Fremtidens kystbeskyttelse og sikring af kyster

Fremtidens kystbeskyttelse og sikring af kyster

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Konferencen afholdes d. 27. september 2017 kl. 09.00 - 16.30

Baggrund

De seneste år har vi set voldsomme storme, som har medført stormflod og oversvømmelse af lavtliggende kystnære arealer. Byer, havneområder, broer og naturområder oversvømmes, og havet æder sig ind i landet. På denne konferencedag kan du høre om, hvordan vi kan arbejde på at sikre vores kyster mod nutidens og fremtidens vandmasser og samtidig beskytte vores naturområder.

Du får mulighed for at høre om den nyeste udvikling, blive opdateret på nye og gældende regler på området og høre erfaringer fra flere typer kommuner, som har forskellige udfordringer i forbindelse med deres kyststrækning.

HVEM KAN DELTAGE?
Alle med interesse i, hvordan vi kan beskytte vores kyster og havne mod stormflod og vandmasser i fremtiden.

Afholdes i samarbejde med Nohr-Con.
Denne konference arrangeres af Nohr-Con. Ved tilmelding via Byens Ejendom klippekort koster denne konference 2 klip. Netværksmedlemskab hos Byens Ejendom kan ikke benyttes ved tilmelding til Nohr-Con-konferencer.

DELTAGERPRIS
Kr. 5.495,- ekskl. moms per person.

Studietur:
Studieturen koster 895,- kr. (Husk at sætte hak i feltet "Studietur"

 

 Program

09.00

MORGENKAFFE OG REGISTRERING


09.15

Velkomst

Ved Christine Skovgaard Madsen, afdelingschef, Nohrcon


09.30

Kystbeskyttelse nu og i fremtiden - Hvordan gør vi det?

I dag er det den enkelte kommune, lodsejer eller boligejer, der har ansvaret for at sikre sig mod oversvømmelser. Men vandmasserne respekterer ikke kommunegrænser, og derfor har vi behov for en samlet helhedsplan for, hvordan vi i fremtiden bedre kan løse opgaver med kystsikring. Perspektiver på fremtidens kommunale og nationale indsats, når det gælder kystsikring.

Ved Joy Mogensen, borgmester, Roskilde Kommune


09.45

Bør Danmark være forberedt på klimaforandringer?

Kan vi forhindre klitbrud med huse, som styrter i havet og oversvømmelser, hvor hele by- eller havneområder dækkes af vand? Både stormen Urd og den efterfølgende stormflod var blot en forsmag på det vejr, der venter Danmark i fremtiden. Kraftig regn, storme og højere havniveau kommer til at betyde flere oversvømmelser. Risikoanalyser og kortlægning har afgørende betydning for at tackle fremtidens ekstremfænomener, men hvordan skal vi analysere dem, og hvordan skal vi forberede os? Hvilke udfordringer medfører kystbeskyttelsen? Hvordan skal kommunerne og grundejere planlægge deres indsats, og i hvor høj grad kan vi egentlig styre kysterne og vandets magt?

Ved Nils K. Drøning, R&D program manager, DHI


10.25

Klimaets udvikling - observationer og fremtidsscenarier

Rekordhøje temperaturmålinger og de senere års oversvømmelser, orkaner, jordskred og andre klimatiske anormaliteter har øget fokus på vores klimas stadige forandring. Hvordan ser vi på klimaets udvikling i de kommende år og i et fremtidsperspektiv sat i relation til klimasikring og kystbeskyttelse?

Ved Kristine S. Madsen, daglig leder for oceanografi, DMI


11.00

Kaffepause


11.20

Kystbeskyttelse og lovgivning - nyt lovforslag

Et nyt lovforslag om ændringer i kystbeskyttelsesloven blev vedtaget i efteråret 2016. Lovforslaget skal ses som en opfølgning på kystanalysen, og forslagets formål er at skabe en enklere og hurtigere proces for kommunerne for at gennemføre helhedsløsninger. Lovforslaget indebærer blandt andet, at klageadgangen ændres, og der gives mulighed for at bede Kystdirektoratet om sagkyndig bistand tidligere i processen, end der er mulighed for i dag. Lovforslaget ændrer samtidig på inddragelsen af borgere og giver mulighed for at vurdere behovet for møder med berørte.

Ved Jacob Brandt, partner og advokat, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab


12.00

Frokost


13.00

Flood, coastal erosion and management of coast line in the Netherlands

The Dutch coastline including all estuaries has a length of about 1000 km. The central connected coast is about 350 km long of which 75% consists of dune areas of varying widths, ranging from less than 100 meters up to a width of several kilometers (1,3). Coastal erosion was estimated to occur over 134 km spread along half of the Dutch coast. Large sections of the Dutch coast have been eroding for centuries, at some locations resulting in a retreat of 5 km in four centuries. In this speech, we will hear how the Dutch community is working with securing the coast line – also in the future where we can expect even more flood and increased water level.

