Horsens: De store investeringer

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Visioner og strategier for Horsens

Hvilke planer og perspektiver for byudvikling er der i Horsens Kommune? Hvad kommer den stigende befolkningstilvækst til at betyde for Horsens? Modificere boligudviklingsplaner og nye udviklingsområder. Hvordan ser fremtidens Horsens ud? Horsens vil i endnu større grad profilere sig som koncertby - hvordan skal dette gøres og hvilke nye koncertfaciliteter er der behof for?

Peter Sørensen , Borgmester, Horsens Kommune

10.00 Åkvarteret: Ny bydel midt i Horsens med 87.400 bolig og erhverv

Horsens Kommune har lavet en udviklingsplan for, hvordan Åkvarteret i midtbyen af Horsens på sigt kan udvikles. Planen er udviklet i samarbejde med Team Vandkunsten, der i 2021 er blevet udpeget som vindere af konkurrencen om udvikling af arealet. Ifølge planen kan der bygges 87.400 kvm boliger og erhverv i kvarteret. Derudover skal der  bygges 3 parkeringshuse i den nye bydel, der samtidig medvirker til klimasikring af Horsens. Udviklingsplanen forventes endeligt godkendt foråret 2023.

Jan Albrechtsen , Arkitekt MAA, Tegnestuen Vandkunsten

10.25 Sådan skal Horsens udvikles

Den nye stadsarkitekts bud på byudvikling af Horsens. Horsens arkitekturpolitik. Konkrete projekter, udbud samt status på nye byområder Nordhavnen, Nørrestrand, Bygholm Bakker, Åkvarteret, Sydhavn.

Jesper Pagh , Stadsarkitekt, Horsens Kommune

10.50 Kaffepause
11.20 Boligmarkedet i Horsens

Horsens Kommune er i eksplosiv vækst og er gennem de seneste 10 år gennemsnitlig vokset med 1.000 indbyggere hvert år. Det gør kommunen til en af landets hurtigst voksende. Horsens er Danmarks 8. største by og forventes i 2030 at have 100.067 indbyggere. Hvordan kommer efterspørgslen og priserne til at udvikle sig i de kommende år? Hvordan påvirker inflationen og økonomisk turbulens boligmarkedet i Horsens? Hvilke nye boligkvarterer og byområder bliver attraktive og for hvem?

11.45 Idékonkurrence om fremtidens bykvarter i Horsens

Arkitekter og antropologer får med idékonkurrencen "Neighbourhoods for Generations" mulighed for at byde ind med perspektiver på, hvordan forskellige generationer kan bo sammen i fremtiden. Deltagerne skal tage udgangspunkt i både fysiske miljøer og social infrastruktur samt 2 konkrete områder, Høje Gladsaxe i København og Axelborg i Horsens.

Anita Pedersen , Teamchef Center for Boligsocial indsats, kommunikation‑ og bystrategi, Landsbyggefonden

12.10 Præmieret projekt i Fængslet

Renoveringen af Vestsalen i Fængslet i Horsens, der ikke blot har givet fængslet en ny funktion, men også har spillet en større rolle i at transformere Horsens’ identitet fra fængselsby til kulturdestination, er i 2022 blevet præmieret med Renover prisen. Cubo og Casa står bag etableringen af Vestsalen.

Henning Nørbæk , Bestyrelsesformand, Fængslet

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Horsens Kommune er i eksplosiv vækst. Alene i 2022 voksede kommunen med over 2.000 borgere, så der nu bor 96.500 indbyggere.

I 2030 forventes Horsens ifølge Danmarks Statistik at have 100.067 indbyggere. Den høje befolkningstilvækst skyldes både fødselsoverskud samt positiv nettotilflytning fra udlandet og fra andre danske kommuner. Med kun 30 minutter til Aarhus mod nord og trekantsområdet mod syd er Horsens Kommune et attraktivt sted for tilflyttere og virksomheder.

Det stigende befolkningstal placerer Horsens højt på en liste over danske kommuner med størst behov for nye boliger.

I april 2023 besluttede byrådet i Horsens derfor at sende et tematillæg for byudvikling til den gældende kommuneplan i offentlig høring. Rummeligheden i den gældende kommuneplan fra 2021 er opgjort til 6.400 boliger, men der er brug for at finde plads til yderligere 4.100 boliger frem mod 2033 for at følge med befolkningstilvæksten.

Ifl. planen er der bl.a. der nord for naturområdet Nørrestrand ved Horsens udlagt et 2,7 millioner kvm stort areal til boligformål, offentlige formål, blandet bolig og erhverv og rekreative formål. Arealet er tiltænkt en hel ny bydel med plads til godt 2.000 boliger inden for arealet.

Derudover er der behov for nye butikker og uddannelsesfaciliteter og byudviklingen skal både ske ved udlæg af nye arealer til byvækst, ved omdannelse af eksisterende ejendomme og arealer samt ved byfortætning

I Horsens er der derfor sat mange spændende udviklingsprojekter i gang, herunder Nordhavnen, Nørrestrand, Bygholm Bakker, Åkvarteret og Sydhavn og flere nye boligprojekter er undervejs.

Den store aktivitet har gennem de seneste år for alvor trukket både pensionskasser og udenlandske investorer til byen, hvor der nu investeres massivt i ejendomsudvikling.

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 27. september 2023
Klokken 09.00 - 12.40
: Jørgensens HotelJørgensens Hotel, Søndergade 17, 8700 HorsensDeltagere

A/S Nortvig

Marcus Andersen
Thomas Nortvig

Alfabo

Georg Schmidt
Bent Jacobsen

Birch Ejendomme

Kristina Østergaard
Thomas Bertelsen
Heidi Willisie Sønderby

Colas Danmark A/S

Glenn Tønnesen

DAI A/S

Louise Esmark Prahm

DSB Ejendomsudvikling

Andreas Hougaard

DSB Ejendomsudvikling A/S

Jeppe Vejlby Brogård
Andreas Hougaard

Ege Carpets

Søren Pallesen

Fængslet

Henning Nørbæk

GMB Ejendomme ApS

Line Krogh Pedersen
René Birch

Horsens Kommune

Jesper Pagh
Peter Sørensen

IBF

Anders Olesen
Dan Jensen

Landsbyggefonden

Anita Pedersen

M+ Ejendomme

Lars Rahbek
Christian Holm

RUBIK Properties

Stine Krall Lorenzen

Skala Architecture

Julie Ankjær

Sweco

Martin Pedersen

Sweco Architects

lisbeth.kjaersfeldt@sweco.dk
Steen Gissel

Tegnestuen Vandkunsten

Jan Albrechtsen

Andre konferencer

Tilmeld dig her