Hillerød: De store projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Overblik: Strategi og visioner

I Hillerød er der gang i en del større byggeprojekter og de store virksomheder i kommunen tiltrækker investeringer og arbejdskraft fra hele verden. Hvilke visioner og perspektiver er der for Hillerøds udvikling som fortsat vækstcenter for Nordsjælland, og hvilke muligheder ligger der for entreprenører og investorer i Hillerød i forhold til infrastruktur, bosætning og erhverv?

 

Kirsten Jensen , Borgmester, Hillerød Kommune

10.00 Konkrete planer og projekter

Få et overblik over de mange projekter i Hillerøds nye bydel Favrholm på 300 ha. Her kommer Nyt Hospital Nordsjælland, en ny kombineret lokalbane- og s-togstation, et nyt erhvervsområde til life-science virksomheder, store boligområder og ikke mindst udviklingsområdet med det 92 ha store Stadionkvarter med anlæg til FC Nordsjælland og 250.000 etagemeter boliger m.v. Få en status over andre igangværende projekter og nye byudviklingsmuligheder i Hillerød, fx når det eksisterende hospital på 100.000 etagemeter skal omdannes til nye byformål.

Hans Brigsted , Sektionsleder Byudvikling, Hillerød Kommune

10.25 FAVRHØJ, den første boligbebyggelse i Hillerøds nye bydel Favrholm

Byudviklingsselskabet FAVRHOLM A/S er ejer og udvikler af et areal på 8,5 ha beliggende mellem den nye Favrholm station og Nyt Hospital Nordsjælland. En række forslag til bebyggelse på arealet, har været drøftet og forelagt Hillerød Kommune. Seneste er, boligprojektet FAVRHØJ, som er tegnet af ARKITEMA Architects. FAVRHØJ vil blive en selvstændig bebyggelse på ca. 40.000 etagemeter i en tæt bystruktur, som integrerer den omkringliggende natur og tydeliggør bebyggelsens beliggenhed på et højdedrag. Hvordan ser projektet ud, og hvad er status for realisering af projekt FAVRHØJ?”

 

Hans Tjellesen , Projektdirektør, Byudviklingsselskabet FAVRHOLM

Anders Halgren , Partner, Architect MAA, Arkitema Architects

10.50 Kaffepause
11.20 Markedspladsen: Opførelse af hotel og boliger

På Markedspladsen i Hillerød er der planer om at opføre et 3.000 kvm stort hotel med 100 værelser. Man forventer at hotellet vil finde sine kommende gæster hos Hillerøds større virksomheder samt fra de mange turister, der jævnligt besøger byen. Projektet omfatter ud over hotellet 10.200 kvm boliger, hvor 5.000 kvm skal indrettes som seniorboliger. Der forventes at blive bygget i alt 50 boliger. De resterende kvadratmeter vil gå til blandt andet parkeringsfaciliteter. Byggeperioden forventes at løbe i perioden fra august 2020 til januar 2022. Den samlede anlægssum for projektet anslås til 200 millioner kr. Hvad er status på projektet og hvilken betydning vil det færdige byggeri få for Hillerød?

Stig Mikkelsen , Founding Partner, Adm. direktør, Mikkelsen Arkitekter A/S

11.45 Nyt Hospital Nordsjælland til 4,4 milliarder kr.

Nyt Hospital Nordsjælland bliver til et nyt moderne akuthospital på 118.000 kvm til 4,4 milliarder kr., der bliver placeret som en integreret del af den nye bydel Favrholm syd for Hillerød by. Det nye hospital erstatter Hillerød, Frederikssund og Helsingør hospitaler med én samlet enhed og kommer til at dække et optageområde på 325.000 borgere. Det vil få 570 ensengsstuer og kommer til at rumme 20 kliniske funktioner. På sit højeste sted er hospitalet fire etager højt og designet er fleksibelt og kan tilpasses udviklingen. Hospitalet vil blive arbejdsplads for ca. 4.000 medarbejdere og det forventes at stå indflytningsklart i 2024. Hvad er status for projektet og hvad kommer det nye hospital til at betyde for Hillerød? Hvordan adskiller Nyt Hospital Nordsjælland sig fra den traditionelle måde at tænke hospitaler på?

 

 

Sune From , Projekt- og entreprisechef, Region Hovedstaden

12.10 Datavinklen på nybyggeri, boliginvesteringer, udbud og efterspørgsel i Hillerød

Hvordan ser Hillerød ud når man sammenholder omfattende data omkring nybyggeri boliginvesteringer, udbud og efterspørgsel?

Anders Hyldborg , Adm. direktør, BoligPortal.dk

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

I Hillerød er der gang i en del større byggeprojekter og de store virksomheder i kommunen tiltrækker investeringer og arbejdskraft fra hele verden. 

Hillerød er en stærk og attraktiv oplandskommune til København, tæt knyttet til storbyen, med gode og velfungerende boligområder, erhvervsliv og byliv. Kommunen er placeret midt i Hovedstadsregionens nordlige del, og ligger en halv times kørsel fra Rådhuspladsen og 39 minutter i S-tog fra Hovedbanegården i København. Hillerød har et stort geografisk handelsopland, og de korte og mellemlange uddannelsesinstitutioner tiltrækker studerende fra hele Nordsjælland. Den centrale placering og lokalisering af Nyt Hospital Nordsjælland og en ny station giver gode muligheder for at udnytte den centrale beliggenhed i forhold til at tiltrække erhvervsvirksomheder og styrke Hillerøds position som regionalt handelscentrum.

Konferencen sætter fokus på forventningerne til Hillerøds udvikling i de kommende år. Byens største udviklingsprojekter præsenteres, og der gives et overblik over investeringsmuligheder, samt bolig- og erhvervsudviklingen i byen.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 5. oktober 2021
Klokken 09.00 - 12.40
: C4 VidencenterC4 Videncenter, Krakasvej 17, 3400 HillerødDeltagere

Arkitema Architects

Anders Halgren

Barslund A/S

Poul-Erik Olsen

BoligPortal.dk

Anders Hyldborg

Byudviklingsselskabet FAVRHOLM

Hans Tjellesen

Constructa rådgivende ingeniører og arkitekter

Per Mejer Johansen

EDC Erhverv Poul Erik Bech - Nordsjælland

Stephen Berthelsen
Jacob Lunding

GSV A/S

Christina Lund

Hillerød Kommune

Kirsten Jensen
Hans Brigsted

Horten Advokatpartnerselskab

Frederikke Kjeldskov Simonsen
Thomas Krucov Jensen

Kuben Management A/S

Anders Thanning

Lejerbo Frederiksborg

Lars Schmidt

Lidl Danmark

Christina Birlie
Christian Grahn

Mangor og nagel

Jan moxness
Søren stoustrup

Mikkelsen Arkitekter

Victor Linus Engels

Mikkelsen Arkitekter A/S

Stig Mikkelsen

Nordicals Nordsjælland

Christian Jessen

NPV

Jacob Sahlin Olesen

Raundahl & Moesby A/S

Christopher Tranæs

Region Hovedstaden

Sune From

REKA Group A/S

Pelle Bach Bendtsen
Jesper Kristensen
Charlotte Kristensen

SF FORE ApS

Henrik Skriver
Mads Pauli
Allan Egeris Arentsen

Sweco Architects

Anders Bay Holm

Tvilum Landinspektørfirma A/S

Børge Tvilum

Andre konferencer

Tilmeld dig her