Baggrund

Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Mens investorer i betydelig grad benytter sig  af realkreditfinansiering og egne midler, er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. 

Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde, og der er igen øget fokus på konsortielån, juniorlån, pantebreve, fondslån, private lån, flex funding og crowd funding.

Hvilke finansielle instrumenter anvendes i dag, og hvilke finansielle aktører vil tegne sig som ejendomsmarkedets samarbejdspartnere fremover?

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Brexit har vist, at den økonomiske stabilisering i Europa fortsat er relativt svagt funderet, omend banksektoren og andre finansieringsinstitutioner i de seneste år har oplevet en betydelig styrkelse, og derfor i dag både er mere velpolstrede og modstandsdygtige over for turbulenser. Hvordan vil den økonomiske situation spille sammen med lånemarkedet i 2018 og i de kommende år. Hvordan vil lånemarkedet reagere på de økonomiske påvirkninger? Hvornår kommer bankerne til at genoptage deres rolle som finansieringskilde bag ejendomsmarkedet?

Niels Arne Dam , Cheføkonom, underdirektør, Finansrådet

10.00 Hvordan skaffer man finansiering som ejendomsudvikler, og hvordan vælger man den mest hensigtsmæssige finansieringsmodel? Traditionelle og alternative kilder til kapitalfremskaffelse i 2017 og i de kommende år? Mezzanin/bridge finansiering, projektsalg. Forward funding. Strukturerede produkter med flere parter. Hvordan sammensætter man den optimale gruppefinansiering alt efter et projekts karakter?

Lars Falster , Konsulent

10.25 Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en anden alternativ finansieringskilde til de forsigtige banker og de stadig begrænsede muligheder for banklån.

Peter Damgaard Jensen , Adm. direktør, PKA

10.50
11.20 Crowd funding er den nyeste alternative form for ejendomsfinansiering, som vinder hastigt frem uden for Danmark. Hvorfor er crowd funding endnu ikke så udbredt i Danmark? Hvordan fungerer den, hvilke regler er der, og hvilke regelændringer forventes det at finde sted i den kommende tid. Muligheder og risici.

Henrik Vad , Founder & CEO, Flex Funding

11.45 Sale and leaseback er blevet et populært instrument til frigørelse af kapital. Hvilke regler styrer sale and leaseback-markedet nu og på sigt, og hvordan får man mest ud af sale and leaseback-transaktioner?

Flemming Buhl , Real Estate Director, Nordania Leasing

12.10 Ny udvikling inden for moms, bindende svar og domme.

Jacob Holme , Senior manager, PwC

12.35
12.40
01.00 Nej men jeg kommer gerne en dag og fortæller om de offentlige ejendomsvurderinger og ejd. beskatning eller om A/B foreninger eller 10-mands KS projekter. Lars Wismann
01.00 Finansiering og beregning af forrentning v. partner Per Andersen, PwC Der er stor interesse fra udenlandske investorer i Danmark. Hvilken betydning har den meget attraktive realkreditfinansiering for beslutningen ved køb af ejendomme? Hvilken effekt har den høje belåningsværdi og lav marginal på den interne rente (IRR)? Hvilke afkastdefinitioner anvender investorerne i deres beslutningsproces?
10.25 Hvilke finansieringsmuligheder har investorerne på det aktuelle finansieringsmarked. Hvad er vigtigt for henholdsvis investorer og udviklere på den ene side og banken eller finansieringskilden på den anden? Belåning af investeringsejendomme. Muligheder for refinansiering. Hvem er investor i dag og hvordan ser situationen ud på både kort og lang sigt?
11.20 Det danske realkreditsystem har været under pres fra EU. Hvordan ser fremtiden for dansk realkredit i lyset af de nye EU regulativer? Hvordan struktureres realkreditfinansiering i dag i Danmark?  
11.20 Hvordan strukturerer bankerne idag deres låneaftaler og hvordan vurderer de risikoen ved handler og projekter? Hvordan kan ejendomsfinansiering ske via banker idag? Hvad er den gængse loan-to-value, hvilken rente tilbydes og i hvor høj grad er ejendommens økonomiske og cashflow mæssige udsigter bestemmende for rentefastsættelsen? Hvordan vurderer banker ejendommes risikoprofil idag og hvilke lånetyper og aftaletyper er tilstede i markedet i Danmark og det nære udland?
11.40 Kapitalfonde har fået en stigende udbredelse som finansieringskilde i en tid, hvor bnkfinansieirng kun er begrænset.
12.10 Strukturering af låneaftaler er kommet i fokus, især i refinansiering. What bør man være opmærksom på i henholdsvist den første og siden efterfølgende omstruktureringer af låneaftaler og hvad er typisk vigtigt for henholdsvist investorer og udviklere på den ene side og banken eller finansieringskilden på den anden? Hvordan gennemfører du finansiel due diligence idag og bruger dette fornuftigt i struktureringen af den bedst mulige låneaftale?
12.15 Finansiering af ejendomsprojekter med flere parter har vundet indpas hos ejendomsudviklerne, der på denne måde minimerer brugen af egen kapital og fordeler risikoen over flere parter. Hvordan sammensætter man den optimale gruppefinansiering alt efter et projekts karakter?
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Bech-Bruun

Mette Flø

BK Invest Holding ApS

Bo Kristensen

DAHL Advokatfirma

Torsten Viborg Pedersen

DELACOUR

Jakob Nielsen

DLA Piper Advokatpartnerselskab

Tony Lund Burmeister

E+N Arkitektur A/S

Thomas Friis

Favrskov kommune

Claus Vind Andersen
Helle Jakobsen

Finansrådet

Niels Arne Dam

Flex Funding

Henrik Vad

Frost & Kjøller Ejendomme A/S

Anne Mette Frost

Grenaa Havn

Kirsten Hvid Schmidt

JCN Bolig

Flemming Rasmussen

Konsulent

Lars Falster

MTH

Mads Bue Mørk

Nordania Leasing

Flemming Buhl

PKA

Peter Damgaard Jensen

PwC

Jacob Holme

Scandi Byg a/s

Jesper F. Hoffmann

TN Udvikling A/S

Torben Nielsen
Vibe Møller

Andre konferencer

Andre kurser

Tilmeld dig her

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom