Jylland: Bofællesskab og nye boformer - ideer, planer og finansiering

Baggrund

Der er fremgang i boligbyggeriet, og samtidigt pibler det frem med nye måder at tænke bolig på. Især er de kollektive boformer på kraftig fremmarch båret frem af bl.a. stor tilflytning af unge til byerne og behovet for hurtigt og billigt at dække deres boligbehov.

Den kollektive boform nyder også stigende popularitet blandt de ældre. Ændringer i livsstil og sociale mønstre får stadig flere singler, børnefamilier og seniorer til at vælge denne model.

Knap 200.000 husstande på landsplan består i dag af flere familier – et tal der er vokset med 25 procent de seneste 10 år.

Benævnelsen kollektive boformer dækker over mange måder at indrette sig på, hvad det individuelle og det kollektive angår, fra traditionelle kollektiver, hvor man deler et hus eller en stor lejlighed og er fælles om det meste, til mere uforpligtende bofællesskaber, der består af selvstændige lejligheder med fællesarealer.

Forskelle vedrører også, hvem der er udvikleren bag projektet, alt efter om kollektivet udvikles af de fremtidige beboere, der slår sig sammen i en initiativgruppe for at udvikle bofællesskabsprojektet, det så kaldte "Bottom-up" proces, eller af bofællesskaber, der udvikles af professionelle aktører, der være sig private ejendomsudviklere eller almennyttige selskaber, de så kaldte "Top-down" bofællesskaber.

Hvis et bofællesskabsprojekt skal lykkes, skal der et stærkt samarbejde til mellem flere aktører, kommune, lokale borgere, bygherre/investor og kollektive byggegrupper.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Etablering af et bofællesskab step by step
Hvordan starter man et bofællesskab? Hvordan "matcher man" beboerne? Og hvordan kan man i løbet af kort tid som stor samlet gruppe samskabe og blive enige om en fælles vision for et nyt bofællesskab? Vejen fra visionen til konkrete tegninger og byggeri? Valg og udvikling de rigtige lokaler? Hvilken indflydelse kan bofællesskaber have på at udvikle vores byer og lokalsamfund?

Birger Lilja Kristoffersen , Arkitekt, Bofællesskab.dk

10.00 Kommunens politik over for bofællesskaber
Flere og flere menneske, både unge, ældre og familier vil gerne bo i bofællesskab og dertil kommer, at bofællesskaber spiller en vigtig social rolle idet de forebygger ensomhed og giver folk øget livskvalitet. Når etableringen af bofællesskaber lykkes, er det ofte resultatet af et stærkt samarbejde mellem kommune, lokale borgere, bygherre/investor og kollektive byggegrupper. Hvad kan en kommune gøre for at fremme etablering af bofællesskaber? Lokalplaner, adgang til velegnede grunde og ejendomme, støtte til alment boligbyggeri og kollektiver på andelsbasis.

Henrik Seiding , Direktør, Aarhus Kommune

10.25 Privat udvikler bag økologisk landsbykoncept på kollektivbasis
Eco Village er navnet på et bæredygtigt landsbykoncept, som tilbyder boliger i bofællesskaber i hele Danmark. Konceptet bygger bl.a. på modulbyggeri, fællesspisningen og deleelbilen, solcellerne og en genbrugsstation. På nuværende tidspunkt opretter Eco Village landsbyer på kollektivbasis i Lejre, Investeringer bliver på 115 millioner. Undervejs er 7 andre projekter i undervejs i Vejle, Stigsborg, Ørestad i København samt i Ballerup, Roskilde, Hørsholm. EcoVillage samarbejder med flere private ejendomsudviklere. Hvordan er konceptet skruet sammen og hvem er målgruppen? Hvodan fungerer samarbejde med en privat ejendomsudvikler? Hvordan finansieres projekterne og er det muligt at finde investorerne? Hvad forventer investorerne af et godt projekt?
10.50 Kaffepause
11.20 Bofællesskabet Sundsholmerne i Stigsborg
I Stigsborg opføres bofællesskabet Sundsholmerne. Bofællesskabet skal bestå af 50 boliger i mange forskellige størrelser for at øge diversiteten i beboersammensætningen, så at alle aldersgrupper er repræsenterede. Bag projektt står A.Enggard og C.F. Møller. Boligerne vil være rækkehuse og til dels etagebyggeri.
11.45 Nyskabende seniorbofællesskab i Ringkøbing
Der er en stor efterspørgsel efter at bo i seniorbofællesskaber. Undersøgelser fra VIVE, Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd, viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. I Ringkøbing udvikler Realdania By & Byg derfor et seniorbofællesskab, som skal blive et eksempelbyggeri for udviklingen af seniorbofællesskaber landet over. Arkitekt bag projektet er AART architects, der har genbesøgt bofællesskabet som koncept, gentænkt det og tilpasset det livet som aktiv senior.

Anders Tyrrestrup , Partner, CIO, Arkitekt MAA, AART architects

12.10 Byggefællesskaber
Byggefællesskaber, dvs. boligprojekter drevet af en beboergruppe i hele realiseringsperioden, er begyndt at vinde indpas i Danmark. Flere projekter er blevet gennemført, heriblandt Andelssamfundet i Hjortshøj, Byfællesskabet Thomas B. Thrige i Odense, 8 byggefællesskabsprojekter i Trekroner. Et andet byggefællesskabsprojekt er under udvikling i Køge og et andet igen udvikles som led i byudviklingsprojektet Nærheden i Høje Taastrup. Hvilke fordele er der ved byggefællesskaber? Organisering og finansiering af et byggefællesskab.

Tove Skrumsager Frederiksen , Projektdirektør, Køge Kyst P/S

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Adsbøll Entreprise A/S

Henrik Koch

Bofællesskab.dk

Birger Kristoffersen

DOMI Bolig

Preben Jacobsen

JPS Ejendomme A/S

Jan Rasmussen

KANT arkitekter

Finn Kristoffersen

Kuben Management

Lars Faber

Køge Kyst P/S

Tove Skrumsager Frederiksen

Realmæglerne Silkeborg v/Lene Bang & Connie Halberg

Lene Bang

RMG-Inspektion A/S

Anita Jochumsen

Aarhus Kommune

Eva Wind
Henrik Seiding

AART architects

Anders Tyrrestrup

Andre konferencer

Tilmeld dig her