Hillerød: De store projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Overblik: Strategi og visioner

I Hillerød er der gang i en del større byggeprojekter og de store virksomheder i kommunen tiltrækker investeringer og arbejdskraft fra hele verden. Hvilke visioner og perspektiver er der for Hillerøds udvikling som fortsat vækstcenter for Nordsjælland, og hvilke muligheder ligger der for entreprenører og investorer i Hillerød i forhold til infrastruktur, bosætning og erhverv?

 

Kirsten Jensen , Borgmester, Hillerød Kommune

10.00 Konkrete planer og projekter

Hvilke planer og perspektiver for byudvikling er der i Hillerød Kommune? Hvad er behovet? Hvad er status og tidsplanen for igangværende byudviklingsprojekter? Hvilke områder ønsker kommunen at byudvikle, og hvilke kommende udbud har kommunen?  Hvilke muligheder er der når det eksisterende hospital skal omdannes til anden funktion? Hvad kommer den stigende befolkningstilvækst til at betyde for Hillerød? Hvordan ser byens udvikling frem mod 2030 ud?

Hans Brigsted , Leder af Byplan og Natur, Hillerød Kommune

10.25 Favrholm: Hillerøds nye bydel til 5 milliarder

Når den nye 3.000.000 kvm store bydel Favrholm står færdig, vil bydelen komme til at bestå af det nye sygehus, en ny kombineret lokalbane- og s-togstation, 50.000 kvm kontorer, 500.000 kvm erhvervsbyggeri og boliger til 4000 nye indbyggere. Derudover er der planer om et nyt Favrholm Stadionkvarter med idrætsanlæg og 2500 boliger på 250.000 etagemeter. Fra 2023 forventes de første etageboliger at kunne være klar til indflytning og samme år vil Favrholm Station klar med adgang til både S-tog og Lokalbanen, hvorfra man vil kunne komme til Favrholm fra København på en halv time. Hvad er status for udviklingen af Favrholm?

 

Hans Tjellesen , Projektdirektør, Byudviklingsselskabet FAVRHOLM

10.50 Kaffepause
11.20 Markedspladsen: Opførelse af hotel og boliger

På Markedspladsen i Hillerød er der planer om at opføre et 3.000 kvm stort hotel med 100 værelser. Man forventer at hotellet vil finde sine kommende gæster hos Hillerøds større virksomheder samt fra de mange turister, der jævnligt besøger byen. Projektet omfatter ud over hotellet 10.200 kvm boliger, hvor 5.000 kvm skal indrettes som seniorboliger. Der forventes at blive bygget i alt 50 boliger. De resterende kvadratmeter vil gå til blandt andet parkeringsfaciliteter. Byggeperioden forventes at løbe i perioden fra august 2020 til januar 2022. Den samlede anlægssum for projektet anslås til 200 millioner kr. Hvad er status på projektet og hvilken betydning vil det færdige byggeri få for Hillerød?

Stig Mikkelsen , Founding Partner, Adm. direktør, Mikkelsen Arkitekter A/S

11.45 Nyt Hospital Nordsjælland til 4,4 milliarder kr.

Nyt Hospital Nordsjælland bliver til et nyt moderne akuthospital på 118.000 kvm til 4,4 milliarder kr., der bliver placeret som en integreret del af den nye bydel Favrholm syd for Hillerød by. Det nye hospital erstatter Hillerød, Frederikssund og Helsingør hospitaler med én samlet enhed og kommer til at dække et optageområde på 325.000 borgere. Det vil få 570 ensengsstuer og kommer til at rumme 20 kliniske funktioner. På sit højeste sted er hospitalet fire etager højt og designet er fleksibelt og kan tilpasses udviklingen. Hospitalet vil blive arbejdsplads for ca. 4.000 medarbejdere og det forventes at stå indflytningsklart i 2024. Hvad er status for projektet og hvad kommer det nye hospital til at betyde for Hillerød? Hvordan adskiller Nyt Hospital Nordsjælland sig fra den traditionelle måde at tænke hospitaler på?

 

 

Sune From , Projekt- og entreprisechef, Region Hovedstaden

12.10 Datavinklen på nybyggeri, boliginvesteringer, udbud og efterspørgsel i Hillerød

Hvordan ser Hillerød ud når man sammenholder omfattende data omkring nybyggeri boliginvesteringer, udbud og efterspørgsel?

Anders Hyldborg , Adm. direktør, BoligPortal.dk

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

I Hillerød er der gang i en del større byggeprojekter og de store virksomheder i kommunen tiltrækker investeringer og arbejdskraft fra hele verden. 

Hillerød er en stærk og attraktiv oplandskommune til København, tæt knyttet til storbyen, med gode og velfungerende boligområder, erhvervsliv og byliv. Kommunen er placeret midt i Hovedstadsregionens nordlige del, og ligger en halv times kørsel fra Rådhuspladsen og 39 minutter i S-tog fra Hovedbanegården i København. Hillerød har et stort geografisk handelsopland, og de korte og mellemlange uddannelsesinstitutioner tiltrækker studerende fra hele Nordsjælland. Den centrale placering og lokalisering af Nyt Hospital Nordsjælland og en ny station giver gode muligheder for at udnytte den centrale beliggenhed i forhold til at tiltrække erhvervsvirksomheder og styrke Hillerøds position som regionalt handelscentrum.

Konferencen sætter fokus på forventningerne til Hillerøds udvikling i de kommende år. Byens største udviklingsprojekter præsenteres, og der gives et overblik over investeringsmuligheder, samt bolig- og erhvervsudviklingen i byen.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 5. oktober 2021
Klokken 09.00 - 12.40
: C4 VidencenterC4 Videncenter, Krakasvej 17, 3400 HillerødDeltagere

BoligPortal.dk

Anders Hyldborg

Byudviklingsselskabet FAVRHOLM

Hans Tjellesen

Constructa rådgivende ingeniører og arkitekter

Per Mejer Johansen

EDC Erhverv Poul Erik Bech - Nordsjælland

Stephen Berthelsen
Jacob Lunding

GSV A/S

Christina Lund

Hillerød Kommune

Kirsten Jensen
Hans Brigsted

Kuben Management A/S

Anders Thanning

Lejerbo Frederiksborg

Lars Schmidt

Lidl Danmark

Christina Birlie
Christian Grahn

Mangor og nagel

Jan moxness
Søren stoustrup

Mikkelsen Arkitekter

Victor Linus Engels

Mikkelsen Arkitekter A/S

Stig Mikkelsen

Nordicals Nordsjælland

Christian Jessen

NPV

Jacob Sahlin Olesen

Raundahl & Moesby A/S

Christopher Tranæs

Region Hovedstaden

Sune From

REKA Group A/S

Pelle Bach Bendtsen
Jesper Kristensen
Charlotte Kristensen

SF FORE ApS

Henrik Skriver
Mads Pauli
Allan Egeris Arentsen

Tvilum Landinspektørfirma A/S

Børge Tvilum

Andre konferencer

Tilmeld dig her