Fredericia: De store projekter

Baggrund

Fredericia ligger centralt i Danmark midt i Trekantområdet, som er ét af Danmarks vigtigste produktions- og bosætningsområder.

Fredericia har 51.391 indbyggere og har igennem mange år oplevet befolkningstilvækst. Fremover vil byen vokse med 301 personer årligt indtil 2028 i følge kommunens befolkningsprognose. Det svarer til en vækst på 7,1 procent for hele perioden. Til sammenligning forventes Danmark som helhed at få en befolkningstilvækst på 6,3 procent. Målsætningen i kommunen er dog at få en befolkningstilvækst på 350 personer årligt indtil 2028. Det kræver en befolkningstilvækst på 8,3 procent, hvis målsætningen skal opfyldes. Kommunen vil derfor arbejde for at at tiltrække nye borgere til kommunen, og at fastholde dem, der allerede bor der. Det vil særligt være indpendlere med job i kommunen, børnefamilier, studerende og nyuddannede, erhvervsaktive over 50 år samt internationale medarbejdere. I følge prognosen er der særligt en befolkningstilvækst blandt ældre, der i 2028 vil udgøre 1/5 af befokningen, hvilket svarer til en vækst på 21,3 procent i forhold til i dag.

Det er især bymidten, Taulov og Frederica Nord der har oplevet befolkningstilvækst. Også fremover ønsker kommunen at bymidten og særligt Kanalbyen skal være drivkraften for kommunens udvikling. Kanalbyen i Fredericia er kommunens største og vigtigste byomdannelsesområde med et stort potentiale for bosætning og byliv. Det er et byudviklingsprojekt på samlet 262.000 kvm til 2,9 milliarder kr. og vil færdigudbygget rumme 1200 boliger og 2800 arbjedspladser. Kanalbyen skal føre bymidten ned til Lillebælt.

Erhvervsudviklingen er særligt koncentreret omkring Kanalbyen i Fredericia og DanmarkC, og Fredericia ligger attraktivt nær motorvejsnettet og med korte afstande til store dele af landet for bl.a. logistik-, produktions- og lagervirksomheder.

Det er kommunens målsætning, at Fredericia er en attraktiv bosætningskommune, og at der bygges 207 boliger årligt frem mod 2028 fordelt på omkring 138 åben-lav/ tæt-lav boliger og 69 etageboliger. Byen skal tilbyde attraktive, varierende og mangfoldige boliger samt et bredt udvalg af forskellige boligtyper i flot arkitektur. Byudviklingen skal være bæredygtig og antallet af små, billige og utidssvarende boliger skal reduceres i kommunen.
 Over 40 procent af den nuværende boligmasse udgøres af åben-lav boliger og af etageboliger.
I kommuneplanen arbejder man både for en højere bebyggelsestæthed og fortætning af eksisterende byområder, men også for byudvikling på bar mark. Byudvikling på bar mark vil medføre en øget andel af åben-lav boliger, mens byfortætning og byomdannelse vil øge andelen af tæt-lav boliger og etageboliger.

Boligmarkedet i Fredericia adskiller sig fra nabokommunerne ved, at lejeboligernes
andel af det samlede boligmarked er markant høj på 51,9 procent. Ejerboligerne udgør de
resterende 48,1 procent. Fredericia har gennem en lang årrække oplevet en svagere befolkningstilvækst end nabokommunerne Kolding og Vejle til trods for, at Fredericia ligger i Trekantområdet, som er et udpræget vækstområde. Fredericia har derfor et stort uforløst potentiale, som målsætningen om en årligt tilvækst på 350 personer er et udtryk for.

