Københavns boligmarked 2019-2029

Baggrund

Der er fremgang i byggebranchen, og det er især boligbyggeriet, der driver markedet. Der vil blive sat byggerier i gang for 95 milliarder kr. i 2018, hvilket svarer til 29.000 boliger på landsplan og en vækst på 19 procent siden året før, ifølge Byggefakta. Det bliver det 5. år i træk med et stigende antal nybyggede boliger. Det er især i København og omegnskommunerne, at behovet er størst. Hovedstaden oplever en eksplosiv vækst i befolkning og dermed også i boligbehovet. 

Der kommer 10.000 nye indbyggere til København om året, og hovedstadens indbyggerantal på 616.000 vil derfor vokse med 100.000 frem mod 2028. På landsplan ligger 8 ud af de 10 kommuner, der vil opleve den største stigning i boligbehovet, i Hovedstadsregionen. Frem til 2025 skal der bygges 73.000 flere boliger for at imødekomme efterspørgslen ifølge en rapport udarbejdet af Copenhagen Economics og Kuben Management. Derefter vil behovet falde en smule med et behov på 44.000 flere boliger i årene 2025-35 og yderligere 43.000 boliger inden 2045. Københavns Kommune har en ambition om 3.750 nye boliger pr. år indtil 2027, men fortsætter befolkningsudviklingen vil behovet være på over 7.000 nye boliger årligt.

Udviklingen sker til trods for, at fraflytningen fra København er større end tilflytningen fra øvrige dele af Danmark. Befolkningstilvæksten skyldes især en høj fødselsrate og indvandring. Det har tidligere især været unge studerende, der drev indbyggertilvæksten, og som boligmarkedet skulle tilpasses, men fremover vil vi især se flere ældre og singler. Det skaber behov for et mere varieret udbud af boliger og et stort behov for boliger på omkring 60 kvm. De mange nye boliger kan bygges ved at udvikle nye byområder, fortætte allerede eksisterende byområder eller ved at udnytte den eksisterende boligmasse bedre. Det vil samlet set give et teoretisk potentiale for at skabe op til 134.000 nye boliger i hovedstadsområdet frem mod 2025 og yderligere 135.000 boliger fra 2025 til 2035.

Behovet for boliger ses også i de stigende priser. Ejerboligpriserne i København er steget med op mod 55 procent over de sidste 5 år. Det er især i København K og Nordhavn, at priserne på lejligheder har været på himmelflugt, men også Vanløse, Amager og Brønshøj er på vej op. Fra foråret 2017 til 2018 steg boligpriserne i København 9,4 procent. I foråret 2018 betalte man i København K 50.224 kr. per kvm. Inden for Københavns kommunegrænser er der over 30.000 kr. i forskel på, hvad bydelenes kvm udbydes for. Salget på ejerlejligheder er dog faldet 12 procent siden 2017, især boliger på over 80 kvm er blevet svære at sælge, så noget tyder på, at priserne har nået et niveau, hvor kun meget få kan være med. Ejerlejlighederne i København udgør 60 procent af det samlede marked.

Også udenlandske investorer har fået øjnene op for det københavnske boligmarked, hvor et stabilt politisk klima, operationel transparens, lave renter og solide, høje afkast, gør det nemt at handle ejendomme i Danmark. Danmark er sammen med de øvrige nordiske lande et foretrukket marked for internationale investorer, og der er stigende efterspørgsel på boligudlejningsejendomme i København og omegn. 

 

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Udviklingen i boligpriser i København
Salget af ejerlejligheder i Købehavn er faldet fra jan. 2017 til jan. 2018 med 12 procent. Udviklingen skyldes især de stigende boligpriser, som over de sidste 5 år er steget 55 procent. Det er især i København K og Nordhavn, at priserne på lejligheder har været på himmelflugt, men også Vanløse, Amager og Brønshøj er på vej op. Fra foråret 2017 til 2018 steg boligpriserne i København 9,4 procent. I foråret 2018 betalte man i København K 50.224 kr. per kvm, hvilket er en af de  højeste kvm-priser nogensinde. Der er dog stor forskel på bydelene. Inden for Københavns kommunegrænser er der over 30.000 kr. i forskel på, hvad bydelenes kvm udbydes for. Den høje prisstigning gør markedet attraktivt for at investere i boligejendomme. Ifølge en undersøgelse påtænker 32 procent af de danske investorer at investere i ejendomme i København. Hvordan er udviklingen i boligpriserne nu og på sigt, og hvilken betydning vil det få for boligmarkedet i København og omegn?

Joachim Borg Hjalager , Chefanalytiker, Nykredit

10.00 Fremtidens boligbehov i København
Der kommer 10.000 nye indbyggere til København om året, og hovedstadens indbyggerantal på 616.000 vil derfor vokse med 100.000 frem mod 2028. På landsplan ligger 8 ud af de 10 kommuner, der vil opleve den største stigning i boligbehovet, i Hovedstadsregionen. Frem til 2025 skal der bygges 73.000 flere boliger for at imødekomme efterspørgslen ifølge en rapport udarbejdet af Copenhagen Economics og Kuben Management. Derefter vil behovet falde en smule med et behov på 44.000 flere boliger i årene 2025-35 og yderligere 43.000 boliger inden 2045. Københavns Kommune har en ambition om 3.750 nye boliger pr. år indtil 2027, men fortsætter befolkningsudviklingen vil behovet være på over 7.000 nye boliger årligt. Hvordan ser fremtidens boligbehov ud i København? Hvilken betydning for udviklingen i demografien, og hvordan kan man opfylde målet om flere boliger i København?

