Forurenede grunde - problemer, løsninger og projektudvikling

Baggrund

Udviklere, investorer, entreprenører og rådgivere vil ofte opleve udfordringer, i forbindelse med hvorledes forurening kan håndteres både ved ejendomshandler, ved ejendomsudvikling og ved bygge-/anlægsarbejder.
 
Kurset skal derfor give et bredt indblik i betydningen af at eje en forurenet ejendom, forhold omkring ejendomshandler og miljø due diligence, samt give gode råd om hvorledes man bedst muligt kan håndtere forurening ved byggearbejder. 
 
På kurset vil blive vist, hvorledes ovennævnte forhold kan løses på en måde, som kan forhindre fordyrende overraskelser og kan sikre en fornuftig proces, og som derved også kan modvirke store forsinkelser.
 
Kurset koster to klip ved brug af klippekort.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Præsentation af dagens program
Præsentation af dagens program og hvorfor emnet er meget vigtigt for handlende, for udførende og for myndigheder

Hans Bengtsson , Geolog, Senior Chefkonsulent Jord og Affald, Rambøll

09.45 Juridisk due diligence ved ejendomshandler
Fokus på handel med forurenede ejendomme

Håkun Djurhuus , Partner , Bech-Bruun

10.05 Miljøteknisk due diligence ved ejendomshandler
Fokus på handel med forurenede ejendomme

Jesper Howardsen , Lead consultant, Rambøll

10.25 Spørgsmål til due diligence
10.35 Købsaftaler
Forureningsklausuler: eksempler og quiz

Håkun Djurhuus , Partner , Bech-Bruun

10.55 Kaffepause
11.25 Beskatningsforhold
Moms ved overdragelse af forurenede ejendomme Forureningsbetingede nedslag i den offentlige ejendomsvurdering Avancebeskatning ved salg af forurenet ejendom

Thomas Frøbert , Partner, Bech-Bruun

11.55 Forsikringsforhold
Forsikring af forurenede ejendomme. Ansvarsforsikring for olietanke. Hvornår dækker en forsikring?

Håkun Djurhuus , Partner , Bech-Bruun

12.20 Spørgsmål til beskatning/forsikring
12.30 Frokost
13.30 Processen ved bygge-/anlægsarbejder på forurenede ejendomme
Oplysninger om jordforurening og forureningskortlægning Tilladelser til byggeri på forureningskortlagte ejendomme, jordforureningslovens §8 Tilladelser i til genanvendelse af forurenet jord, Miljøbeskyttelsesloven §19/33 Flytning af jord fra kortlagte ejendomme og byområder, Jordflytningsbekendtgørelsen (§50 i jordforureningsloven)

Hans Bengtsson , Geolog, Senior Chefkonsulent Jord og Affald, Rambøll

14.05 Case: Carlsbergbyen

Uffe G. R. Petersen , Jord og Affald, Rambøll

14.25 Case: Indeklimasikring ved ombygning til boliger

Hans Bengtsson , Geolog, Senior Chefkonsulent Jord og Affald, Rambøll

14.45 Spørgsmål og afrunding
15.00 Program slut
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Rambøll

Hans Bengtsson
Uffe G. R. Petersen

Bech-Bruun

Håkun Djurhuus
Thomas Frøbert

Bygningsstyrelsen

Niels Heidtmann
Marianne Jøker

COLAS DANMARK

Inge-Lise Pedersen

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Allan Kastrup
Søren Bomholt

INNOVA Advokatfirma

Elisabet Villadsen Jensen

INTERLEX Advokater

Susanne Buskov Møller

Ole Svendsen

Ole Svendsen

P+

Lars Blaabjerg Christensen

Refshaleøens Ejendomsselskab A/S

Claus Hovmøller Jensen

Sønderborg Kommune - By & Landskab

Christina Petersen
Marianne Tychsen
Linda Behrmann

Vurderingsstyrelsen

Lisbeth Erichsen
Annette Agertoft
Helle Kjær Sørensen

Willis Towers Watson

Jan Linde

Andre konferencer

Tilmeld dig her