Jylland: Risikovurdering ved køb og salg af ejendom. KURSUS

Baggrund

Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også fremadrettet - angående ejendommens drift.

Due diligence vil desuden have betydning for kontraktens udformning og kan bruges til optimering af ejendommens anvendelse og drift.

Inden for due diligence processen undersøges normalt  juridiske, økonomiske, tekniske og driftsmæssige forhold. Dette kursus vil have fokus på den juridiske del af processen.

Ikke kun købere men også sælgere kan have gavn af due diligence dels for bedre at kende sin ejendoms stærke og svage sider, dels for bedre at kunne imødekomme køberens behov for information.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Due diligence processen

Cecilie Rust , Advokat, Accura Advokatpartnerselskab

09.55 Formålet med juridiske due diligence
10.05 Processen/Faserne i juridisk due diligence
10.15 Rammerne/Scope
10.35 Kaffepause
11.05 Request list, datarum og check list
11.20 Findings i due diligence processen
11.35 Afrapportering, forhandling og gennemførelse af transaktionen
11.55 Kommercielle forhold
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Accura Advokatpartnerselskab

Cecilie Rust

Birch Ejendomme

Louise Elgaard Løvschal

Ejendomsselskabet Olav de Linde P/S

Kasper Søby

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

Mads Sølvsten Dahl

INTERLEX Advokater

Susanne Buskov Møller

Kuben Management A/S

Jacob Jørgensen

Sønderborg kommune

Christina Petersen
Marianne Tychsen

Andre konferencer

Tilmeld dig her