Jens Henrik Haahr , Direktør, Kuben Management

10.25 Tuborg Havnepark - nyt byområde til 1 milliard
Med udsigt over Øresund planlægger Danica Pension at bygge et nyt boligområde på den 106.459 kvm store havnegrund, som tidligere har været en del af Tuborg Bryggerierne. Der planlægges at bygge op til 400 lejligheder på flere byggefelter med både ejer- og lejeboliger. Langs kysten opføres der 4 kysthuse i op til 7 etager, som placeres omkring en gård med en sydvendt inderhavn. Derudover planlægges der et højhus ”Pynten” på op til 22 etager omgivet af 2 blokke på henholdsvis 6 og 7 etager omkring en plads, samt 2 blokke opført som længer i op til 9 etager. Den samlede byggesum anslåes til 1 millard. Hele området vil ligge attraktivt ud til vandet, tæt på byen. Hvordan ser planerne for det nye område ud? Hvem henvender byggeriet sig til, og med hvilken tidsplan skal det bygges?

Robert Nellemann , Ejendomsudviklingsdirektør, Danica Ejendomme

10.50 Kaffepause
11.20 Markedet for nybyggede andelsboliger i vækst
Andelsboligen er et udpræget Københavner-fænomen. Over 30 procent af boligmassen i København er andelsboliger, mens det på landsplan er 9 procent. Andelsboligforeninger er dermed samlet Københavns største ejendomsbesiddere, men alligevel blandt sælgere af nyopførte ejendommen en næste overset købergruppe, på trods af en meget stor efterspørgsel på nybyggede andelsboliger i København. København har siden krisen kun set 200-300 nybyggede andelsboliger og de alle blevet solgt markant hurtigere end tilsvarende ejerlejligheder, hvilket efterviser misforholdet mellem udbud og efterspørgsel i markedet. Nyopførte ejendommen solgt som andelsboliger kan med det nuværende renteniveau typisk opnå en boligafgift på 2/3 af den tilsvarende markedslejen, hvilket gør andelsboligerne stærkt konkurrencedygtige både i relation til lejelejligheder og ejerlejligheder. Samtidig har sælger en markant lavere salgsrisikoen end ved tilsvarende salg af ejerlejligheder og typisk en bedre pris end ved et klassisk investorsalg. Hvad er grunden til, at så få nyopførte ejendommen bliver solgt som andelsboliger i København, og hvad er mulighederne for flere? Hvilke fordele er der for udvikler og køber? Hvilke forhold gør sig gældende, når man bygger for at etablere en andelsboligforening?

Anders Birkenfeldt , Advokat, partner, hansen thomsen_

11.45 181 lejligheder til 315 millioner kr på Enghave Brygge
Et af Københavns største byudviklingsområder er Sydhavn, som fuldt udbygget vil rumme 9.000 nye boliger og 22.500 arbejdspladser. I den nye kanalby på Enghave Brygge udvikles The Residence Copenhagen på Lius Paulingsvej til en byggesum på 315 millioner kr. Det 17.000 kvm store byggeri opføres på sin egen ø og er i sin arkitektur tænkt ind i den samlede vision af Enghave Brygge som et tæt, varieret bykvarter ved havnefronten. Byggeriet bliver 4 til 7 etager højt og vil rumme 181 lejligheder. Hvordan kommer byggeriet til at se ud, hvem henvender det sig til, og hvordan indgår det som nyt boligområde i Sydhavns helhed?

Peter Foght-Sørensen , Arkitekt MAA, Mangor & Nagel

12.10 Boligudvikling i Valby og Tingbjerg

Jakob Flymer , Investment Manager, NREP, Nordic Real Estate Partners

Anders Berg Sørensen , Transaction and Business Development, NREP, Nordic Real Estate Partners

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

2E Ejendomme Group A/S

Jesper Skovsgaard

Becker/Nielsen

Thomas Fredbo Nielsen

Bolius

Jørgen Munksgaard Rasmussen

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Ejendomme

Jakob Stilov

danbolig Østerbro

Alice Lotinga
Tina Guldbæk
Katrine Enø
Sina Ghanbari

Danica Ejendomme

Robert Nellemann

Dansk Metal

Mikael Bay Hansen

Ejendomsselskabet Lille A/S

Pernille Friis-Hansen

Freja ejendomme A/S

Frank Helner Venset

hansen thomsen_

Anders Birkenfeldt

Jyske Bank

Erik Løvstrøm Mogensen
René Frølund

KAB

Rolf Andersson

KIRKBI A/S

Jens Moth

Kuben Management

Jens Henrik Haahr

Kuben Management A/S

Anders Thanning

LUNDSGAARD ERHVERV ApS

Jette Lundsgaard

Mangor & Nagel

Peter Foght-Sørensen

NIRAS

Dennis Olsen

NREP, Nordic Real Estate Partners

Anders Berg Sørensen
Jakob Flymer

Nykredit

Camilla Engel Ravn
Frank Steinhauer Telén
Joachim Borg Hjalager

Orbicon

Pia Wallbohm

Per Aarsleff A/S

Jonas Hoffmann Jeppesen
René Jensen Schlippé

Rambøll Arkitekter

Jesper Møller

Refshaleøens Ejendomsselskab A/S

Christian Herskind
Peter Christensen
Claus Hovmøller

Roskilde Kommune

Vilfred Hvid

Rørbæk og Møller Arkitekter A/S

Nicolai Lund Overgaard

Vurderingsstyrelsen

Helle W. Grønning
Merete B. Jensen
Heidi Lykke Splidsboel
Lone Jørgensen
Simon Woo Lind
Jean Budtz
Karina Høy-Nielsen
Lis Ekdahl
Rikke Truelsegaard
Tina Britta Hansen
Maria Højlund
Svend Lundvold Eriksen

Andre konferencer

Tilmeld dig her