JYLLAND Fredede og bevaringsværdige bygninger - nye regler, løsninger og tilskud

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Lovgivning om fredede og bevaringsværdige bygninger

De særlige regler, der gælder for fredede bygninger, fremgår af bygningsfredningsloven, som administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Gennemgang af de vigtigste opmærksomhedspunkter i loven med praktiske eksempler. Bærende fredningsværdier, funktionsændringer i fredede bygninger, detaljernes vigtighed, og hvad et godt projekt skal indeholde. Nyeste udvikling.

10.00 Energikrav for bevaringsværdige og fredede ejendomme

Hvad siger BR18 om fredede bygninger - løsninger, nødvendige dispensationer, udførelse. Hvornår kan man opnå fritagelse fra for bygningsreglementets energibestemmelser? Nye regler fra 1. januar 2020:  fritagelse fra for bygningsreglementets energibestemmelser ved anvendelsesændringer af de fredede og bevaringsværdige bygninger.

10.25 Skatte- og momnsregler for fredede huse

Praksis og nye skatte- og momsregler for fredede huse. Grundskyldsfritagelse og regler for skattemæssige fradragsordninger.

10.50 Kaffepause
11.20 Omdannelse af fredet boligejendom i København

2 fredede ejendomme i det indre København på i alt 2.162 kvm skal ombygges, så kontorarealerne konverteres til boliger. Ejendommen er opført i 1800, fredet og opdelt i ejerlejligheder.

11.45 18.500 kvm stort psykiatrisk hospital bliver til boliger

Almenboligselskabet AAB har købt størstedelen af de fredede og bevaringsværdige bygninger i Bindsbøl Byen i Aarhus, der tidligere har huset et psykiatrisk hospital. De i alt ca. 18.000 kvm opført i perioden fra ca. 1850 til 1890. ombygges til  231 familieboliger. Projektet har en samlet pris på ca. 400 millioner kr. Erik Arkitekter er totalrådgiver på projektet.

Anders Gottfred Petersen , Bygningskonstruktør, Associeret partner, Erik Arkitekter

12.10 Fredet seminarium omdannes til seniorbofællesskab

Miljø-Bo har købt det tidligere seminarium på Skårup Kirkebakke 4 lidt uden for Svendborg. Det skal efter planen omdannes til et seniorbofællesskab. Hele komplekset består af i alt 7 bygninger og har et samlet etageareal på 8.500 kvm.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Der er 9.000 fredede bygninger i Danmark og ca. 300.000 vurderes at have bevaringsværdi. Størsteparten af de fredede huse er privatejede, og 75 og 80 procent af dem er private boliger.

Fredede og bevaringsværdige bygninger kan have unikke kvaliteter, der kan skabe værdi for brugere og ejere. Og der er både en række fordele og udfordringer ved at være ejer eller administrator af en sådan bygning.

Der gælder en række særregler for fredede og bevaringsværdige bygninger.  De har hjemmel i, primært, Bygningsfredningsloven, men også i Planloven, Byggeloven, Landzone, Lokalplaner, Byfornyelsesloven.

Flere af lovteksterne er i den sidste tid blevet ændret. Og i april 2021 sker nye ændringer, så der kan udføres arbejder efter der i visse tilfølde blot er sendt en orientering.

Hidtil har fredningen af et hus medført, at der skal søges tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen, hvis man ønsker at istandsætte eller bygge om, både indvendigt og udvendigt, mens det i et bevaringsværdigt hus, er kun facaden, der ikke må ændres uden tilladelse. De særlige krav for fredede- og bevaringsværdige huse vil således altid 
påføre ejeren ekstra udgifter.

Til fordelene hører derimod muligheden for at
opnå økonomisk støtte til evt. ombygningsarbejder.

En fredet ejendom kan også blive fritaget for at betale grundskyld, og derudover kan ejere af flere typer fredede bygninger fradrage drifts-, vedligeholdelses- og forbedringsudgifter i den skattepligtige indkomst.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her