Jylland: Senior- og ældreboliger i vækst

Jylland: Senior- og ældreboliger i vækst

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Konferencen afholdes d. 23. november 2017 kl. 09.00 - 12.15

Baggrund

Behovet for boliger til ældre og seniorer vil stige voldsomt, når andelen af den ældre del af befolkningen i fremtiden eksploderer. I Aarhus vil der i 2040 være 24.000 flere borgere over 60 år, og 3.000 flere vil lide af en demens-sygdom. Ønsket om højkvalitetsboliger til +65-årige er derfor kraftigt stigende. 

Gruppen af ældre over 65 år er nu på 20 procent af befolkningen og udgør en gruppe på 1,1 millioner personer - en stigning på 250.000 personer på 10 år.  Af dem bor 92 procent i normale boliger, mens kun 8 procent bor i seniorboliger: 35.000 i almene ældreboliger, 37.000 i plejeboliger, 5.000 på plejehjem og 1.000 i beskyttede boliger. Renoveringen og opdateringen af disse er især igangsat de sidste 5 år.
 
Alle frygter fortidens plejehjem og vil i stedet have en funktionel bolig, der tilsvarer et moderne liv - også når mobiliteten bliver mindre.
 
De 65 årige har en restlevetid på 20 år i snit, og de ønsker både at bo og leve godt i hele perioden. Og gerne i bebyggelser eller områder med mange af samme slags. Eksempelvis er der i løbet af de sidste 15 år opstået mere end 100 bofællesskaber for ældre.
 
I +65-gruppen har 400.000 personer millionformue og store pensioner, som de ønsker at anvende på effektive mindre boliger, god mad og oplevelser. Og da det generelt går godt for deres børn, eller samfundet tager sig af dem, så bruger de ældre deres indtægter og opsparing hovedsageligt på sig selv.
 
Når ældre over 65 flytter, er det for 60 procents vedkommende til lejligheder, 30 procent til rækkehuse, mens kun 10 procent flytter til en mindre villa - havearbejdet trækker ikke så meget længere.
 
Langt de fleste på +65 år, der flytter, bliver i samme by eller flytter til en by af samme størrelse. Undtagelsen er dem i de helt små byer eller på landet, de flytter ind til lidt større byer.
 
I storbyer som Aarhus og København udgør de +65 år fortsat kun 10-15 procent, men andelen stiger i takt med, at der nu bygges mindre rækkehuse og lejligheder med elevator og udsigt - gerne til vand eller grønt. Dog er det fortsat i landkommunerne, at de ældre bor, og hvor de udgør omkring 30 procent.
 
Fokus for seniorboligbyggeriet er de 65-74 år. I denne gruppe er 70 procent gift eller samboende, mens 30 procent er enlige, så efterspørgslen for nye senorboliger er 2 store værelser eller 3 værelser. Og især de 400.000 i parforhold har råd til at købe eller leje en god seniorbolig, da det er den gruppe som generelt har den bedste uddannelse og opsparing.
 
I 2025 vil 55 procent af alle ældre have mindst 10 års skolegang, og heraf vil 25 procent have studentereksamen. I dag er tallet 37 procent, heraf 14 procent med studentereksamen.

Med uddannelse følger også højere indkomster og opsparing. De 55 procent vil i snit have tjent 450.000 om året de sidste 20 år, hvor børnene er flyttet hjemmefra, og mange er rykket op i graderne i deres jobs -  og har derfor kunnet spare store summer op.
 
Indtægterne for +65 årige er også stigende, fordi de bedst uddannede har tradition for at blive ved med at arbejde: I 2016 arbejder 12 procent af de +65-årige, mens tallet i 2001 kun var 7 procent. Det er landmænd, ejendomsfolk, embedsmænd og handelsfolk, der er de 4 store sektorer. Der er naturligvis stor forskel på, hvor mange der arbejder: 20 % arbejder i alderen 65-69 år, 10 % arbejder i alderen 70-74 år,  5 % arbejder i alderen 75-79 og  2 % over 80 år arbejder (landmænd og udlejere af ejendom, som samlet står for 50 % af de gamle i beskæftigelse).
 
Afhængigheden af staten og den aktuelle politik bliver mindre og mindre: I gruppen af 50-75 årige vil statens pensionsudbetalinger kun udgøre 50 procent ved pensionsalderen, mens egen indkomst, afkast og pensionsopsparing vil udgøre de andre 50 procent. Gennemsnitsindtægten for ældre over 65 år er i 2016 på 275.000 kr, som stammer fra både pension, fortsat arbejde og afkast - og den indkomst vil stige i snit for de kommende +65-årige de kommende mange år.
 
