Hillerød: De store projekter

Baggrund

Hillerød vil opleve en befolkningsvækst frem mod 2028 på over 17 procent og indbyggertallet vil have rundet 59.400 indbyggere i 2028. I Hillerød er der gang i en del større byggeprojekter og de store virksomheder i kommunen tiltrækker investeringer og arbejdskraft fra hele verden.

Med det nye superhospital på 115.800 kvm til 4,4 milliarder kr. vil man få mange nye arbejdspladser til byen og en helt ny 3.000.000 kvm stor bydel syd for Hillerød, Favrholm, skal bygges i tilknytning til det. Favrholm vil få Hillerød til at vokse med 20 procent og vil huse 4000 nye hillerødborgere. Samtidig vil bydelen få en ny kombineret S-togs- og lokalbanestation til 360 millioner kr. 

Udviklingen af Ullerød Nord er gået i gang og bydelen kommer til at huse 550 nye boliger og vil tegne sig for en stor andel af villa- og rækkehusbyggerierne i kommunen. Flere andre boligprojekter er i gang og med en befolkning, der stiger med 875 personer pr. år, anslås behovet for boligudvikling til at være 2 milliarder kr. over de næste 3 år.

Konferencen sætter fokus på forventningerne til Hillerøds udvikling i de kommende år. Byens største udviklingsprojekter præsenteres, og der gives et overblik over investeringsmuligheder, samt bolig- og erhvervsudviklingen i byen.

 

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Overblik: Strategi og visioner
Hillerød vil opleve en befolkningstilvækst på over 17 procent frem mod år 2028. Der vil blive vækst på arbejdspladser ikke mindst på grund af det nye superhospital i den nye bydel Favrholm. Hvilke visioner og perspektiver er der for Hillerøds udvikling som fortsat vækstcenter for Nordsjælland, og hvilke muligheder ligger der for entreprenører og investorer i Hillerød i forhold til infrastruktur, bosætning og erhverv?

Kirsten Jensen , Borgmester , Hillerød Kommune

10.00 Konkrete planer og projekter
Hvilke planer og perspektiver for byudvikling er der i Hillerød Kommune? Hvad er behovet? Hvad er status og tidsplanen for igangværende byudviklingsprojekter? Hvilke områder ønsker kommunen at byudvikle, og hvilke kommende udbud har kommunen?  Hvilke muligheder er der når det eksisterende hospital skal omdannes til anden funktion? Hvad kommer den stigende befolkningstilvækst til at betyde for Hillerød? Hvordan ser byens udvikling frem mod 2029 ud?  

Hans Brigsted , Sektionsleder, Hillerød Kommune

10.25 Nyt Hospital Nordsjælland til 4,4 milliarder kr.
Nyt Hospital Nordsjælland bliver et superhospital på 115.800 kvm til 4,4 milliarder kr. Det nye hospital erstatter Hillerød, Frederikssund og Helsingør hospitaler med én samlet enhed og kommer til at dække et optageområde på 312.000 borgere og får 570 ensengsstuer og 24 lægelige specialer. Alle hospitalets funktioner samles i én organisk bygning, som bliver formet som en firkløver. Hospitalet skal være bygget færdigt i slutningen af 2021 og bliver beliggende i den nye bydel Favrholm syd for Hillerød by. Der bliver tilknyttet en togstation med stop for både S-tog og lokalbane, ligesom hospitalet bliver tilgængeligt med såvel bus som bil. Der er reserveret en grund til hospitalet på 1.500.000 kvm til eventuel fremtidig udvidelse. Hvad er status for projektet og hvad kommer det nye hospital til at betyde for Hillerød? Hvordan adskiller Nyt Hospital Nordsjælland sig fra den traditionelle måde at tænke hospitaler på?  

