Flade tage

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Flade tage: Materialer, priser og konstruktion mm.

Materialer. Konstruktion. Priser. Isolering og ventilation. Bygningsreglementets krav til flade tage. SBI-anvisning. Betydning af god taglægning. Fordele og ulemper ved flade tage.

10.00 Udfordringer

Typiske udfordringer ved flade tage og oversete områder, der sjældent bliver taget højde for. Lækager i flade tage: nybyggeri og renovering herunder problemer med flade tage fra 1970erne. Udberdring af skader.

10.25 Sensorteknologi til at lokalisere lækager

Det kan være langvarigt og besværligt at lokalisere lækager i flade tage. Den nyeste sensorteknologi, der gør det muligt at lokalisere lækager.

Thijs van Tilburg , Co-founder, Woodsense

10.50 Kaffepause
11.20 Samarbejde mellem byggeprocesens parter

Samspil mellem bygherren, arkitekten, rådgiveren og entreprenøren. Hvordan gennemføres det optimalt? Planlægning, udførelse, aflevering og ibrugtagning. Hvad kan hver især gøre for at minimere risiko for skader og gøre taglægningsprocessen mest effektiv?

11.45 Case: Fladt tag i nybyggeri

Fladt tag i en nybygget bygning.

12.10 Case: renovering af flade tage

Omfattende tagrenovering i et alment boligselskab. Renovere eler udskifte? Processen. Samabejde mellem projektets parter.

12.35 Forsikrings- og risikoperspektiv

Håndtering af et fladt tag fra et forsikrings- og risikoperspektiv. Hvorfor går det altid galt, hvad koster det og hvilke forsikringsmuligheder er der i forbindelse med flade tage?

Jan Linde , Forsikringsmægler, partner, Willis

13.00 Spørgsmål og afslutning
13.05 Frokost

Baggrund

Flade tage kan være svære at holde tætte og volder ofte problemer med fugt. Det gælder især tagene bygget i 1970erne, men også nyere tage kan være behæftet med fejl. 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 10. oktober 2023
Klokken 09.00 - 13.05
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDeltagere

Albertslund Kommune

Benjamin Sørensen

Rybners

Lis

V8 Construction A/S

Kennet Kruse
Daniel Nielsen
Yacoob Lazar

Willis

Jan Linde

Woodsense

Thijs van Tilburg

Aarhus Havn

Søren Rotne
Lasse Overfeldt

Andre konferencer

Tilmeld dig her