Og dermed vil markedet for seniorboliger også vokse kraftigt.Program

09.00

Registrering og morgenmad


09.30

Velkomst


09.35

Fokus på demens i Aarhus

Aarhus Kommune er i gang med at udvikle en handlingsplan for demens, der skal gøre byen til en mere demensvenlig kommune, og byrådet har besluttet, at give sundhedsområdet 3 millioner kr. ekstra i 2017. Samtidig håber man, at Aarhus også får del i de 470 millioner kr., som regeringen har afsat med sin nye nationale demensplan, der består af tre nationale mål og 27 konkrete initiativer, og som blev vedtaget dec. 2016. I Aarhus er det blandt andet planen at bygge et stort demens-venligt hus med 125 boliger ved Lokalcenter Abildgården i Aarhus N. Hvad er behovet for boliger til demente i Aarhus, og hvor planlægger man at bygge dem? Hvilke krav og behov har demente til deres bolig? Hvilke elementer og fokusområder kommer Aarhus Kommunes nye demensplan til at indeholde?

Elisabeth Flindt Elisabeth Flindt, Demenschef, Aarhus Kommune


10.00

Fremtidens seniorbolig

I fremtiden vil vi se flere seniorer, men også en mere forskelligartet seniorgruppe. Seniorerne bliver i stigende grad mere bevidste om deres boligbehov og stiller større krav til den. Tilslutningen til de traditionelle plejeboliger har været faldende gennem de senere år. Man må derfor gentænke og forny dels plejeboligerne, men også boliger for andre grupper af seniorer. Hvilke behov til boligens indretning og udformning opstår der, når man bliver senior? Og på hvilken måde adskiller de sig fra andre befolkningsgrupper, når det gælder boligens funktioner? Hvordan konverterer man almindelige boliger til boliger for seniorer? Hvordan indretter, segmenterer og målretter man en bolig for seniorer til bestemte seniorgrupper?

Henrik Steen Sørensen Henrik Steen Sørensen, Regionsdirektør, Kuben Management


10.25

Demensboliger

Forskning har vist, at veldesignede omgivelser har stor betydning for vores trivsel. Vi lever, helbredes og lærer bedre, når de fysiske rammer giver optimale betingelser for den enkeltes vej mod et godt liv på trods af demenssygdom. De fysiske rammer skal skabe tryghed og trivsel for den enkelte beboer gennem velgennemtænkt arkitektur i en menneskelig skala og med et imødekommende og hjemligt udtryk, samtidig skal der åbnes op for muligheden for at inddrage og støtte den demenssyges familie og nære netværk, som et naturligt led i et trygt miljø omkring borgeren med demens og som hjælp til de pårørende. Målet er at skabe trygge rammer for mennesker med sensorisk og social skrøbelighed og skabe værdi til den svært dementes liv og nære netværk i hjemlige rammer med fokus på overskuelighed, genkendelighed og enkelt struktur, hvor beboerne guides og understøttes til at mestre hverdagslivet. Samtidig skal der skabes rammer om en god og velfungerende arbejdsplads, der understøtter personalets professionelle virke. De ansatte skal kunne samarbejde hensigtsmæssigt med beboerne om hverdagens opgaver og samtidig være med til at skabe de bedste forudsætninger for, at beboerne oplever tryghed og nærvær i et hjemligt miljø.

Rasmus Riis Rasmus Riis, Projektleder, Friis & Moltke


10.50

Kaffepause


11.20

Generationernes hus til 380 millioner kr

Brabrand Boligforening planlægger i samarbejde med Aarhus Kommune at opføre et 27500 kvm stort 'Generationernes byhus' i 10 etager på Bernhardt Jensens Boulevard i Aarhus Ø. ’Generationernes hus’ understøtter mødet på tværs af generationer og vil bestå af boliger til både unge, familier og seniorer under samme tag ud fra idéen om, at vi trives bedst, hvis de nærmeste naboer har samme livsmønster som os selv, men at det samtidig er givende at møde mennesker i andre faser af livet. Huset skal indeholde 100 plejeboliger, 100 ældreboliger, 40 ungdomsboliger, 40 familieboliger, 24 boliger for mennesker med fysiskhandicap. Budgettet er 380 millioner kr. Hvordan er idéen opstået, og hvordan er Generationernes hus opbygget? Har man planer om at implementere idéen andre steder?

Morten Meldgaard Christensen Morten Meldgaard Christensen, Projektleder, Brabrand Boligforening


