Baggrund

Højhusbyggeri er hidtil mest blevet forbundet med udlandet, men det er ved at ændre sig. Flere højhusprojekter er i støbeskeen i Danmark, og vores hidtil højeste højhus, Herlev Hospital på 120 m, vil snart se sig slået. 

Højhuse kan ud over at være vartegn for byen også være en del af løsningen for de store byer, der har problemer med pladsmangel, samtidig med at flere og flere mennesker ønsker at bo i centrum. Højhuse kan være en bæredygtig løsning, når flere mennesker udnytter fælles faciliteter og dermed sparer ressourcer. Samtidig vil nye forbedrede byggematerialer, beregningsmodeller og stabilitetsteknikker gøre det muligt at bygge stadigt højere i fremtiden.

Der er en række tekniske forhold, som er væsentlig anderledes ved højhusbyggeri sammenlignet med andet byggeri. Udfordringerne ved højhusbyggeri ligger i skærpede brand- og tæthedskrav, vindbelastning, lodrette installationer, belastning, byggeteknik og konstruktioner, der tager hensyn til den øgede belastning, når man bygger i højden. Under selve byggeriet er der logistiske udfordringer i forbindelse med lodret transport af materialer og mandskab, og der er også skærpede sikkerhedskrav. De rigtige løsninger sikrer bygherren en god businesscase og et fleksibelt byggeri.

Bygningen skal konstrueres, så man ikke mærker svingninger, når man opholder sig i den, samtidig med at man skaber mindst mulig turbulens omkring bygningen. Analyser af vindkomfort er de senere år kommet langt mere i fokus hos kommuner, politikere, arkitekter og bygherrer ved byplanlægning og højhusbyggerier, på samme måde som diagrammer for sollys og skygge længe har været standard. Årsagerne er, at der bliver bygget mere i højden og på vindudsatte områder, f.eks. ved havneområder som Aarhus Ø og Nordhavn i København. Desuden er der udviklet it-løsninger i form af såkaldte CFD-programmer, som gør det meget lettere at kortlægge vind og opstille forslag til løsninger og forbedringer tidligt i processen med byplanlægning og byggeri. Man er særligt opmærksom omkring høje huse, fordi der ofte skabes turbulens, og vinden trækkes ned fra højere luftlag.

I København planlægges der i øjeblikket 9 højhuse i Carlsbergbyen, hvoraf det første Bohrs Tårn på 100 m står færdigt. Andre konkrete projekter under opførelse er blandt andet det 100 m høje boligtårn Uptown til 800 millioner på Nørrebro; Udviklingen af Postterminalgrunden, hvor der planlægges 10 højhuse på op til 115 meter; Faste Batteri på Amager, som vil få 2 højhuse til 240 millioner, samt Charlottetårnet til 150 millioner kr. på Østerbro.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Undergrund og område: påvirkningen af byggeriet
Undergrunden. Bygningens form og undergrundens bæreevne. Påvirkning af naboområder i byggefasen og naboområders påvirkning af bygningen.

Frank Schwartz , Principal, Tall Buildings, COWI

09.50 Disponering af højhuse: konstruktioner og installationer
Strukturelle systemer og konstruktioner af højhuse. Forskellige løsningsmodeller, beregningsmodeller og stabilitetsteknikker. Begrænsninger i konstruktioner og midlertidige konstruktioner. Placering af tekniske installationer alt efter bl.a. bygningens højde. Lodrette installationer. Vertikal transport under og efter byggeriet. Kældre og parkering. Fejlminimering i repetitivt byggeri.
10.50 Kaffepause
11.20 Facadeteknik
Tekniske muligheder i forbindelse med formgivning og detaljering af facader i højhuse.

Rasmus Ingomar Petersen , Chief Specialist, Facade Engineering, COWI

11.45 Brand: tekniske installationer og sikkerhed
Brand: Tekniske installationer for brandsikkerhed, brandtrapper og udsugningsskakter.

Jesper Prip Mørch , Specialist, Master in Fire Safety, COWI

12.15 Vindkomfort og vindlast
Belastningen af bygningen (vind og evt.  vandret masselast). Vindkomfort og vindlast. Turbulens omkring bygningen, hvordan minimerer man vind omkring bygningen? Afværgeforanstaltninger. Komfort på altaner. Facadedesign som kan afhjælpe vindturbulens.

Allan Larsen , Bygningsingeniør, COWI

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

HHM A/S

Svend Pedersen
Niels Ørsted Pedersen
Anders S. Pedersen

Akademiingeniør Svend Poulsen as

Henrik Kristiansen

Arkitema

Sebastian Rojas
Jens Bonnesen
Brian Sejer Würtz Bendsen

ARPE & KJELDSHOLM A/s

Torben Buch
Patrick Beck

BJARKE INGELS GROUP

Finn Nørkjær

CALUM A/S

Kim Wøldiche Klitholm

COWI

Frank Schwartz
Rasmus Ingomar Petersen
Jesper Prip Mørch
Allan Larsen

COWI A/S

Jens Erik Beuchert
Tune Ruggaard
Svend Aage Christensen

Det Faglige Hus

Johnny Nim
Brian E. Hansen

E. Bank Lauridsen Holding A/S

Per Bank Lauridsen

Erik Pedersen Aps Rådgivende Civilingeniøer

Annette Hansen

Freja ejendomme A/S

Rune Christiansen

Holmsgaard a/s

Jakob Eller
Anders Hartig
Christian Krintel

Køge Kyst P/S

Steen Winther-Petersen

Metroselskabet og Hovedstadens Letbane

Arne Steen Jacobsen

Midtconsult/ÅF

Christian Corydon Frederiksen
Allan Simonsen
Peter Ishöj
Lasse Larsen

MOE A/S

Martin Nielsen
Martin Krogh
Christian Bak
Stig Tomasson
Jesper Kanstrup
Jacob Lynggaard Petersen
Jakob Mariager

Nordkranen A/S

Claus Rasmussen

Oluf Jørgensen A/S

Fatime Dauti
Jonathan Glud
Dan Fredborg Jakobsen
Thomas Hansen
Maria Schaub Hansen
Mikkel Damkjær

Per Ermler, Rådg Ing.

Per Ermler

REKA Gruppen A/S

Pelle Bach Bendsten
Charlotte Kristensen
Rene Jørgensen

RUM arkitekter

Carsten Sørensen

Søren Enggaard A/S

Karsten Westergaard

Torntoft & Mortensen A/S

Ole Mortensen
Erik Aaquist
Svend Torntoft

V8 Construction A/S

Morten Baunsgaard
Henrik Christensen
Anders Pedersen
Brian ScheElhard

Zeso Arkitekter

Mia Scheel

Andre konferencer

Tilmeld dig her

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom