Højhusbyggeri: Krav, løsninger og projekter

Baggrund

Højhusbyggeriet boomer i København for tiden. Lige nu er 12 højhuse ved at blive opført i København, mens der ligger godkendte lokalplaner for yderligere 37 højhuse. Derudover planlægges adskillige højhuse i omegnskommunerne - særligt langs den kommende letbane.

Højhusbyggeri er hidtil mest blevet forbundet med udlandet, men det er ved at ændre sig. Der er nu mange højhusprojekter i støbeskeen i Danmark, og vores hidtil højeste højhus, Herlev Hospital på 120 m, vil snart se sig slået. 

Højhuse kan ud over at være vartegn for byen også være en del af løsningen for de store byer, der har problemer med pladsmangel, samtidig med at flere og flere mennesker ønsker at bo i centrum. Højhuse kan være en bæredygtig løsning, når flere mennesker udnytter fælles faciliteter og dermed sparer ressourcer. Samtidig vil nye forbedrede byggematerialer, beregningsmodeller og stabilitetsteknikker gøre det muligt at bygge stadigt højere i fremtiden.

Der er en række tekniske forhold, som er væsentlig anderledes ved højhusbyggeri sammenlignet med andet byggeri. Udfordringerne ved højhusbyggeri ligger i skærpede brand- og tæthedskrav, vindbelastning, lodrette installationer, belastning, byggeteknik og konstruktioner, der tager hensyn til den øgede belastning, når man bygger i højden. Under selve byggeriet er der logistiske udfordringer i forbindelse med lodret transport af materialer og mandskab, og der er også skærpede sikkerhedskrav. De rigtige løsninger sikrer bygherren en god businesscase og et fleksibelt byggeri.

Bygningen skal konstrueres, så man ikke mærker svingninger, når man opholder sig i den, samtidig med at man skaber mindst mulig turbulens omkring bygningen. Analyser af vindkomfort er de senere år kommet langt mere i fokus hos kommuner, politikere, arkitekter og bygherrer ved byplanlægning og højhusbyggerier, på samme måde som diagrammer for sollys og skygge længe har været standard. Årsagerne er, at der bliver bygget mere i højden og på vindudsatte områder, f.eks. ved havneområder som Aarhus Ø og Nordhavn i København. Desuden er der udviklet it-løsninger i form af såkaldte CFD-programmer, som gør det meget lettere at kortlægge vind og opstille forslag til løsninger og forbedringer tidligt i processen med byplanlægning og byggeri. Man er særligt opmærksom omkring høje huse, fordi der ofte skabes turbulens, og vinden trækkes ned fra højere luftlag.

I København planlægges der i øjeblikket 9 højhuse i Carlsberg Byen, hvoraf det første Bohrs Tårn på 100 m står færdigt. Andre konkrete projekter under opførelse er blandt andet det 100 m høje boligtårn Uptown til 800 millioner på Nørrebro; Udviklingen af Postterminalgrunden, hvor der planlægges 4 højhuse på op til 115 meter; Faste Batteri på Amager, som vil få 2 højhuse til 240 millioner, samt Charlottetårnet til 150 millioner kr. på Østerbro.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Højhusbyggeri og Københavns arkitekturpolitik
Frem mod 2027 får København 100.000 nye indbyggere, og det giver en øget efterspørgsel på boliger. Inden for de sidste par år, er der særligt kommet flere højhusprojekter på tegnebrættet. København fik i foråret 2017 en ny arkitekturpolitik, hvor der derfor også er større fokus på højhusbyggeri. Fremover skal der gennemføres arkitektkonkurrencer eller såkaldte parallelopdrag, ligesom lokalplaner om højhuse skal være mere detaljerede end andre lokalplaner og fastlægge bestemmelser om arkitektonisk udtryk og udformning af facader. Højhuse kan ses fra store dele af byen, og påvirker derfor sine omgivelser i højere grad. Hvad siger den nye arkitekturpolitik om højhusbyggeri, og hvilke krav vil kommunen stille til højhuse i fremtiden? Hvordan bygger man højhuse, der indgår naturligt i bymiljøet og tager hensyn til sine omgivelser?

Camilla van Deurs , Stadsarkitekt, Københavns Kommune, Byens Udvikling

10.00 Er højhusbyggeri fremtiden?
Højhuse forbinder man ofte med udlandet, men også i Danmark er flere og flere højhuse begyndt at skyde i vejret. Med et højhus kan flere mennesker bo på et tættere område, og det kan dermed være med til at afhjælpe den stigende boligmangel i København. Hvilke andre fordele er der ved højhusbyggeri, og hvorfor er det en god idé at bygge højhuse? Hvad betyder det for bæredygtigheden og energiforbruget, når flere mennesker benytter fælles faciliteter? Vil vi se flere højhuse i fremtiden, og hvor vil de skyde op?

