Baggrund

Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet.

En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016.

Med ændringen af byggeloven er der hjemmel til at indføre en certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet.

Samtidig med, at certificeringsordningen indføres, ændres bygningsreglementet, så den tekniske byggesagsbehandling afskaffes, og certificerede statikere og brandrådgivere i stedet skal dokumentere eller kontrollere, at statiske forhold og brandforhold i bygningsreglementet er overholdt.

Formålet med ordningen er bl.a. at indføre standardiserede procedurer for teknisk behandling, således at de ikke afviger fra hinanden, uanset hvor i landet byggeriet finder sted.

Kommunalbestyrelsen er fortsat bygningsmyndighed og træffer afgørelse i byggesager.

Den nye Byggelov indeholder også ændrede regler for:

 ·        *  Byggeskadeforsikring.

 ·         * Driftsmæssige foranstaltninger vedr. brandsikkerhed.

·         * Gebyrer

Læs mere om baggrunden

Program

09.00 Registrering og morgenkaffe
09.30 Velkomst
09.35 Den nye byggelov - baggrund og omfang
Baggrund for den nye Byggelov. Hvilke ændringer indføres der? Myndighederne og kommunernes nye rolle. Koordination mellem certificerende virksomhed og kommuner. Forholdet till anden lovgivning.

Anne-Sofie Bang Lassesen , Konsulent

10.00 Certificeringsordningen - hvem kan blive certificeret?
Den tekniske byggesagsbehandling skal ifølge den nye Byggelov varetages af certificerede virksomheder - det kan være private rådgivervirksomheder eller kommuner, der også kan ansøge om at blive certificeret. Hvem kan blive certificeret, og hvilke krav stilles der til de certificerede firmaer? Kan og skal man blive certificeret til alle procedurer og områder i forbindelse med den tekniske godkendelse (vand, afløb, lyd, lys, brand, ventilation m.m.)? Kan man blive certificeret til kun enkelte af dem?
10.25 Certificeringsordningen - certiceringsprocessens forløb
Certificeringsprocessens forløb. Krav til dokumentation og dokumentationens tilgængelighed. Kommunernes rolle og lovliggørelse.
10.50 Kaffepause
11.20 Teknisk byggesagsbehandling
Hvordan skal en teknisk byggesagsbehandling forløbe i henhold til den nye lov? Hvilket omfang har den i forhold til forskellige bygningstyper? Store og mindre byudviklingsprojekter. Nybyggeri. Renovering. Bygningens tekniske dokumentation.
11.45 Hvad vil den nye certificeringsordning betyde for ansøgeren?
Hvad vil den nye certificeringsordning betyde for bygherren i et byggeprojekt?
12.15 Afslutning
12.20 Frokost
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

A. Enggaard

Frank Gurvig

AHEAD-arkitektur ApS

Kristian Grummesgaard

Alectia

Mai Sloth

Alectia A/S

Morten Laursen

Arkitektfirma Claus Jensen ApS

Claus Jensen

Arkitema Architects

Lene Neerup Melchiorsen
Henning Svendsen

Beredskab & Sikkerhed

Christian Nøddelund

Brix & Kamp A/S

Jacob Munch Nielsen
Morten Christensen

Dana Cup

Bob K. Andersen

Holstebro Kommune

Inger Mehlsen

hpccp i/s

Hanne Pontoppidan

Hviid Advokater A/S

Kaspar Klok Faaborg

Konsulent

Anne-Sofie Bang Lassesen

Meyers Tegnestue aps

Esben Meyer

Midtconsult P/S

Morten Prinds
Flemming Villads Jørgensen
Steen Vagner Olsen

NIRAS

Morten Reher

Rambøll Danmark A/S

Eva Meyer Bojsen
Karsten Løbner
Flemming Holst

RMG-Inspektion A/S

Anita Jochumsen

Scandi Byg a/s

Jesper F. Hoffmann

SMEDs as

John Nielsen

Sweco

Søren Christian Kjær

Vejen Kommune

Steen Lauridsen
Claus L. Jørgensen
Helle Lindved
Jørgen Krag Eriksen

Østjyllands Brandvæsen

Nikolaj Henningsen
Kirsten Graulund
Simon

Aarhus Havn

Søren Rotne
Kim Meilstrup
Pia Kruse

aarhus Ingeniørerne

Jakob Byskov

Årstiderne Arkitekter

Lars Kvorning Møller

Andre konferencer

Tilmeld dig her

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom