Hillerød: De store projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Overblik: Strategi og visioner

Hillerød vil opleve en befolkningstilvækst på over 17 procent frem mod år 2028. I Hillerød er der gang i en del større byggeprojekter og de store virksomheder i kommunen tiltrækker investeringer og arbejdskraft fra hele verden. Der vil blive vækst på arbejdspladser ikke mindst på grund af det nye superhospital i den nye bydel Favrholm. Hvilke visioner og perspektiver er der for Hillerøds udvikling som fortsat vækstcenter for Nordsjælland, og hvilke muligheder ligger der for entreprenører og investorer i Hillerød i forhold til infrastruktur, bosætning og erhverv?

 

Kirsten Jensen , Borgmester, Hillerød Kommune

10.00 Konkrete planer og projekter

Hvilke planer og perspektiver for byudvikling er der i Hillerød Kommune? Hvad er behovet? Hvad er status og tidsplanen for igangværende byudviklingsprojekter? Hvilke områder ønsker kommunen at byudvikle, og hvilke kommende udbud har kommunen?  Hvilke muligheder er der når det eksisterende hospital skal omdannes til anden funktion? Hvad kommer den stigende befolkningstilvækst til at betyde for Hillerød? Hvordan ser byens udvikling frem mod 2030 ud?

Hans Brigsted , Leder af Byplan og Natur, Hillerød Kommune

10.25 Frederiksbro - ny bydel til 4 milliarder kr.

Frederiksbro er med et samlet grundareal på 93.500 kvm Hillerøds nye centrale bydel og er et af de største boligprojekter i Danmark. Den nye bydel opføres i etaper over de kommende år og når det i 2026 er fuldt udbygget, vil det indeholde 1.300 boliger med alt fra rækkehuse over etagebyggeri til punkthuse med boliger, der vil henvende sig til unge, børnefamilier og seniorer. Det færdige Frederiksbro vil bestå af i alt 120.000 etagemeter, heraf 115.000 etagemeter bo­ligareal og 5.000 etagemeter erhverv og parkeringshus. Det samlede område bindes sammen af “den grønne kile”, der er et grønt område anlagt ved Svanesøen, som vil fungere som et rekreativt område for beboerne. Hvad er status på projektet og hvad kommer det til at betyde for Hillerød?

 
10.50 Kaffepause
11.20 Nyt Hospital Nordsjælland til 4,4 milliarder kr.

Nyt Hospital Nordsjælland bliver til et nyt moderne akuthospital på 118.000 kvm til 4,4 milliarder kr., der bliver placeret som en integreret del af den nye bydel Favrholm syd for Hillerød by. Det nye hospital erstatter Hillerød, Frederikssund og Helsingør hospitaler med én samlet enhed og kommer til at dække et optageområde på 325.000 borgere. Det vil få 570 ensengsstuer og kommer til at rumme 20 kliniske funktioner. På sit højeste sted er hospitalet fire etager højt og designet er fleksibelt og kan tilpasses udviklingen. Hospitalet vil blive arbejdsplads for ca. 4.000 medarbejdere og det forventes at stå indflytningsklart i 2024. Hvad er status for projektet og hvad kommer det nye hospital til at betyde for Hillerød? Hvordan adskiller Nyt Hospital Nordsjælland sig fra den traditionelle måde at tænke hospitaler på?

 

 

11.45 Favrholm: Hillerøds nye bydel til 5 milliarder

Når den nye 3.000.000 kvm store bydel Favrholm står færdig, vil bydelen komme til at bestå af det nye sygehus, en ny kombineret lokalbane- og s-togstation, 50.000 kvm kontorer, 500.000 kvm erhvervsbyggeri og boliger til 4000 nye indbyggere. Derudover er der planer om et nyt Favrholm Stadionkvarter med idrætsanlæg og 2500 boliger på 250.000 etagemeter. Fra 2023 forventes de første etageboliger at kunne være klar til indflytning og samme år vil Favrholm Station klar med adgang til både S-tog og Lokalbanen, hvorfra man vil kunne komme til Favrholm fra København på en halv time. Hvad er status for udviklingen af Favrholm?

 
12.10 Nyt Hotel på Hillerød Markedsplads

På Markedspladsen i Hillerød er der planer om at opføre et 3.000 kvm stort hotel med 100 værelser. Man forventer at hotellet vil finde sine kommende gæster hos Hillerøds større virksomheder samt fra de mange turister, der jævnligt besøger byen. Projektet omfatter ud over hotellet 10.200 kvm boliger, hvor 5.000 kvm skal indrettes som seniorboliger. Der forventes at blive bygget i alt 50 boliger. De resterende kvadratmeter vil gå til blandt andet parkeringsfaciliteter. Byggeperioden forventes at løbe i perioden fra august 2020 til januar 2022. Den samlede anlægssum for projektet anslås til 200 millioner kr. Hvad er status på projektet og hvilken betydning vil det færdige byggeri få for Hillerød?

 
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Hillerød vil opleve en befolkningsvækst frem mod 2028 på over 17 procent og indbyggertallet vil have rundet 59.400 indbyggere i 2028. I Hillerød er der gang i en del større byggeprojekter og de store virksomheder i kommunen tiltrækker investeringer og arbejdskraft fra hele verden. 

Hillerød er en stærk og attraktiv oplandskommune til København, tæt knyttet til storbyen, med gode og velfungerende boligområder, erhvervsliv og byliv. Kommunen er placeret midt i Hovedstadsregionens nordlige del, og ligger en halv times kørsel fra Rådhuspladsen og 39 minutter i S-tog fra Hovedbanegården i København. Hillerød har et stort geografisk handelsopland, og de korte og mellemlange uddannelsesinstitutioner tiltrækker studerende fra hele Nordsjælland. Den centrale placering og lokalisering af Nyt Hospital Nordsjælland og en ny station giver gode muligheder for at udnytte den centrale beliggenhed i forhold til at tiltrække erhvervsvirksomheder og styrke Hillerøds position som regionalt handelscentrum.

Konferencen sætter fokus på forventningerne til Hillerøds udvikling i de kommende år. Byens største udviklingsprojekter præsenteres, og der gives et overblik over investeringsmuligheder, samt bolig- og erhvervsudviklingen i byen. 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 27. oktober 2020
Klokken 09.00 - 12.40
: Royal StageRoyal Stage, Milnersvej 39, 3400 HillerødAndre konferencer

Tilmeld dig her