JYLLAND Fredede og bevaringsværdige bygninger - nye regler, løsninger og tilskud

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Rammevilkår for arbejdet med de fredede og bevaringsværdigebygninger

Hvilke bygninger er fredet og hvad er formålet med en fredning? Hvad betyder det at en bygning er hhv. fredet eller bevaringsværdig. Hvordan forvaltes hhv. de fredede bevaringsværdige bygninger og hvilke særlige krav stiller det til ejer, rådgiver og myndigheder?

 

Arne Høi , Arkitekt MAA, Institutleder, Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering

10.00 Energikrav for bevaringsværdige og fredede ejendomme

Hvad siger BR18 om fredede bygninger - løsninger, nødvendige dispensationer, udførelse. Hvornår kan man opnå fritagelse fra for bygningsreglementets energibestemmelser? Nye regler fra 1. januar 2020:  fritagelse fra for bygningsreglementets energibestemmelser ved anvendelsesændringer af de fredede og bevaringsværdige bygninger.

Hans Scheving , Arkitekt m.a.a., Stiftende partner, Sikkerhedschef MIL, Bertelsen og Scheving

10.25 Skatte- og momnsregler for fredede huse

Praksis og nye skatte- og momsregler for fredede huse. Grundskyldsfritagelse og regler for skattemæssige fradragsordninger.

10.50 Ombygning af en fredet bygning: konkrete eksempler

Hvordan omdanner man en fredet bygning, og hvordan "læser man" de udviklingsmuligheder, som ejendommene byder på inden for fredningens snævre rammer? Hvordan griber man projektet an i praksis? Hvordan giver restaurering og renovering mening ud fra et økonomisk perspektiv. Over Byen Arkitekter har ombygget en lang række frede bygninger i København, herunder Sølvgadens Kasserne, en fredet kaserne fra 1771 på 25.000 kvm til 400 moderne studieboliger.

Esben Thorlacius , Over Byen Arkitekter

11.15 Kaffepause
11.45 18.500 kvm stort psykiatrisk hospital bliver til boliger

Almenboligselskabet AAB har købt størstedelen af de fredede og bevaringsværdige bygninger i Bindsbøl Byen i Aarhus, der tidligere har huset et psykiatrisk hospital. De i alt ca. 18.000 kvm opført i perioden fra ca. 1850 til 1890. ombygges til  231 familieboliger. Projektet har en samlet pris på ca. 400 millioner kr. Erik Arkitekter er totalrådgiver på projektet.

Anders Gottfred Petersen , Bygningskonstruktør, Associeret partner, Erik Arkitekter

12.10 Renovering af bevaringsværdige almene boliger

Almen boligbyggeri kan være i besiddelse af betydelige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Nu, flere af de almene bebyggelser er kommet i "renoveringsalderen", er det særdeles vigtigt at sikre disse værdier mod forfald og uhensigtsmæssig renoveringsindsats. Kommende renovering af almene boliger med høj arkitektonisk værdi, hvor man ønsker at vende tilbage til de oprindelige arkitektoniske udtryk, der er blevet sløret igennem tiden med mindre hensigtsmæssige renoveringer. Genbrug af oprindelige byggematerialer.

Kristina Rytter Ølund , Byggechef, AL2bolig

12.35 Bevaringsværdige bygninger: Omdannelse og/eller bevaring

Bevaringsværdige bygninger levner mere frihed for evt. omdannelser og ændringer end fredede bygninger. Hvordan arbejder man mest hensigtsmæssigt med bevaringsværdige bygninger? Hvordan får man mest ud af bygningen praktisk og bevaringsmæssigt, og er de to aspekter nødvendigvis hinandens modsætninger? Hvilke værdier gemmer der sig i bevaringsværdige bygninger?

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Der er 9.000 fredede bygninger i Danmark og ca. 300.000 vurderes at have bevaringsværdi. Størsteparten af de fredede huse er privatejede, og 75 og 80 procent af dem er private boliger.

Fredede og bevaringsværdige bygninger kan have unikke kvaliteter, der kan skabe værdi for brugere og ejere. Og der er både en række fordele og udfordringer ved at være ejer eller administrator af en sådan bygning.

Der gælder en række særregler for fredede og bevaringsværdige bygninger.  De har hjemmel i, primært, Bygningsfredningsloven, men også i Planloven, Byggeloven, Landzone, Lokalplaner, Byfornyelsesloven.

Flere af lovteksterne er i den sidste tid blevet ændret. Og i april 2021 sker nye ændringer, så der kan udføres arbejder efter der i visse tilfølde blot er sendt en orientering.

Hidtil har fredningen af et hus medført, at der skal søges tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen, hvis man ønsker at istandsætte eller bygge om, både indvendigt og udvendigt, mens det i et bevaringsværdigt hus, er kun facaden, der ikke må ændres uden tilladelse. De særlige krav for fredede- og bevaringsværdige huse vil således altid 
påføre ejeren ekstra udgifter.

Til fordelene hører derimod muligheden for at
opnå økonomisk støtte til evt. ombygningsarbejder.

En fredet ejendom kan også blive fritaget for at betale grundskyld, og derudover kan ejere af flere typer fredede bygninger fradrage drifts-, vedligeholdelses- og forbedringsudgifter i den skattepligtige indkomst.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 26. april 2023
Klokken 09.00 - 12.40
: Radisson Blu…Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus CDeltagere

Marie Kraul

AFRY ÅF Buildings Denmark P/S

Stefan Meyer
Morten Skov Hansen
Peter Dam

AL2bolig

Kristina Rytter Ølund

Arkitektskolen Aarhus

Arne Høi

Arkitema

Christian Jensen

Bertelsen og Scheving

Hans Scheving

Calum A/S

Jens Jørn Christensen

Droob Aps

Benjamin Slot Thomas

Erik Arkitekter

Anders Gottfred
Gitte F. Kjølby

K/S Partselskabet Vestergade

Jakob Tonsgaard

Kommunaldirektørens område - Juridisk Kontor

Torben Andersen

NIRAS A/S

Christina Pontoppidan

Over Byen Arkitekter

Esben Thorlacius

Property Advice

Elsemaria C. Andersen
Niells Henrik Møller

Ribe Vikingecenter

Mikkel Fisker Laursen

Stenbjerg Ejendomme

Lisbeth Søkilde
Martin Jepsen

SVANEN Development A/S

Diana Enevoldsen

Sweco Architects

Rene Bjerregaard

Andre konferencer

Tilmeld dig her