Køge: De store projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Strategier og visioner for Køges udvikling

Køge Kommune gennemgår fortsat en kraftig udvikling, og er ved at blive en af de mest attraktive kommuner for nye virksomheder og borgere på Sjælland. Hvilke visioner har kommunen for Køge, og hvordan skal byen udvikles fremover? Hvilke muligheder ligger der for entreprenører og investorer i Køge i forhold til infrastruktur, bosætning og erhverv?  Hvilke nye brancher og arbejdspladser bliver der behov for i fremtiden?

10.00 Konkrete byudviklingsprojekter og udbud

Hvilke planer og perspektiver for byudvikling er der i Køge Kommune? Hvad er behovet? Hvad er status og tidsplanen for igangværende byudviklingsprojekter? Hvilke områder ønsker kommunen at byudvikle, og hvilke kommende udbud har kommunen?  Hvad kommer den stigende befolkningstilvækst til at betyde for Køge? Hvordan ser byens udvikling frem mod 2033 ud?

10.25 Køge Kyst: Nyeste udvikling

Det aktuelt største byudviklingsprojekt i Køge er projektet Køge Kyst til en anslået værdi på over 6 milliarder kr. på det 240.000 kvm store areal tæt på Køge bymidte. Projektet er kommet godt fra start, og de første beboere flyttede ind i 2017. Udviklingen af Køge Kyst vil løbe over de kommende 20 år, og det forventes, at den nye bydel kommer til at rumme 4.000 nye arbejdspladser og 4.000 nye beboere. Projektområdet Køge Kyst omfatter foruden Søndre Havn, Collstropgrunden og stationsområdet i Køge by. Hvad er status og tidsplan for den nærmeste udvikling?

10.50 Kaffepause
11.20 500 bæredygtige boliger i Søndre Havn

På Søndre Havn er der planer om at opføre fem karréer med 500 bæredygtige boliger på i alt, ca. 45.000 kvm. Heraf bliver de 43.000 kvm boliger (inkl. fællesfaciliteter) og ca. 2.000 kvm publikumsorienteret erhverv med butikker, caféer mv. Der opføres i alt ca. 17.000 kvm kælder, der skal rumme ca. 450 P-pladser. Projektet kommer til at udgøre et helt nyt kvarter med moderne boformer og boligerne, der vil blive opført i 3-9 etager. Boligerne vil blive både leje- og ejerboliger. Hvilken slags boliger bygger man i Køge, og hvem er målgruppen? Hvorfor er Køge attraktiv som lokalitet?

 
11.45 Campus Køge - udvikling og bylivet

Køge får sin egen uddannelsesby Campus Køge, som samler både ungdoms- og videregående uddannelser, forskning, erhverv og studieliv på ét sted. Campus Køge fordobler sit areal og kapacitet over de kommende år. Hvad vil de ca. 8.000 elever, studerende og kursister betyde for byen? Hvordan integreres campus og dets studerende bedre med byen?

12.10 Ejendomsmarkedet i Køge og omegn

Efterspørgslen på boliger i Køge er støt stigende og vil vokse yderligere nu hvor danmarks hurtigste jernebane er etableret, så man kan komme fra Køge til København på 20 minutter. Da boligpriserne i København generelt er på himmelflugt, retter mange boligkøbere derfor blikket mod Køge. Hvordan ser ejendomsmarkedet i Køge ud nu og hvordan forventer man at det vil se ud de kommende år? Hvem flytter til Køge, og hvordan vil det påvirke ejendomsmarkedet i byen?

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Med en række kæmpeinvesteringer og byudviklingsprojekter, har Køge sat kurs mod et veritabelt byggeboom, der vil præge byen over de kommende år. Den seneste befolkningsprognose viser, at indbyggertallet forventes at stige med 6.586 personer over de næste 11 år, altså fra 60.980 personer i 2020 til 67.566 personer i 2032. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 10,8%. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 4,9%

Efterspørgslen på boliger i Køge er støt stigende og vil vokse yderligere nu hvor danmarks hurtigste jernebane er etableret hvilket gør, at man kan komme fra Køge til København på 20 minutter. Da boligpriserne i København generelt er på himmelflugt, retter mange boligkøbere derfor blikket mod Køge.

Køge Kommune har en vision om at de i  2033 er Sjællands bæredygtige kraftcenter, der bliver bindeleddet mellem hovedstaden og Sjælland. Køge by vil være en moderne købstad, der kan tilbyde boliger til alle, arbejdspladser i mange brancher, en levende bymidte, moderne og højklasset infrastruktur samt adgang til natur og strand. 

Konferencen sætter fokus på forventningerne til Køges udvikling i de kommende år. Byens største udviklingsprojekter præsenteres, og der gives et overblik over investeringsmuligheder, samt bolig- og erhvervsudviklingen i byen.

 
 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her