Ved Wilfried ten Brinke, director, Blueland Consultancy (water management) and founder and chief-editor of the ClimateChangePost


13.40

Pause


13.50

Fremtidssikret klimaløsning af Lemvig havn

Lemvig har i århundreder levet med risikoen for oversvømmelser. I de senere år har der været flere og mere alvorlige oversvømmelser med store værditab til gene for både brugere af havnen, trafik, erhverv og boligejere. Men nu tager en fremtidssikret klimaløsning form i et projekt til 22 millioner kr., som er blevet til i samarbejde med Realdania.  Projektet indebærer både en ny flot promenade langs hele Østhavnen i Lemvig, samtidig med at de erhvervsmæssige aktiviteter og livet omkring beddinge bevares.

Ved Mariane Vistisen, plan- og projektchef, Lemvig Kommune


14.25

Kystbeskyttelse mod stormflod fra øst og indsatsen i Køge kommune

I en analyse fra foråret 2017 har Cowi kigget på samtlige ekstreme stormflodshændelser for de sidste 1000 år, og det giver et omfattende datagrundlag, som er med til at påpege, at vi også i fremtiden må regne med stormflod fra Øst. Køge Kommune er en af de kommuner, der har den nye statistik på radaren, og kommunen arbejder målrettet på en permanent beskyttelse af kystzonen.'

Ved Christian Helledie, specialist, BTM, marine & foundation engineering, Cowi


15.00

Kaffepause


15.20

Højvandssikring omkring de større byer

Både Aarhus og Vejle har allerede sluser, og meget tyder på, at sluser i fremtiden bliver en del af byers beskyttelse mod havet. I Kerteminde Kommune arbejder man på en løsning med potonklapper monteret på havbunden, som ved usædvanligt højvande vil blive fyldt med luft og stige op og bryde havoverfladen. En sådan beskyttelse mod forhøjet vandstand i fjorden kan være en løsning mange andre steder i landet – dog er både spørgsmålet om påvirkning af miljø og finansiering stadig til diskussion.

Ved Henrik Mørup-Petersen, seniorkonsulent, Rambøll


15.55

Høj vandstand langs den jyske vestkyst vs. stormflod på Sjælland

Langs den jyske vestkyst har man gennem generationer været vant til stormflod og forhøjet vandstand, mens det er et nyere fænomen flere steder på Sjælland og omkring de større byer. Hvorfor er stormflod et større problem, når det rammer Sjælland, kan vi bruge vores erfaringer fra det vestjyske, og hvilken indsats er nødvendig i København og i hele landet i fremtiden?

Ved Karsten Arnbjerg-Nielsen, professor, DTU


16.30

Afrunding og tak for idag

AFGANG TIL STUDIETUR (valgfrit).Tilmelding til Fremtidens kystbeskyttelse og sikring af kyster

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Konferencen afholdes d. 27. september 2017 kl. 09.00 - 16.30

1. Virksomhedsinfo og fakturering

Inkluderet i prisen:

  • Professionelt arrangement til tiden
  • Morgenkaffe
  • Frokost
  • Konferencemappe
  • Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende
  • Kursusbevis

2. Antal deltagere og deltagerinfo

Person 1
Person 2
Person 3 - Gratis
Person 4
Person 5
Person 6 - Gratis

Behandler, vent venligst...

Byens Ejendom behandler dine data fortroligt og videregiver aldrig dine informationer til tredjepart. Har du spørgsmål vedr. dine data eller din regning, kan du altid kontakte os på tlf. 70702207 eller pr. e-mail til bogholderi@byensejendom.dk

Buy more conference vouchers

Klippekortet kan bruges af alle medarbejdere i jeres virksomhed. Normalprisen for 5 konferencer er 14.825 kr, for 10 konferencer er den 29.650 kr og for 20 konferencer er prisen 59.300 kr. I sparer altså, 5.125 kr eller 11.150 kr eller 23.300 kr.

10 klip for 18.500
spar 11.150 KR.
20 klip for 36.000
spar 23.300 KR.
5 klip for 9.700
spar 5.125 KR.
Purchase vouchers and signup to conference
  Renewing membership....
I'm not interested

Praktisk info

Tidspunkt

27. september 2017
Kl. 09.00 - 16.30

Sted

Comwell Roskilde
Vestre Kirkevej 12, Himmelev
4000 Roskilde
Se på kort

Pris

5.495 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til arrangementet, vil du have hjælp til tilmelding, eller har du et andet spørgsmål til Byens Ejendom, så skriv til os her.

Vi kontakter dig per email eller tlf. efter dit ønske inden for max 2 arbejdsdage. Dine personlige oplysninger gemmes ikke og bruges kun til at kontakte dig om dette.

Andre konferencer

Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
30. august 2017, Aarhus C
Læs programmet

Boligudvikling i København 2017-2027
12. september 2017, Nordhavn
Læs programmet

Nørrebro og Nordvest: Udvikling og investeringer 2017-2027
14. september 2017, København NV
Læs programmet

Andre seminarer

Certificering - nye krav i Byggeloven
21. november 2017, København
Læs programmet

Sale and lease back. KURSUS
28. november 2017, Nordhavn
Læs programmet

KONFERENCER OG KURSER