Herning: De store projekter

Baggrund

Herning Kommune har 88.744 indbyggere og frem til 2032 vil befolkningen stige med 9%, svarende til 7.700 personer. Det vil kræve nyt boligbyggeri for 5 milliarder kr. svarende til 4000 boliger. Målt på areal er Herning Danmarks 3. største kommune og er med sine mere end 9000 studerende Midtjyllands største uddannelsesby.

Herning er en fremgangsrig kommune med et velfungerende erhvervsliv og flere spændende udviklingsprojekter. De sidste 10 år er der lavet store investeringer i særligt større infrastrukturprojekter, uddannelses- og kulturinstitutioner og kvalitetsrige erhvervsområder. Byen er omdrejningspunkt for messer, musik- og flere andre kulturelle arrangementer og tilsammen gør det Herning eftertragtet som Midtjyllands hovedby.

 

 

 

 

 

 

Læs mere om baggrunden

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Konkrete planer og projekter
Hvilke planer og perspektiver for udvikling af boliger, erhverv og uddannelse er der i Herning? Hvad er behovet? I hvilken retning skal Herning byudvikles? Hvad er status og tidsplanen for igangværende byudviklingsprojekter? Hvilke områder ønsker man at udvikle, og hvilke kommende udbud er der? Hvad kommer den stigende befolkningstilvækst til at betyde for Herning?
10.00 Gødstrup Sygehus: Nyt hospital til 3,2 milliarder kr
Projektet omfatter opførelse af et helt nyt hospital på 130.000 kvm i Herning. Gødstrup Sygehus skal varetage regionale specialer og hovedfunktioner for 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland. Påbegyndt ibrugtagning forventes i 2020, hvor også psykiatrien tages i brug. Hvad er status og tidsplan for projektet og hvilke udbud vil der komme i fremtiden? 
10.25 Helstrup: Ny bydel til 2,8 milliarder kr
I Herning er man i gang med at planlægge udviklingen af en ny bydel, Helstrup, der bliver en ny bydel mellem Gødstrup Hospital og Snejbjerg. Projektet omfatter at der opføres 1800 boliger, erhverv, institutioner,  detailhandel og rekreative områder. Derudover skal der etableres veje og cykelstier, der knytter bydelen sammen med hospitalet og det øvrige Herning-område. Der er også planer om at etablere en videnspark for uddannelsesinstitutioner og virksomheder med tilknytning til hospitalet. Anlægssummen af den nye bydel anslås til 2,8 milliarder kr. Byggeperioden forventes at løbe i perioden fra 2021-2031. Hvordan ser status og tidsplan ud for den kommende nye bydel?  
10.50 Kaffepause
11.20 350 nye boliger ved Fuglsang Sø
I det naturskønne område mellem Brændgaardvej og Fuglsang Sø er der planer om at opføre 350 nye boliger på et 81.000 kvm stort areal. Der er planer for 4 boligtyper i projektet:  Rækkehuse, parcelhuse, punkthuse og boligblokke. Udgangspunktet er at opføre punkthuse i 4-5 etager, lejligheder i både 2-5 etager og 3-5 etager, et højhus på 12 etager, townhouses i 3 etager, klyngehuse/gårdhavehuse og rækkehuse i 2 etager. Projektet forventes at løbe fra 2021 og til sommeren 2024. Hvad er status og hvordan kommer projektet til at se ud? Hvem er målgruppen for boligerne?    
11.45 Herning Plus: nyeste udvikling
Den gamle 100.000 kvm sygehusgrund i Herning skal omdannes til en ny tæt bydel, der kommer til at hedde Herning+. Her skal de eksisterende bygninger ombygges til boliger og erhverv og der skal derudover også opføres nybyggeri og etableres udenomsarealer. Visionen er at omdanne sygehusgrunden til at blive en integreret og multifunktionel bydel, der åbner sig op mod den omkringliggende by og tilfører bymidten flere nye muligheder. Anlægssummen af den nye bydel anslås til 1 milliard kr. og byggeperioden forventes at løbe i perioden fra 2021-2025. Hvordan ser status og tidsplan ud for den kommende nye bydel?  
12.10 Fruehøj: renovering af almene boliger for 240 millioner kr
Det almene boligområde Fruehøj ved Brorsonsvej, Grundtvigsvej og Fruehøjvej i Herning, gennemgår frem til 2020 en omfattende renovering. Projektet omfatter 7 blokafsnit med 19 blokenheder og 330 boliger. Heraf skal 39 boliger nedlægges i forbindelse med sammenlægninger, så der efterfølgende vil være 291 almene boliger i afdelingen. Renoveringen omfatter både en større udvendig og indvendig renovering samt en grundig renovering af udearealerne med nye stisystemer, legepladser motorikbane, multibane og beplantning. Hvad er status og tidsplan for projektet og hvad kommer renoveringen til at betyde for området?
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her