I følge Kommuneplanen er der udlagt 10 nye områder til byudvikling. De udgør til sammen 820.000 kvm med plads til 500 boliger. Fredericias muligheder for byudvikling er mod vest, fordi byen er begrænset af kysten mod øst og syd, og af store industriområder mod Ringvejen mod nord. Inden for Ydre Ringvej er der kun få byudviklingsmuligheder tilbage, herunder nord og vest for Ullerup-kvarteret, som er et eftertragtet sted at bo. Ullerup Nord er et 128.000 kvm stort område, hvor der kan bygges tæt-lav med 35 nye boliger. I Ullerup Vest og Syd er der samlet 124.000 kvm med mulighed for 80 tæt-lave boliger. I Erritsø er der plads til 70 boliger på i alt 85.000 kvm. I Snoghøj er der plads til samlet 326 boliger på 405.000 kvm og i Fredericia Nord er der i boligområdet ved Ryeshøj plads til 120 boliger på 117.000 kvm. 
Himmerigshuse og Ryeshøj er udlagt som to nye perspektivområder til fremtidig byudvikling. Arealerne er på 1.410.000 kvm og vil kunne rumme 700 boliger.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Visioner, strategier og konkrete byudviklingsprojekter i Fredericia
Fredericia ligger centralt i Danmark og er attraktiv både som bosætningskommune og for erhvervslivet. Byen har oplevet en lidt lavere befolkningstilvækst end nabokommunerne, men Byrådet har en vision om, at tiltrække 350 nye indbyggere årligt frem mod 2028, og at der bygges 207 nye boliger årligt i samme periode. Byen skal tilbyde attraktive, varierende og mangfoldige boliger samt et bredt udvalg af forskellige boligtyper i flot arkitektur. Fredericia er kendt som musicalby og har fokus på oplevelser og krydstogtturisme, hvilket skaber arbejdspladser og vækst. Hvordan vil Fredericia tiltrække nye borgere og virksomheder, så byen fortsat kan være en væsentlig katalysator for Trekantområdets udvikling? Hvilke visioner og strategier har kommunen for byudviklingen i Fredericia? Kanalbyen er Fredericias vigtigste byudviklingsprojekt på samlet 262.000 kvm til 2,9 milliarder kr., og det vil færdigudbygget rumme 1200 boliger og 2800 arbejdspladser, samt føre midtbyen ned til Lillebælt. Byens øvrige muligheder for nye byudviklingsområder ligger særligt mod vest i Ullerup-kvarteret, i Erritsø og Snoghøj og med Himmerigshuse og Ryeshøj som perspektivområder. Erhvervsudviklingen er særligt koncentreret omkring Kanalbyen og DanmarkC med erhvervsgrunde i Dronningens Kvarter og Prins Georgs Kvarter. Hvor og hvordan skal Fredericia byudvikles fremover? Hvilke planer om udbud og projekter har kommunen?  

Jacob Bjerregaard Jørgensen , Borgmester, Fredericia Kommune

10.25 Kanalbyen i Fredericia - status og nyeste udvikling
Fredericia Kommune og Realdania By og Byg A/S står bag udviklingen af Fredericias største byudviklingsprojekt: Kanalbyen i Fredericia. Området er på 220.200 kvm og vil færdigudbygget have skabt 2800 arbejdspladser, rumme 1200 boliger fordelt på 165.000 kvm i op til 6 etager samt 80.000 kvm kontor, 25.000 kvm kultur og restauranter og 15.000 kvm butikker ved havnen. Byggesummen er anslået til 2,9 milliarder kr. og udviklingen løber etapevis i 5 kvarterer frem til 2037. De næste projekter i Kanalbyen omfatter bla. Port House et 8.000 kvm stort kontorbyggeri som opføres af A. Enggaard og ADP. A.Enggaard står også for yderligere en kotorbygning til 70 millioner, projektet Langebro til 270 millioner med 123 lejligheder, samt Bådhusene et boligprojekt med 60 lejligheder til 60 millioner kr. Endvidere er det planen at opføre et nyt Fredericia Teater i Kanalbyen. Hvad er status og tidsplan for udviklingen i Kanalbyen?

Tim E. Andersen , Projektdirektør, FredericiaC

10.50 Kaffepause
11.20 Boligmarkedet i Fredericia
Fredericia har 51.391 indbyggere og har igennem mange år oplevet befolkningstilvækst, men har alligevel ikke oplevet den samme stigning i befolkningen som nabokommunerne i trekantområdet. Fredericia har derfor et stort uforløst potentiale, hvorfor Kommunen og har en målsætning om at få en befolkningstilvækst på 350 personer årligt og opførelse af 207 nye boliger årligt frem mod 2028. Man ønsker også at tilbyde attraktive, varierende og mangfoldige boliger samt et bredt udvalg af forskellige boligtyper. Hvordan ser boligmarkedet ud i Fredericia? Hvilken udvikling har Fredericia gennemgået på boligmarkedet de seneste par år, og hvordan er boligmarkedet i Fredericia sammenlignet med resten af Trekantområdet? Hvilke muligheder er der i Fredericia, hvordan fremmer man den befolkningstilvækst, som Kommunen ønsker? Hvem flytter til Fredericia, og hvordan forventes udviklingen at se ud i den nærmeste fremtid?

