Køge: De store projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Konkrete byudviklingsprojekter og udbud

Hvilke planer og perspektiver for byudvikling er der i Køge Kommune? Hvad er behovet? Hvad er status og tidsplanen for igangværende byudviklingsprojekter? Hvilke områder ønsker kommunen at byudvikle, og hvilke kommende udbud har kommunen?  Hvad kommer den stigende befolkningstilvækst til at betyde for Køge? Hvordan ser byens udvikling frem mod 2033 ud?

10.00 Køge kyst: Ny grøn bydel i to plan

Et nyt grønt bykvarter med masser af liv i to plan er på vej midt i Køge. Ejendomsselskabet NREP og Køge Kyst har indgået en aftale om at udvikle Collstropgrunden med butikker, fitnesscenter, caféer og liberale erhverv bliver til virkelighed i de kommende år. Dermed sættes det 3. og sidste delområde i Køge Kyst-projektet i gang. Parterne forventer, at byggeriet kan gå i gang i starten af 2022. Hvad er visionerne og status for projektet?  

10.25 Køge Nord - ny bydel på 800.000 kvm grund

I Køge Nord er en helt ny bydel ved at udvikle sig. Opførelsen af Køge Nord Station betyder, at man kan rejse mellem Køge og København på 20 minutter. Omkring stationen skal der opføres en ny bydel med bl.a. 6.000-7.000 arbejdspladser og 1600 boliger og der bliver et markant fokus på kultur- og fritidstilbud. Hvad er status og forventningerne til projektet og hvad har den nye togforbindelse betydet for Køge indtil nu?

 
10.50 Kaffepause
11.20 500 bæredygtige boliger i Søndre Havn

På Søndre Havn er der planer om at opføre fem karréer med 500 bæredygtige boliger på i alt, ca. 45.000 kvm. Heraf bliver de 43.000 kvm boliger (inkl. fællesfaciliteter) og ca. 2.000 kvm publikumsorienteret erhverv med butikker, caféer mv. Der opføres i alt ca. 17.000 kvm kælder, der skal rumme ca. 450 P-pladser. Projektet kommer til at udgøre et helt nyt kvarter med moderne boformer og boligerne, der vil blive opført i 3-9 etager. Boligerne vil blive både leje- og ejerboliger. Hvilken slags boliger bygger man i Køge, og hvem er målgruppen? Hvorfor er Køge attraktiv som lokalitet?

 
11.45 Campus Køge - udvikling og bylivet

Køge får sin egen uddannelsesby Campus Køge, som samler både ungdoms- og videregående uddannelser, forskning, erhverv og studieliv på ét sted. Campus Køge fordobler sit areal og kapacitet over de kommende år. Hvad vil de ca. 8.000 elever, studerende og kursister betyde for byen? Hvordan integreres campus og dets studerende bedre med byen?

12.10 Boligmarkedet i Køge og omegn

Efterspørgslen på boliger i Køge er støt stigende og vil vokse yderligere nu hvor danmarks hurtigste jernbane er etableret, så man kan komme fra Køge til København på 20 minutter. Da boligpriserne i København generelt er på himmelflugt, retter mange boligkøbere derfor blikket mod Køge. Hvordan ser boligmarkedet i Køge ud nu og hvordan forventer man at det vil se ud de kommende år? Hvem flytter til Køge, og hvordan vil det påvirke boligmarkedet i kommunen?

Jeppe Ertman , Indehaver, afdelingsleder, ejendomsmægler, MDE, EDC Poul Erik Bech, Køge

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Med en række kæmpeinvesteringer og byudviklingsprojekter, har Køge sat kurs mod et veritabelt byggeboom, der vil præge byen over de kommende år. Den seneste befolkningsprognose viser, at indbyggertallet forventes at stige med 6.586 personer over de næste 11 år, altså fra 60.980 personer i 2020 til 67.566 personer i 2032. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 10,8%. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 4,9%

Havnen i Køge er blevet udpeget som strategisk transportcenter til byggeri af Femern Bælt forbindelsen. Det vil have betydning for områderne syd og vest for Køge og i øvrigt tiltrække megen arbejdskraft.

Efterspørgslen på boliger i Køge er støt stigende og vil vokse yderligere nu hvor danmarks hurtigste jernebane er etableret hvilket gør, at man kan komme fra Køge . Da boligpriserne i København generelt er på himmelflugt, retter mange boligkøbere derfor blikket mod Køge.

Køge Kommune har en vision om at de i  2033 er Sjællands bæredygtige kraftcenter, der bliver bindeleddet mellem hovedstaden og Sjælland. Køge by vil være en moderne købstad, der kan tilbyde boliger til alle, arbejdspladser i mange brancher, en levende bymidte, moderne og højklasset infrastruktur samt adgang til natur og strand. 

Konferencen sætter fokus på forventningerne til Køges udvikling i de kommende år. Byens største udviklingsprojekter præsenteres, og der gives et overblik over investeringsmuligheder, samt bolig- og erhvervsudviklingen i byen.

 
 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 8. februar 2022
Klokken 09.00 - 12.40
: Comwell Køge StrandComwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 KøgeDeltagere

Advokathuset ApS

Carsten Brix
Michala Jørgensen

AI a/s

Jan Bruus Sørensen

Beierholm

Morten Zanoni Lønsbo
Søren Deleuran
Simon Boye Andersen

Caplloyd

Katja Ochtaras

EDC Poul Erik Bech, Køge

Jeppe Ertman

Frederiksberg Ældreråd

Birgitte Franck

Horten Advokatpartnerselskab

Rikke Søgaard Berth

Lidl Danmark

Christina Birlie
Christian Grahn

LM Byg A/S

Frank Aarslew-Jensen

MØLBAK Landinspektører A/S

Else-Marie Ulvsgaard

Nykredit Køge

Chalotte Holm

Solstra Development

Søren Raae Teisen
Henrik Gram

V8 Construction A/S

Morten Baunsgaard
Christoffer Nissen

Vurderingsstyrelsen

Maja Øager Petersen
Linda Jensen
Lone Vej-Johansen
Heidi Lykke Splidsboel
Anja Thorn

Andre konferencer

Tilmeld dig her