11.45

Seniorbofællesskaber

I takt med at der bliver flere ældre stiger også gruppen af folk, der gerne vil flytte i seniorbofællesskab. Længere liv og bedre behandlingsformer gør, at flere og flere ældre både kan og vil klare sig selv. Dette kombineret med ændrede familie- og samfundsstrukturer, der delvist skaber fraværende pårørende, kan gøre det attraktivt at flytte sammen med andre seniorer for stadig at have et socialt liv efter endt arbejdsliv. Himmerland Boligforening og foreningen Realdania er gået sammen om at udvikle et seniorbofællesskab på Fyrkildevej i Aalborg Øst. Projektet er tænkt som et eksempelbyggeri, som skal inspirere byggesektoren til, hvordan man kan bygge seniorbofællesskaber også i den almene boligmasse. Der eksisterer i dag mellem 250 og 300 seniorbofællesskaber med 7.000 boliger i Danmark, hvoraf 65% drives af den almene sektor. Undersøgelser viser, at flere end 80.000 ældre overvejer at flytte i seniorbofællesskab, og på landsplan står 8.400 ældre allerede på venteliste. Hvordan starter man et seniorbofællesskab, og hvordan adskiller et seniorbofællesskab sig fra andre bofællesskaber? Hvilke behov er der for seniorbofællesskaber, og vil det stige i fremtiden? Hvordan tackler man de enkelte beboeres skiftende behov med tiden?

Ole Nielsen Ole Nielsen, Direktør, Himmerland Boligforening


12.10

Spørgsmål og afslutning


12.15

FrokostTilmelding til Jylland: Senior- og ældreboliger i vækst

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Konferencen afholdes d. 23. november 2017 kl. 09.00 - 12.15

1. Virksomhedsinfo og fakturering

Inkluderet i prisen:

 • Professionelt arrangement til tiden
 • Morgenkaffe
 • Frokost
 • Konferencemappe
 • Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende
 • Kursusbevis

2. Antal deltagere og deltagerinfo

Person 1
Person 2
Person 3 - Gratis
Person 4
Person 5
Person 6 - Gratis

Behandler, vent venligst...

Byens Ejendom behandler dine data fortroligt og videregiver aldrig dine informationer til tredjepart. Har du spørgsmål vedr. dine data eller din regning, kan du altid kontakte os på tlf. 70702207 eller pr. e-mail til bogholderi@byensejendom.dk

Buy more conference vouchers

Klippekortet kan bruges af alle medarbejdere i jeres virksomhed. Normalprisen for 5 konferencer er 14.825 kr, for 10 konferencer er den 29.650 kr og for 20 konferencer er prisen 59.300 kr. I sparer altså, 5.125 kr eller 11.150 kr eller 23.300 kr.

10 klip for 18.500
spar 11.150 KR.
20 klip for 36.000
spar 23.300 KR.
5 klip for 9.700
spar 5.125 KR.
Purchase vouchers and signup to conference
  Renewing membership....
I'm not interested

Praktisk info

Tidspunkt

23. november 2017
Kl. 09.00 - 12.15

Sted

Marselis Hotel Aarhus
Strandvejen 25
8000 Aarhus C
Telefon: +45 86144411
www.helnan.dk/marselis

Se på kort

Pris

2.965 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til arrangementet, vil du have hjælp til tilmelding, eller har du et andet spørgsmål til Byens Ejendom, så skriv til os her.

Vi kontakter dig per email eller tlf. efter dit ønske inden for max 2 arbejdsdage. Dine personlige oplysninger gemmes ikke og bruges kun til at kontakte dig om dette.

De kommer også

 • Agger Devellopment A/S
  - Alice Agger
  - Poul Agger
 • Alabu Bolig
  - Klaus Ringgaard
  - Morten Abildgaard
  - Jørn Abildgaard
 • Arkitektfirmaet Kjaer & Richer
  - Louise Villensteen Toft
 • Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S
  - Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S
  - Malene Drasbek
 • Brabrand Boligforening
  - Morten Meldgaard Christensen
 • Cubo
  - Rune Dyhrberg Riis
  - John Øe Nielsen
  - Søren Rasmussen
 • Friis & Moltke
  - Rasmus Riis
 • Gudnitz | Krabbe | Vang Arkitektur & Design
  - Rasmus Krabbe
  -
 • Himmerland Boligforening
  - Sven Buch
  - Ole Nielsen
 • home Erhverv Østjylland - Aarhus
  - Annette Rønne
 • hpccp i/s
  - Hanne Pontoppidan
 • K2 Projekt
  - Keld Korshøj
 • Kuben Management
  - Henrik Steen Sørensen
 • Lindpro A/S
  - Michael Andresen
 • Skanderborg Kommune
  - Heidi Duus
 • Vestervig Håndværker- og Borgerforening
  - Keld Jensen
  - Kenneth Olsen
  - Otto Lægaard
 • Ældrerådet i Aarhus Kommune
  - Bjarne Friis Sørensen
 • Aarhus Kommune
  - Elisabeth Flindt

Andre konferencer

Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
29. november 2017, Odense SØ
Læs programmet

Butiksmarkedet i Aalborg
18. januar 2018, Aalborg
Læs programmet

JYLLAND: FINANSIERING af ejendom
23. januar 2018, Aarhus C
Læs programmet

Andre seminarer

Sale and lease back. KURSUS
28. november 2017, Nordhavn
Læs programmet

Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
29. november 2017, Nordhavn
Læs programmet

Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
31. januar 2018, Aarhus C
Læs programmet

KONFERENCER OG KURSER