Mette Hjære , Projektchef og ejendomsmægler, MDE, Home

11.45 Taulov Dryport: nyt 28.000 kvm stort logistikcenter
Første spadestik til DLG’s nye hovedsæde i Fredericia blev taget i oktober 2018, hvor det også blev offentliggjort, at DLG er lejere af det 28.000 kvm store Taulov Dryport i Fredericia. Pensionsselskabet PFA og Havneselskabet ADP opfører det nye logistikcenter, hvor DLG og Uniscrap er de første lejere, der flytter ind. Logistikcentret vil samle DLG’s lager- og distributionsaktiviteter centralt beliggende tæt på havn, motorvej og jernbane. Byggesummen er på 125,5 mio. kr. Hvad skal der bygges i logistikcentret? Og hvilken betydning får det for Fredericia, Trekantområdet og DLG?

Vagn Hundebøll , Vicekoncerndirektør, DLG

12.10 Erhvervsejendomsmarkedets udvikling
Fredericia ligger centralt i Danmark i Trekantområdet, som er et af Danmarks største produktions- og erhvervscentre. Her mødes motorvejene og med den gode infrastruktur og de korte afstande til store dele af landet er Fredericia en attraktiv by at drive virksomhed i. I Dronningens Kvarter tæt på den Østjyske Motorvej og Taulovmotorvejen er der aktuelt mulighed for 328.000 kvm ehvervsbyggeri primært for forskellige typer produktionsvirksomheder og virksomheder med et stort arealbehov. Området ligger lige op til motorvejene og er derfor ideelt for logistikvirksomheder eller lager- og engrosvirksomheder. Tæt på lillebæltsbroerne og motorvejene ligger Prins Georgs Kvarter, hvor der er mulighed for 76.963 kvm nybyggeri. Hvilke virksomheder søger mod Fredericia, og hvordan er efterspørgslen på byggegrunde og lokaler til kontor, produktion, logistik og lager fra erhvervslivet? Hvad er prisniveuaet? Hvordan klarer Fredericia sig i konkurrencen blandt de øvrige byer i Trekantområdet?

René Neesgaard , Direktør, Partner, MRICS, Statsaut. ejendomsmægler, Valuar, HD(FR) , Colliers International Danmark A/S

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

ADP A/S

Rune Dalgaard Rasmussen

Arkitektfirmaet Vallentin Haugland

Bent Vallentin

Bach Invest A/S

Jesper Bach

Birch Ejendomme

René Birch
Line Krogh Pedersen

C & W Arkitekter

Christian Thuesen

Colliers International Danmark A/S

René Neesgaard
Kasper Alexandersen

Dalsgaard Pavilloner A/S

Tim Tokehøj

danbolig

Rasmus Rüsz
Thomas Byskov

Dimension Design

Thomas Posborg Münster
Uffe Bengaard

DLG

Vagn Hundebøll

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

Mads Sølvsten Dahl

ERHVERVSFORUM SVENDBORG

Per Nykjaer Jensen

ES Ejendomme ApS

Sten Klarskov

Fredericia Kommune

Jacob Bjerregaard

FredericiaC

Tim E. Andersen

Home

Mette Hjære

home Frederica

Mette Juul Jensen

home Kolding Åpark

Lotte Hänel Jensen

Jyske Bank

Jens Christian Larsen
Henrik Seiger

Kaiser Domino Advokatfirma

Klavs Kaiser

Kuben Management A/S

Anders Thanning

Max Bögl International SE

Dennis Madsen

MT Højgaard

Per Olesen

NemByg A/S

Karsten Larsen

OKNygaard A/S

Lars Bisgaard

STB BYG A/S

Jens Winther

Svendborg Kommune

Henrik Nielsen
Bo Hansen
Erik Meldgård Bendorf

Unicon

Jesper Matzen

WIMA Holding ApS

Jack Hjeronymus

Andre konferencer

Tilmeld dig her