Frederiksberg: de store projekter

Baggrund

Frederiksberg har i de seneste år markeret sig som et af Københavnsområdets mest sprudlende bydele, hvad angår ny ejendomsudvikling og byggeaktivitet.

I 2017 fik Frederiksberg en ny Kommuneplan. Planen åbner bl.a. op for ekstra butiksbyggeri på i alt 15.000 kvm, udstikker rammer for fremtidens boligbyggeri og nedsætter den minimale størrelse for boliger fra 80 kvm til 65 kvm, alt sammen med baggrund i den stærk stigende befolkning.

Indbyggertallet på Frederiksberg er steget så markant i de seneste år, at kommunen i dag er den tættest befolkede i Nordeuropa, og med en forventet befolkningstilvækst på 15.000 frem til 2025 og flere spændende udviklingsprojekter, der nu er i støbeskeen, er der lagt op til investeringer og ejendomsudvikling i milliard skala.

Dialogen mellem bygherrer og kommunen vil fremover tage udgangspunkt i den nye arkitekturpolitik, som blev vedtaget i 2017.

Nogle af de mest markante aktuelle projekter på Frederiksberg er bl.a.:

* Udvikling af Frederiksberg Hospitals arealer
* Områdefornyelse ved Nordre Fasanvej
* Anlæg af tunnel under Bispeengbuen
* Udvidelse af CBS campus og byudvikling ved Fasanvej Station
* Frederiksberg Alle 41
* Gl. Kongevej, Godthåbsvej og Falkoner Allé udvikles som handelsstrøg
* Diakonissestiftelsen
* Kulturskolen og parkeringshus bag Radiohuset
* Udvidelse af Lindevangsskolen
* Områdefornyelse i Søndermarkskvarteret og Nordens plads
* I alt 947 ungdomsboliger i henholdsvis Holtegrunden, Falck-grunden, Mariendalsvej, Dirch Passers alle, Nimbusparken, Roskildevej, Grundtvigs sidevej, og Danasvej.
* Klimatilpasning til 1,5 milliarder kr.
* Torvehaller bag Frederiksberg Rådhus
* Byggeri og modernisering af plejecentre til 842 millioner kr.
* Udvikling af Prins Henriks skolens gamle bygninger
* Metro

Byens Ejendom vurderer, at der  skal bruges 18 mia. kr. på byudvikling, på Frederiksberg over det næste 10 år.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Konkrete projekter 2019 - 2029
Frederiksberg har i 2017 offentliggjort en ny Kommuneplan. Planen åbner bl.a. for ekstra butiksbyggeri på i alt 15.000 kvm, udstikker rammer for fremtidens boligbyggeri og nedsætter den minimale størrelse for boliger fra 80 kvm til 65 kvm, alt sammen med baggrund i den stærkt stigende befolkning. Hovedelementer i Kommuneplanen. Kommende projekter og udbud. Udvikling af Frederiksberg Hospitals arealer, Bispeengbuen, udvidelse af CBS og byudvikling ved Fasanvejs station, Frederiksberg Allé 41, omdannelse af kvarteret omkring Betty Nansens Allé, områdefornyelse i Nordre Fasanvej-kvarteret og Bispeengbuen, udvikling af Godthåbsvej og Falkoner Allé som handelsstrøg, Diakonissestiftelsen, Kulturskolen og parkeringshus bag Radiohuset, ny folkeskole på Grundtvigsvej, udvidelse af Lindevangsskolen, arealer der bliver ledige, når den Franske Skole flytter til nye faciliteter, ungdoms- og almene boliger samt andre boliginvesteringer, modernisering af plejecentret Generationernes Frederiksberg - Ingeborggårde. Områdefornyelse.

Jesper Dahl , Byudviklingschef, Frederiksberg Kommune

10.00 Udvikling af Den Franske Skole
Iben Marburger Juul den tidligere hoteldirektør for Nimb Hotel og det ikoniske Royal Hotel og fortæller om den spektakulære plan for omdannelsen af Den Franske Skole. Projektet er udviklet og tegnet i samarbejde med Holcher arkitekter. Iben er gået sammen med udviklingsselskabet Squaremeter som har en ambition om at forstærke det der gør Værnedamsvej til det unikke sted det er.  Iben vil fortælle om projektets planer for de enkelte bygninger og gårdrummet der vil udgøre Prins Henriks Have. Ejendommen omfatter  i dag ca. 7.088 kvm, og omdannelsesprojektet omfatter både en gennemgribende renovering og en opførelse af nye kvm bestående af hotel og boliger. Grundarealet er på ca. 5.150 kvm.

