Horsens: De store investeringer

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Visioner og strategier for Horsens

Hvilke planer og perspektiver for byudvikling er der i Horsens Kommune? Hvad kommer den stigende befolkningstilvækst til at betyde for Horsens? Hvordan ser fremtidens Horsens ud? Horsens vil i endnu større grad profilere sig som koncertby - hvordan skal dette gøres og hvilke nye koncertfaciliteter er der behof for?

10.00 Åkvarteret: Ny bydel midt i Horsens med 87.400 bolig og erhverv

Horsens Kommune har lavet en udviklingsplan for, hvordan Åkvarteret i midtbyen af Horsens på sigt kan udvikles. Planen er udviklet i samarbejde med Team Vandkunsten, der i 2021 er blevet udpeget som vindere af konkurrencen om udvikling af arealet. Ifølge planen kan der bygges 87.400 kvm boliger og erhverv i kvarteret. Derudover skal der  bygges 3 parkeringshuse i den nye bydel, der samtidig medvirker til klimasikring af Horsens. Udviklingsplanen forventes endeligt godkendt foråret 2023.

10.25 Sådan skal Horsens udvikles

Den nye stadsarkitekts bud på byudvikling af Horsens. Horsens arkitekturpolitik. Konkrete projekter, udbud samt status på nye byområder Nordhavnen, Nørrestrand, Bygholm Bakker, Åkvarteret, Sydhavn.

10.50 Kaffepause
11.20 Boligmarkedet i Horsens

Horsens Kommune er i eksplosiv vækst og er gennem de seneste 10 år gennemsnitlig vokset med 1.000 indbyggere hvert år. Det gør kommunen til en af landets hurtigst voksende. Horsens er Danmarks 8. største by og forventes i 2030 at have 100.067 indbyggere. Hvordan kommer efterspørgslen og priserne til at udvikle sig i de kommende år? Hvordan påvirker inflationen og økonomisk turbulens boligmarkedet i Horsens? Hvilke nye boligkvarterer og byområder bliver attraktive og for hvem?

12.10 Idékonkurrence om fremtidens bykvarter i Horsens

Arkitekter og antropologer får med idékonkurrencen "Neighbourhoods for Generations" mulighed for at byde ind med perspektiver på, hvordan forskellige generationer kan bo sammen i fremtiden. Deltagerne skal tage udgangspunkt i både fysiske miljøer og social infrastruktur samt 2 konkrete områder, Høje Gladsaxe i København og Axelborg i Horsens.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Horsens Kommune er i eksplosiv vækst. Alene i 2021 er befolkningstallet steget med 2013 personer og ligger i dag på lidt over 94.000 indbyggere. I 2030 forventes Horsens ifølge Danmarks Statistik at have 100.067 indbyggere. Den høje befolkningstilvækst skyldes både fødselsoverskud samt positiv nettotilflytning fra udlandet og fra andre danske kommuner. Med kun 30 minutter til Aarhus mod nord og trekantsområdet mod syd er Horsens Kommune et attraktivt sted for tilflyttere og virksomheder.

Det stigende befolkningstal placerer Horsens højt på en liste over danske kommuner med størst behov for nye boliger. Derudover er der behov for nye butikker og uddannelsesfaciliteter og byudviklingen skal både ske ved udlæg af nye arealer til byvækst, ved omdannelse af eksisterende ejendomme og arealer samt ved byfortætning


I Horsens er der derfor sat mange spændende udviklingsprojekter i gang, herunder Nordhavnen, Nørrestrand, Bygholm Bakker, Åkvarteret og Sydhavn og flere nye boligprojekter er undervejs.

Den store aktivitet har gennem de seneste år for alvor trukket både pensionskasser og udenlandske investorer til byen, hvor der nu investeres massivt i ejendomsudvikling.

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her