Jylland: Køb og salg af ejendom - Due Diligence. KURSUS


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Due diligence processen

Begrebet due diligence undergår betydelige forandringer og udvides konstant - hvad består en due diligence proces af i dag? Hvad spørger man til (checkliste)? Hvorfor er due diligence vigtig, og hvilke konsekvenser kan det have, hvis man udelader at gennemføre den? Køberens due diligence. Sælgerens due diligence. Afdækning af køberens risikoprofil.

Lasse Fredborg , Director, Statsautoriseret revisor, BDO Danmark

Cecilie Rust , General Counsel, Advokat (L), Kereby

Peter Kirketofte , Associate Project and Market Director, COWI

09.55 Juridisk due diligence

Juridiske forhold (checkliste og særlige risici fx forurening, øvrige myndighedskrav, tredjemandsrettigheder). Hvilke begrænsninger for adgang til information skaber konkurrenceretten? Andre konkurrenceretlige udfordringer. Huskeliste. Overføring til kontrakten.

10.15 Kommercielle forhold

Kommercielle forhold - vurdering af lejepotentiale, risiko for lejenedsættelse, lejers bonitet. Tiltag til reducering af risici. Konkrete cases.

10.35 Kaffepause
11.05 Finansiel due diligence

Tilrettelæggelse, tidsplan, forhåndsvurdering. Faseopdeling. Rapporttyper. Databog. Kvaliteten af den finansielle information. Regnskabspraksis. Lejeindtægter, indtægtskilder, driftsomkostninger, reguleret nettoindtjening. Input til værdiansættelse. Nettoaktiver og gæld. Input til købsaftalen. Overføring til kontrakten.

11.35 Due diligence og værdiansættelse

Due diligence og værdiansættelse af ejendom.

11.55 Teknisk due diligence

 Vurdering af konstruktion, installationer og andre tekniske forhold. Vurdering af de arkitektoniske forhold. Checkliste. Overførelse til kontrakt. Konkrete eksempler.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også fremadrettet - angående ejendommens drift.

Due diligence vil desuden have betydning for kontraktens udformning og kan bruges til optimering af ejendommens anvendelse og drift.

Inden for due diligence processen undersøges juridiske, økonomiske, tekniske og driftsmæssige forhold.

Ikke kun købere men også sælgere kan have gavn af due diligence dels for bedre at kende sin ejendoms stærke og svage sider, dels for bedre at kunne imødekomme køberens behov for information.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 18. maj 2021
Klokken 09.00 - 12.40
: Radisson Blu…Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus CDeltagere

Advokathuset Svendborg Odense A/S

Verner Sørensen

Agger Deveopment

Kenneth Agger

Arne Elkjær A/S

Line Sølvkjær
Henrik S. Rosenkrands

BDO Danmark

Lasse Fredborg

Birch GM Silkeborg

Thomas Bøgild
Tine Ahrndt
Line Krogh Pedersen
Kristina Østergaard

Blaakrog

Lars P. Johansen

Carlsen Advokater

Thomas Carlsen

Clemens advokatfirma

Søren Hammer Westmark

CMP DIRECT APS

John Lauridsen

COWI

Peter Deleuran Kirketofte

Escot Erhvervsejendomme

Bent Knudsen

Kereby

Cecilie Rust

Kolding Kommune

Lasse Ørbæk Hildingberg
Esben Westphal Bjerregård

Kuben management

Lars Faber

Lyngby-Taarbæk Kommune

Birger Kjer Hansen

Nordicals Midtjylland A/S

Pauli Bach

OBH Rådgivende Ingeniører A/S

Nicoline Koch Sørensen

Realdania By & Byg

Anne Mette Rahbæk

SR Erik H Munk A/S

Erik Munk

Sweco

Matias Jørgensen Pedersen
Jonas Jacobsen

Tri-Consult A/S, Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Ole Fischer Bak

Villemoes Holding

Sofia Villemoes
Frederik Villemoes

Andre konferencer

Tilmeld dig her