Julian Chen , Head of Tall Buildings, Architect MAA, Henning Larsen

10.25 Højhusbyggeri i Carlsberg Byen
I Carlsberg Byen står Bohrs Tårn allerede færdigt, men der planlægges i alt 9 højhuse i den nye københavnske bydel, deriblandt Dahlerups Tårn samt Vogelius Tårn som Schmidt Hammer Lassen Architects har tegnet. Dahlerups tårn bliver i 25 etager og får 100 lejligheder. Det 80 meter høje tårn rejser sig fra en base som rummer kontor, boliger, butikker og caféer i underetagen. Under jorden er der parkering i to etager. Byggesummen for de samlede 40.000 kvadratmeter er omkring 570 millioner kr. Schmidt Hammer Lassen Architects har bl.a. også stået for højhuset Malmö Live i Malmö. Hvordan kommer de to højhuse til at se ud, og hvordan designer man et højhus, der indgår arkitektonisk i den samlede Carlsberg By? Hvilke udfordringer og fordele er der ved at bygge højhuse i det historiske kvarter?

Mads Kaltoft , Partner, Schmidt Hammer Lassen Architects

10.50 Kaffepause
11.20 Vindkomfort og vindlast i højhusbyggeri
Analyser af vindkomfort er de senere år kommet langt mere i fokus hos kommuner, politikere, arkitekter og bygherrer ved byplanlægning og højhusbyggerier, på samme måde som diagrammer for sollys og skygge længe har været standard. Årsagerne er, at der bliver bygget mere i højden og på vindudsatte områder, f.eks. ved havneområder som Aarhus Ø og Nordhavn i København. Desuden er der udviklet it-løsninger i form af såkaldte CFD-programmer, som gør det meget lettere at kortlægge vind og opstille forslag til løsninger og forbedringer tidligt i processen med byplanlægning og byggeri. Man er særligt opmærksom omkring høje huse, fordi der ofte skabes turbulens, og vinden trækkes ned fra højere luftlag. Hvilke forhold omkring vind skal man være opmærksom på, når man bygger højhuse? Hvad kan man gøre for at minimere vindgener omkring sit højhusbyggeri, samt den vindpåvirkning højhuset vil have på naboområder?

Per Jørgen Jørgensen , cand.scient, Vind-Vind Aps

Leika Diana Jørgensen , Cand.polyt, Vind-Vind

11.45 Tekniske krav og udfordringer ved højhusbyggeri
Der er en række tekniske forhold, som er væsentlig anderledes ved højhusbyggeri sammenlignet med andet byggeri. Der skal tages forholdsregler i forbindelse med konstruktioner, lodrette installationer, belastning samt tæthedskrav. Under selve byggeriet er der logistiske udfordringer i forbindelse med lodret transport af materialer og mandskab, og der er også skærpede sikkerhedskrav. Hvad er de tekniske udfordringer og krav til at bygge i højden? Hvad skal man være opmærksom på, og hvordan løser man udfordringerne?

Kaare K.B. Dahl , Senior Chief Project Manager Ramboll Highrise Denmark, Rambøll

12.10 Brandtekniske udfordringer ved højhusbyggeri
Der er en række brandtekniske forhold, som er væsentlig anderledes ved højhusbyggeri sammenlignet med andet byggeri. Der skal tages forholdsregler i forbindelse med skærpede brandkrav og ændringer i bygningsreglement 18 i forhold til BR15. Tekniske installationer for brandsikkerhed, brandtrapper og udsugningsskakter.

Jens Kastvig , Afdelingsleder, MOE A/S

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

ADEPT Arkitekter

Henrik Hvidt

BIG

David Zahle
Heidi Pedersen

Byens Udvikling, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Lotte Linnet

Byudviklingsselskabet Favrholm

Hans Tjellesen

Caplloyd A/S - Forsikringsagentur

Flemming Meyendorff
Katja Ochtaras

CapMan Real Estate

Hasse Wulff

CASA A/S

Jacob Tvede
Claus Møller
Ib Kjær Rodil

CG Jensen A/S

Anders T. Ikkala

Climatic as

Stephan visser

Dorte Mandrup A/S

Pernille Jespersen
Lise Jørgensen

Friis Andersen Arkitekter A/S

Jesper Øager Jensen

Henning Larsen

Julian Chen

Hoffmann A/S

Mikael Kristoffersen
Charlotte Thorsen
Erik Tormod Nielsen

If P&C Insurance

Jannik Timmermann Olesen

KHS Arkitekter A/S

Hans Henrik Linde
Nicolaj Sjøgren

Københavns Kommune

Laura Holtoug
Lærke Cecilie Bjerre

Københavns Kommune, Byens Udvikling

Camilla van Deurs

MOE

Martin Hoff Ludvigsen

MOE A/S

Jens Kastvig

PLH Arkitekter A/S

Kenneth Børresen
Henrik Lind
Jan Borgstrøm

Rambøll

Kaare K.B. Dahl

Rebteknikeren ApS

Jacob Vestervang

Schmidt Hammer Lassen

Kristen Tate

Schmidt Hammer Lassen Architects

Mads Kaltoft

SOLARLUX Scandinavia AB

Sonny Curtis

Vind-Vind

Leika Diana Jørgensen

Vind-Vind Aps

Per Jørgen Jørgensen

Willis Towers Watson

Jan Linde

Wissenberg

Mohammed Yousif

Züblin A/S

Christian Spang-Thomsen

Andre konferencer

Tilmeld dig her