Finansiering af ejendomsprojekter. KURSUS

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Finansiering - hvordan?

Hvilke finansieringsinstrumenter er der på markedet - i dag og i morgen? Hvad vej går trenden? Projektfinansiering og køb af eksisterende ejendomme. Hvilke faktorer påvirker ejendoms- og finansieringsmarkedet i dag? Hvilke finansieringsprodukter mangler i dag på markedet, hvad er der behov for, hvad efterlyser investorer og ejendomsudviklere?

Steen Søborg Andersen , Director, Financial Services Debt & Capital Advisory, PwC

Henning Ventzelsen , Senior manager, PwC

Martin Franck , Senior Manager, PwC

10.00 Traditionelle finansieringskilder

Banklån. Reakredit. Kapitalfinansiering - fordele og ulemper. I hvilken retning udvikler bankmarkedet sig?

10.25 Nye og alternative finansieringskilder

Fonde, obligationer, ejendomsaktier. Forward funding. Strukturerede produkter. Private placement. Crowd funding. Danske og udenlandske produkter. Sale- og leaseback. Ejendomsobligationer og præferenceaktier. Muligheder og praktisk fremgangsmåde.

10.50 Kaffepause
11.20 Finansieringsmodeller

Seniorlån, juniorlån, mezzaninlån. Etablering af joint ventures. Hvordan matches de finansielle produkter bedst med projektets værdi samt ejendomsinvestorernes og udviklernes behov? Fordeling af finansiering på projektets faser.

11.45 Ejendomsskatter og den nye lovgivning om ejendomsskatter

Skatteforhold ved udvikling og byggeri af ejendomme. Ejendomsskatter og den nye lovgivning om ejendomsskatter. Skattemæssige faldgruber ved ejendomsfinansiering. Nyeste udvikling.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Imidlertid er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse.

Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde og der igen er øget fokus på konsortie-lån, juniorlån, pantebreve, fondslån, private lån, flex funding og crowd funding.

Kurset stiller skarpt på de nye produkter, skattemæssige og juridiske redskaber samt trends og tendenser i dansk og international ejendomsinvestering.

Hvilke finansielle instrumenter anvendes i dag og hvilke finansielle aktører vil tegne sig som ejendomsmarkedets samarbejdspartnere fremover.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 31. august 2021
Klokken 09.00 - 12.40
: Scandic SluseholmenScandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København SVDeltagere

Taino Properties Aps

Larissa Garcia Bochineck

Becker & Nielsen ApS

Marianne Sørensen
Thomas F. Nielsen

Bruun & Hjejle

Kasper Sylow

CASA A/S

Maria Vilfort

CG Jensen A/S

Erik Thøger Andersen

DLAPiper

Lars Merrild Hareskov

Gentofte-FRB. Ejendomsselskab

Moses Kromann

in_situ arkitekter maa

Peter Gatys Wahlberg

m2w

Tim Faldov

Norsk Boligbygg AS

Frank Jensen

PwC

Steen Søborg Andersen
Henning Ventzelsen
Martin Franck

Sønderborg kommune

Sandra Heesch Thomsen

V.M. Brockhuus Ejendom A/S

Tine Brockhuus
Berit Næss

Vip Estate APS

Nadeem Javed
Malik Akram

Wilders Plads Ejendomme A/S

Casper Zelmer

Andre konferencer

Tilmeld dig her