Iben Marburger Juul , Partner, Squaremeter

10.25 Ny iværksætterbydel med 16.500 kvm kontor, bolig og hotel
Just Eat-stifteren Jesper Buch har sammen med udviklingsselskabet KOM-KBH og kontorfællesskabet SoHo samlet en gruppe investorer med henblik på at omdanne det 2.000 kvm store posthus på Finsensvej 12 på Frederiksberg til et iværksættermiljø. Det kan blive startskuddet til en helt ny bydel for iværksættere. Projektområdet for Start-up City grunden har et areal på 4.204 kvm, den eksisterende bygning er i 1-2 etager er opført i 1985, og har et etageareal på 2.042 kvm. I alt består projektet af 3 delelementer – en karré i 6 etager, en mellembygning i 4 etager og et tårn i 13 etager med i alt 16.500 kvm kontor, bolig og hotel. Arkitekterne bag Start-up City er Schmidt/Hammer/Lassen, landskabsarkitekt Marianne Levinsen og teknisk rådgiver Rambøll.
10.50 Kaffepause
11.20 Modernisering af plejecentret Ingeborggården til 332 millioner kr.
Frederiksberg Kommune planlægger byggeri og modernisering af flere plejecentre til en samlet værdi af 842 millioner kr. Blandt dem er: modernisering af det 18.300 plejecenter Ingeborggarden gennem nedrivning og nybyggeri. Arbejderne, der også omfatter opførelse af klubhus til Frederiksberg Boldklub, forventes påbegyndt i slutningen af 2019 og vil have en samlet værdi af 332 millioner kr.

Pia Morilla , Forstander, Ingeborggården

11.45 Torvehaller bag Frederiksberg Rådhus
På pladsen bag Frederiksberg rådhus, der i dag rummer en parkeringsplads, skal der opføres torvehaller med forbillede i torvehallerne ved Nørreport. Det er nogle af folkene bag torvehallerne ved Nørreport, der indgår i konsortiet, der skal bygge de nye torvehaller på Frederiksberg. Sammen med torvehallerne opføres der en underjordisk parkeringsplads. Frederiksberg Kommune har indgået en hensigtserklæring med torvehalskonsortiet bestående af arkitekten bag Torvehallerne ved Nørreport, Hans Peter Hagens, samt Toft Kommunikation og Scope Investment.

Hans Peter Hagens , Direktør, Arkitekturværkstedet

12.10 En tunnel til 2,6 milliarder under Bipeengbuen?
Bispeengbuen skal måske rives ned og erstattes af en tunnel. De frigjorte arealer vil kunne give plads til bl.a. boligbyggeri og grønne fællesarealer. Planerne omfatter også en evt. afdækning af Ladegaards Å og dannelsen af en klimapark langs Åboulevarden. Frederiksberg Kommune har i 2018 afsat 2 millioner kr. til at undersøge, hvilken rolle Kommunen kan spille i projektet. Projektet vurderes at koste mellem 1,3 milliarder og 2,6 milliarder alt efter, hvilken løsning man vælger.

Anders Jørn Jensen , Centerleder, Miljøpunkt Nørrebro

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Henning Schiøtt

Arkitekturværkstedet

Hans Peter Hagens

Associated Management Services

Søren Hougaard
Henning Schiøtt

C. F. Møller A/S

Lone Wiggers

Carlsberg Byen P/S

Louise Panum Baastrup

danbolig Niels Hald Projektsalg

Alice Lotinga
Nicolai Glad
Tina Guldbæk

EKJ rådgivende ingeniører as

Mads Vinther

Erik Møller Arkitekter

Gert Bonde Harup

Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Kim Geertsen
Andreas Røpke

Frederiksberg Kommune

Jesper Dahl

Ingeborggården

Pia Morilla

JFP - Jørgen Friis Poulsen a/s

Carl Helnæs Jakobsen

KAB

Rolf Andersson

Kemp & Lauritzen A/S

Christian Beiter

Miljøpunkt Nørrebro

Anders Jørn Jensen

Orbicon

Pia Wallbohm

Per Aarleff A/S

Jonas Hoffmann Jeppesen
René Jensen Schlippé
Michael Dahlager

Pålsson Arkitekter A/S

Søren Holck-Christiansen

Roskilde Kommune, Plan og Udvikling

Vilfred Hvid

SOLARLUX Scandinavia AB

Sonny Curtis

Squaremeter

Iben Marburger Juul

Vurderingsstyrelsen

Jean Budtz
Lone Jørgensen

Andre konferencer

Tilmeld dig her