Henrik Schødts , Projektdirektør, Region Hovedstaden

10.50 Kaffepause
11.20 Ullerød City
Som en del af Ullerødbyen er der planer om at opføre 107 lejligheder i Ullerød City på Frederiksværksgade overfor Allékredsen, tæt på Esrum Sø og Arresø. Projektet omfatter 9300 kvm etageboliger fordelt på 6 ejendomme i 2 til 5 etager. Størrelsesmæssigt fordeler boligerne sig på 2-5 værelser og henvender sig dermed til et aldersmæssigt bredt publikum. Som udgangspunkt er det planen at opføre 35 to-værelses, 42 tre-værelses og 30 fire-værelses lejligheder. Byggeperioden forventes at løbe i perioden fra december 2018 til november 2020. Hele Ullerødbyen dækker et areal på 150 ha og skal efter planen indeholde 1.200 boliger, daginstitutioner og butikker, når bydelen er fuldt udbygget. Bydelen Ullerødbyen er i dag et af de mest søgte steder at bo i Hillerød by. Boligerne er kendetegnet ved tæt kontakt til grønne landskaber med søer, åer og naturlegeplads, hvilket har gjort bydelen populær blandt både børnefamilier og seniorer. Hvad er status på projektet og hvordan hænger projektet sammen med det øvrige Ullerødbyen?   

Milo Larsen , Projektchef, Skanska

11.45 Favrholm: Hillerøds nye bydel til 5 milliarder
Når den nye 3.000.000 kvm store bydel Favrholm står færdig, vil Hillerød vokse 20 procent, og bydelen vil komme til at bestå af det nye supersygehus, ny kombineret lokalbane- og s-togstation, 50.000 kvm kontorer, 500.000 kvm erhvervsbyggeri og boliger til 4000 nye indbyggere. Byudviklingsselskabet FAVRHOLM A/S står som udvikler og bygherre for den første fase mellem den nye station og Nyt Hospital Nordsjælland. Bydelen vil blive en selvstændig urbanisation på op til 200.000 etagemeter med blandede boliger og erhverv. Bydelen bygges midt i naturen, tæt på det trafikale knudepunkt og efter nye principper for behandling af overfladevand. Hvad er status for udviklingen af Favrholm?  

Hans Tjellesen , Projektdirektør, Byudviklingsselskabet FAVRHOLM

12.10 Hillerød Markedsplads - hotel og boliger for 200 millioner kr
På Markedspladsen i Hillerød er der planer om at opføre et hotel med 95 trestjernede hotelværelser, en morgenmadsrestaurant samt et lobbyområde fordelt på en 3000 kvm grund. Desuden skal der opføres 50 seniorvenlige boliger på en 5000 kvm stor grund og derudover vil man opføre et supermarked på 1600 kvm samt en parkeringskælder. Man forventer, at hotellet vil finde sine kommende gæster hos Hillerøds større virksomheder samt fra de mange turister, der jævnligt besøger byen. Byggeperioden forventes at løbe i perioden fra juni 2019 til november 2020. Den samlede anlægssum for projektet anslås til 200 millioner kr. Hvad er status på projektet og hvilken betydning vil det færdige byggeri få for Hillerød?  

Michael Sheikh , Momentum+

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Byudviklingsselskabet FAVRHOLM

Hans Tjellesen

Danbolig projektsalg

Alice Lotinga

Grant Thornton

Claus Koskelin
Bo Lysen
Kim Stryhn

Hillerød Kommune

Kirsten Jensen
Hans Brigsted

JUNCKERS INDUSTRIER A/S

Sofie Kofoed

Jyske Bank

Michael Johnson

Kuben Management A/S

Anders Thanning

Lidl Danmark K/S

Christina Birlie
Mads Andersen

Momentum+

Michael Sheikh

Nordea Ejendomme

Palle Dybdal

Orbicon

Pia Wallbohm

place2live erhverv

Christian Jessen

Region Hovedstaden

Henrik Schødts

Skanska

Milo Larsen

Willis Towers Watson

Jan Linde

Andre konferencer

Tilmeld dig her