Herning: De store projekter

Baggrund

Herning Kommune har 88.744 indbyggere og frem til 2032 vil befolkningen stige med 9%, svarende til 7.700 personer. Det vil kræve nyt boligbyggeri for 5 milliarder kr. svarende til 4000 boliger. Målt på areal er Herning Danmarks 3. største kommune og er med sine mere end 9000 studerende Midtjyllands største uddannelsesby.

Herning er en fremgangsrig kommune med et velfungerende erhvervsliv og flere spændende udviklingsprojekter. De sidste 10 år er der lavet store investeringer i særligt større infrastrukturprojekter, uddannelses- og kulturinstitutioner og kvalitetsrige erhvervsområder. Byen er omdrejningspunkt for messer, musik- og flere andre kulturelle arrangementer og tilsammen gør det Herning eftertragtet som Midtjyllands hovedby.

 

 

 

 

 

 

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Erhvervsmarkedet i Herning
Der er en øget interesse fra investorernes side for Herning, og byen har i den sidste tid set et stigende antal ejendomsovertagelser. Hvilke ejendomme retter interessen sig mod? Hvad kan Herning tilbyde som investeringsby? Kontor-, butik og logistikmarkedet i Herning. Efterspørgsel, priser, ledighed i dag og på sigt. Hvordan ser fremtiden ud for erhvervsudviklingen i Herning? Hvilke erhverv søger mod byen, og hvor samt hvad skal man udvikle fremover?

Pauli Bach , Indehaver, HD(R), erhvervsmægler, valuar, MDE, Nybolig Erhverv Midtjylland

Michael Odderskjer Jensen , Erhvervsrådgiver og Indehaver, Nybolig Erhverv Midtjylland

10.00 Gødstrup Sygehus: Nyt hospital til 3,2 milliarder kr
Projektet omfatter opførelse af et helt nyt hospital på 130.000 kvm i Herning. Gødstrup Sygehus skal varetage regionale specialer og hovedfunktioner for 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland. Ibrugtagning forventes påbegyndt i 2020, hvor også psykiatrien tages i brug. Hvad er status og tidsplan for projektet og hvilke udbud vil der komme i fremtiden? 

Michael Hyllegaard , Projektleder DNV-Gødstrup, Region Midtjylland

10.25 Boligmarkedet i Herning
Herning er en af de byer uden for hovedstaden og Aarhus, hvor man forventer øget befolkningstilvækst og en større efterspørgsel efter boliger. Det understøttes af, at Herning har et velfungerende erhvervsliv, og gennem de seneste mange år har markeret sig som en central by for messer, musikarrangementer og kultur, hvilket dermed gør den til en attraktiv by at investere i. Hvordan kommer boligmarkedet i Herning til at udvikle sig nu og på sigt? Hvordan kommer stigningen i antallet af nye borgere til at påvirke boligmarkedet i Herning i de kommende år? Hvem flytter til byen, og hvilke typer boliger efterspørger køberne? Hvilke områder er attraktive, og hvad er priser og liggetider?

Anne Gaardsted Mogensen , Ejendomsmægler MDE og valuar, Danbolig Herning

10.50 Kaffepause
11.20 350 nye boliger ved Fuglsang Sø
I det naturskønne område mellem Brændgaardvej og Fuglsang Sø er der planer om at opføre 350 nye boliger på et 81.000 kvm stort areal. Der er planer for 4 boligtyper i projektet:  Rækkehuse, parcelhuse, punkthuse og boligblokke. Udgangspunktet er at opføre punkthuse i 4-5 etager, lejligheder i både 2-5 etager og 3-5 etager, et højhus på 12 etager, townhouses i 3 etager, klyngehuse/gårdhavehuse og rækkehuse i 2 etager. Projektet forventes at løbe fra 2021 og til sommeren 2024. Hvad er status og hvordan kommer projektet til at se ud? Hvem er målgruppen for boligerne?    

Peter Juul , Direktør, Jacobsen Group

11.45 Herning Plus: nyeste udvikling
Den gamle 100.000 kvm sygehusgrund i Herning skal omdannes til en ny tæt bydel, der kommer til at hedde Herning+. Her skal de eksisterende bygninger ombygges til boliger og erhverv og der skal derudover også opføres nybyggeri og etableres udenomsarealer. Visionen er at omdanne sygehusgrunden til at blive en integreret og multifunktionel bydel, der åbner sig op mod den omkringliggende by og tilfører bymidten flere nye muligheder. Anlægssummen af den nye bydel anslås til 1 milliard kr. og byggeperioden forventes at løbe i perioden fra 2021-2025. Hvordan ser status og tidsplan ud for den kommende nye bydel?  
12.10 Fruehøj: renovering af almene boliger for 240 millioner kr
Det almene boligområde Fruehøj beliggende helt centralt i Herning by gennemgår frem til udgangen af 2020 en omfattende renovering. Projektet omfatter 7 blokafsnit med i alt 19 blokke og 330 boliger. Renoveringen indeholder både sammenlægning af boliger samt etablering af tilgængelighedsboliger, og efter renoveringen vil 330 boliger være reduceret til 291 boliger. Renoveringen betyder dermed store ændringer i den enkelte bolig, og beboerne skal alle genhuses, mens arbejdet pågår. Udover renoveringen af selve boligerne, vil der også ske ændring af udearealerne. Hvad er status og tidsplan for projektet, og hvad forventes renoveringen at komme til at betyde for området

Birgitte Juhl , Direktør, Boligselskabet Fruehøjgaard

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Boligselskab Fruehøjgaard

Kjeld Kristensen

Boligselskabet Fruehøjgaard

Birgitte Juhl

Danbolig Herning

Anne Gaardsted Mogensen

Ejendomsselskabet Midtjylland

Jan Jørgensen

FællesBo

Jan Kjeldsen
Freddy Trans Horsleben
Mette Østergaard
Finn Stengel Petersen

Jacobsen Group

Peter Juul

Jyske Bank

Jette Skov Jørgensen
Tina Grønholdt Poulsen

Jyske Bank A/S

Jens Iver Junker

Kuben Management A/S

Jacob Jørgensen
Anders Thanning

Levehuse A/S

Martin Søgaard

Nybolig Erhverv Midtjylland

Pauli Bach
Michael Odderskjer Jensen

OKNygaard A/S

Lars Bisgaard

Rambøll Danmark A/S

René F. G. Bjerregaard

Region Midtjylland

Michael Hyllegaard

Sweco Danmark A/S

Ole Øster Madsen

Unicon A/S

Flemming Grand

ÅF Herning

Carsten Rodal
Kim Johannessen

Andre konferencer

Tilmeld dig her