Jylland: Planloven med fokus på lokalplaner og nyeste ændringer. KURSUS

Baggrund

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel.

Planloven er blevet revideret og ændret på en række centrale punkter, herunder hvad angår planprocessen, de særlige regler om planlægning til butiksformål, reglerne om planlægning langs kysten og om landzonetilladelser, alt med henblik på at sikre mere fleksibilitet og bedre udviklingsmuligheder.

Kurset sætter særlig fokus på de væsentligste og praktisk relevante ændringer, og dermed de nye udviklingsmuligheder der følger af loven. Planloven anskues dermed i høj grad fra brugersiden, det vil sige fra ejendomsudviklerens og investorernes side, men kurset henvender sig også til kommunale sagsbehandlere, som beskæftiger sig med udarbejdelse af lokalplaner, og med forvaltningen af planloven.

Foruden ændringerne af planloven indgår særligt lokalplaner som et centralt element i seminaret, herunder i forhold til hvad der kan – og ikke kan – reguleres i lokalplan, og hvornår et projekt forudsætter lokalplanlægning. Lokalplaner er bindende for borgere og virksomheder, og man bør derfor som investor i fast ejendom udføre en planretlig due diligence forud for opkøb af ejendomme. Kurset belyser de væsentlige forhold, som bør søges afdækket i en sådan proces, med henblik på at undgå dyre faldgruber.

Muligheden for at påvirke indholdet i en lokalplan belyses, såvel i forhold til planprocessen, som i forhold til at yde kommunerne teknisk bistand til planudarbejdelsen. Der inddrages såvel relevant praksis som konkrete eksempler undervejs, som er egnede til at illustrere den praktiske anvendelse af planloven.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Planloven – generelle forhold og nyeste ændringer
Planloven generelt - grundlæggende principper i loven samt forholdet til anden lovgivning. Rammestyringsprincip og præcisionskrav. Overblik over hovedpunkterne i de seneste ændringer af loven.

Marie Bockhahn , Advokat, Horten Advokater

10.00 Lokalplaner – retsvirkning og indhold
Retsvirkning af lokalplaner og hvad kan fastsættes i lokalplaner. Lokalplanret- og pligt.
10.35 Dispensation fra lokalplaner
Rammerne for dispensation – hvornår kan der dispenseres og hvornår er der krav om ny lokalplanlægning for virkeliggørelsen af et projekt.
10.50 Kaffepause
11.20 Lokalplan ved ombygninger
Hvilke planretlige regler gælder ved ændret anvendelse af en ejendom?
11.40 Planprocessen og mulighed for indflydelse
Processen for vedtagelse af lokalplaner samt mulighederne for at påvirke indholdet af lokalplaner i form af indsigelser og forslag under høringsfasen, såvel som via teknisk bistand til planudarbejdelsen.
11.55 Lokalplanretlig due diligence
Hvilke forhold bør man være opmærksom på, og hvad er de mest almindelige faldgruber?
12.05 Ekspropriation og offentlig overtagelse
Krav om offentlig overtagelse og Ekspropriation med henblik på virkeliggørelse af lokalplan - hvilke betingelser er der? Ekspropriation til fordel for private.
12.15 Klage og erstatning
Planlovens klagesystem vedrørende ekspropriation og generel klageberettigelse, opsættende virkning m.v. Domstolsprøvelse af spørgsmål om erstatning.
12.30 Spørgsmål og afslutning
12.35 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

AVNØ Byggerådgivning ApS

Rikke M. Andersen

Bech-Bruun

Torben Brøgger

Clemens Advokatpartnerselskab

Lene Lausen
Peter Hyldahl Ebbesen

Colliers International Danmark

Søren Lindbjerg
Anja Kaas Striib
Torben Klitgaard
Jesper Ullerup Bach

Constructa Rådgivende Ingeniører og Arkitekter

Peter Stigaard

Deloitte

Susanne Aakjær Holst

DLA Piper

Jakob Nielsen

Erik Aaquist Holding II ApS

Erik Aaquist

Fredericia Kommune

Nanette Simonsen Rytter

Horten Advokater

Marie Bockhahn

Innova Advokatfirma

Elisabet villadsen jensen

Innovater

Jens Nedergaard Højris
Morten Dambo

Kammeradvokaten/Poul Schmith

Simon Mors Hansen

LOOP Architects

Morten Nymann Nielsen

Naturstyrelsen

Marcus Pihlmann

Niras A/S

Dennis Nedergaard Olsen

PRO Developments

Brian Svart
Brian Gade
Finn Kristoffersen

Region Midtjylland, Byggeri og Ejendomme

Bettina Wolff

Sweco Danmark A/S

Jens Peter Ringsted

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice

Daniel Staugaard
Morten Søndergaard Nielsen
Susanne Vestergren Koch Nielsen
Sven Laursen

Andre konferencer

Tilmeld dig her