Industri- og logistik - projektudvikling, priser og optag

Baggrund

Der er stærk stigende efterspørgsel på lager-, logistik- og produktionsejendomme i Danmark. Dette medfører stigende priser og en meget lille tomgang - 2,1 procent på landsplan og ca. 4 procent i København - på de eksisterede ejendomme, da virksomhederne søger plads til øget nethandel og produktion.

Drivkraften bag udviklingen er primært den voksende e-handel med sine krav til en hurtig leveringstid, der medfører, at logistikfaciliteter rykker tættere på forbrugerne. Dertil kommer den økonomiske opsving med stigende efterspørgsel på varer, lav rente, begrænset udbud som føle af begrænset nybyggeri og ombygning af eksisterende bygninger til boliger.

Stigende efterspørgsel og knapheden på moderne logistik- og industrifaciliteter vil snart udløse nybyggeri flere steder i landet. Blandt andet planlægges et 100.000 kvm stort logistikcenter opført i Greve, syd for København. Også Københavns lufthavn planlægger at udvide sin logistikpark på en 150.0000 kvm stor grund.

I flere københavnske kommuner bliver gamle erhvervsarealer omlagt til boliger, og nye erhvervsområder bliver udstykket i stedet for. Hvidovre Kommune er i øjeblikket i gang med forskellige undersøgelser på Avedøre Holme. Undersøgelserne skal kortlægge, om det er muligt at igangsætte et kæmpe udvidelsesprojekt af det store erhvervsområde. En udvidelse, der kan give op mod 3,2 millioner kvm og gøre det i forvejen store erhvervsområde tæt på dobbelt så stort, som det er i dag.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Markedet for lager-, logistik- og industriejendomme 2019 - 2029
Efterspørgslen på- og markedet for logistikejendomme har fået fart drevet frem af bl.a. e-handel, der ønsker atl reducere leveringstiden og være tæt på kunderne. Og nu bygges der også nye industrifaciliteter for de moderne industrivirksomheder, der er gået over til at bruge robotter. Hvor dybt stikker trenden og kommer den til at fortsætte? Priser, afkast og tomgang for industri- og logistikejendomme i Danmark. Hvor skarpt er skellet imellem gode og dårlige beliggenheder? Hvem bygger, hvem lejer, og hvem køber logistikejendomme nu og på sigt? Hvordan kommer dette marked til at udvikle sig de næste 5-10 år, og hvad bliver afgørende?

Jacob Widahl , Erhvervsmægler, Cand. jur., Colliers International Danmark

10.00 Godsmængder, transportstrømme og behov for logistikfaciliteter
Vores forbrug vokser, og nu er produktionen af varer også igen så småt begyndt at flytte tilbage fra lavtlønslandene takket være robotteknologi. Hvordan påvirker det stigende forbrug, robotisering af produktionen, samt e-handel efterspørgslen på logistikejendomme?
10.25 De førerløse lastbiler og logistik
Hvad vil førerløse biler betyde for udformning og placering af lagerfaciliteter og logistikcentre?
10.50 Kaffepause
11.20 Finansiering af logistik- og industriejendomme i dag
Hvilke muligheder er der på dagens marked for at få finansieret industri- og logistikejendomme? Har fremgangen på logistikmarkedet gjort det nemmere at skaffe finansiering til logistikprojekter?
11.45 Profitabel drift og porteføljehåndtering
Hvordan drives og håndteres en portefølje af industri- og logistikejendomme optimalt i en tid med stigende efterspørgsel efter industriejendomme? Hvilke tekniske og energimæssige krav skal overholdes, og hvordan holdes omkostningerne nede? Hvad skal sælges, og hvornår og hvad kan bringes i sund drift?
12.10 Fremtidens erhvervsområde på Avedøre Holme
Nærhed til hovedstaden, vidensinstitutioner, et stort arbejdskraftopland, international infrastruktur og naturområder af høj kvalitet er ingredienserne, som skal gøre Avedøre Holme til et af Nordeuropas største, mest moderne og grønne erhvervsområder. Hvidovre Kommune vil præsentere tankerne bag fremtidens erhvervsområde, og hvordan det skal føres ud i livet. 

Connie Kirkegaard Nielsen , Driftsleder, Hvidovre Kommune

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her