandt de allerede eksisterende. Antallet af lønmodtagerjobs i det private erhvervsliv er steget med 10 procent i årene 2014-2016. Det svarer til mere end 1.350 nye fuldtidsjob, hvilket er et markant højere gennemsnit både regionalt og sammenlignet med resten af landet. Særligt brancherne bygge- og anlæg, handel og transport boomer med en jobvækst på over 15 procent de seneste 2 år. Dertil kommer flotte tendenser inden for iværksætteri. De projekter, der særligt har gjort Køge Kommune attraktiv for nye virksomheder, er blandt andet etableringen af Skandinavisk Transport Center i Køge Nord, udvidelsen af havnen, motorvejsudvidelsen og den nye jernbane, der skal bringe passagerer mellem Køge og København på 18 minutter.
 
Derudover er der kystsikringsplaner til 200 millioner kr. i form af et landdige på indersiden af lagunen i nord samt højvandsmur og sluse i Køge Å i havneområdet. Kystsikringsprojektet skal sikre hele Køge Kommunes 11 kilometer lange kystlinje, og gøre byen modstandsdygtig overfor stormfloder op til 2,8 meter over havniveau. Baggrundstal viser, at en stormflod på 2,8 meter kan oversvømme boliger for 16.000 mennesker og ødelægge for mindst 2 milliarder kr. i Køge Kommune.
 
Køge Kommune fik maj 2018 en ny kommuneplan, der skal beskrive udviklingen de næste 12 år. Kommuneplanens grundlæggende værdi er "Kvalitet i Udviklingen". Køge står overfor en omfattende transformation med mange nye byområder, et nyt universitetshospital, en ny station ved Køge Nord, samt flere nye infrastrukturprojekter men den nye kommuneplan lægger også vægt på af den grønne struktur, sikring af kulturarv, udvikling af detailhandelen, levende bymidter og en generel bæredygtig udvikling.
 

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Strategier og visioner for Køges udvikling
Køge Kommune fik maj 2018 en ny kommuneplan, der skal beskrive udviklingen de næste 12 år. Kommuneplanens grundlæggende værdi er "Kvalitet i Udviklingen". Køge står overfor en omfattende transformation med mange nye byområder, et nyt universitetshospital, en ny station ved Køge Nord, samt flere nye infrastrukturprojekter, men den nye kommuneplan lægger også vægt på af den grønne struktur, sikring af kulturarv, udvikling af detailhandelen, levende bymidte og en generel bæredygtig udvikling. Hvilke visioner har kommunen for Køge, og hvordan skal byen udvikles fremover? Hvordan tiltrækker man nye borgere og virksomheder?

Marie Stærke , Borgmester, Køge Kommune

10.00 Konkrete byudviklingsprojekter og udbud
Køge oplever en markant befolkningstilvækst i disse år, og er blevet en attraktiv bosætningskommune. Køge Kyst vil fuldt udbygget kunne rumme 4.000 nye borgere, og der er også planer om både boliger og erhverv i Køge Nord. Køge Nord kommer til at ligge tæt på det nye supersygehus og vil også huse en ny station, der skal servicere borgere på den nye togstrækning, der betyder en rejse til København på 18 minutter. Også i andre byer i kommunen oplever man fremgang, og en ny lokalplan skal bane vejen for nye boligområder i blandt andet Bjæverskov. Hvordan skal Køge byudvikles i fremtiden, og i hvilke områder vil vi særligt se nye boligområder og erhvervsområder? Hvilke udbud har kommunen pt., og hvilke udvikilingsområder er der på sigt?

Torben Nøhr , Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen, Køge Kommune

10.25 Køge Kyst: nyeste udvikling
Det aktuelt største byudviklingsprojekt Køge i Køge er projektet Kyst til en anslået værdi på over 6 milliarder kr. på det 240.000 kvm store areal tæt på Køge bymidte. Projektet er kommet godt fra start, og de første beboere flyttede ind i 2017. I december 2017 blev der vedtaget lokalplan for den 3. af i alt 6 etaper. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af bl.a. bolig- og erhvervsbyggeri i 3-7 etager, et parkeringshus på op til 14.000 kvm samt en silo med mulighed for genanvendelse til boliger og kontor- og serviceerhverv samt butikker på Søndre Havn, der med sine 150.000 kvm er det største af de 3 delområder, som Køge Kyst udvikler. På Søndre Havn planlægges der 1250 nye boliger på i alt 100.000 etagemeter i op til 7 etager samt erhverv på 50.000 etagemeter. Udviklingen af Køge Kyst vil løbe over de kommende 20-25 år, og det forventes, at den nye bydel kommer til at rumme 4.000 nye arbejdspladser og 4.000 nye beboere. Projektområdet Køge Kyst omfatter foruden Søndre Havn, Collstropgrunden og stationsområdet i Køge by. Hvad er status og tidsplan for den nærmeste udvikling?

Tove Skrumsager Frederiksen , Projektdirektør, Køge Kyst P/S

10.50 Kaffepause
11.20 Sjællands Universitetshospital for 4,7 milliarder kr.
Det tidligere Køge Sygehus skal forvandles til det nye Sjællands Universitetshospital, et projekt på i alt 185.000 kvm og til i alt 4,7 milliarder kr. De næste etaper af byggeriet er blandt andet en senge- og behandlingsbygning på 11 etager på i alt 110.000 kvm til 2,1 milliarder, laboratorier, sterilcentral og klinisk fysiologi på 15.000 kvm for 300 millioner kr., varemodtagelse og apoteksenhed til 70 millioner kr, samt en energicentral til 60 millioner kr. Hvad er status og kommende udbud for byggeriet? Hvordan er tidsplanen?  

Helle Charlotte Nutzhorn Gaub , Vicedirektør, Sjællands Universitetshospital

11.45 Danmarks højeste træhus i Søndre havn i Køge
Køge vil få Danmarks højeste træhus, når Foreningen Fællesbyg Køge Kyst får opført sit 24 meter høje, bæredygtige byggefælleskab i træ, hvor beboerne selv får udstrakt indflydelse på de enkelte boliger. 30 husstande er gået sammen om projektet, der udover de enkelte boliger har en række fællesfaciliteter. Huset vil få en konstruktion med søjler og bjælker i træ, hvilket gør indretningen fleksibelt.  Trækonstruktionen gavner klimaet ved at lede mindre CO2-ud, og det giver også et betydeligt bedre indeklima, fordi materialerne kan ånde. Træ som byggemateriale er dermed til gavn for beboernes sundhed, og er samtidigt meget fleksibelt, fordi man nemt kan ændre på værelsesstrukturen. Kun trappetårnene i huset skal opføres i beton og etagedækkene med en kombination af træ og beton. Hvordan kommer det nye byggeri til at se ud, hvordan er det at arbejde med træ som materiale, og er det noget, vi vil se mere af i fremtiden?

Kim Dalgaard , Arkitekt MAA, MDB, Vandkunsten

12.10 Køge som handelsby
Køge blev valgt til Danmarks mest servicemindede handelsby i 2018, Danmarks bedste handelsby i 2016 og fik i 2017 et nyt handelsstrøg i forbindelse med byudviklingen mellem stationen og centrum. Her åbnede 30 nye butikker, der samtidig cementerede midtbyen som Køges handelscentrum. Alene med det nye byudviklingsprojekt Køge Kyst står byen til at få 4.000 nye borgere, og dermed et større kundegrundlag. Hvordan vil Køge klare sig som handelsby fremover? Hvad kan udvikles, og hvilken påvirkning vil den stigende e-handel have på byen? Hvilken betydning får den bedre infrastruktur omkring Køge samt den hurtigere togforbindelse til København?

Per Nyborg , Adm. direktør, indehaver, ICP

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Citycon

Jacob Bannor

COOP

Brian Nielsen
Berit Fisker
Flemming Møller hansen

GLB Revision

Morten Lønsbo
Søren Deleuran
Søren Windahl

ICP

Per Nyborg

Jodan Rådgivning

John Jacobsen

Kjeldskov & Co Køge ApS

Søren Blichfeldt Flening

Køge Handel

Katja Lykke Friis Jensen

Køge Kommune

Torben Nøhr
Marie Stærke

Køge Kyst P/S

Tove Skrumsager Frederiksen

Nybolig Erhverv Jørgen Klode P/S

Jeanne Malev Ebler
Tonny Olsen
Søren Mosbæk

REMA Etablering A/S

Lars Thisted

Sjællands Universitetshospital

Helle Charlotte Nutzhorn Gaub

Skandinavisk Transport Center / Køge Havn

Thomas Elm Kampmann

SOLARLUX Scandinavia AB

Sonny Curtis

Vandkunsten

Kim Dalgaard

Andre konferencer

Tilmeld dig her