De nye finansieringsløsninger for ejendom. KURSUS

Baggrund

Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Imidlertid er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse.

Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde og der igen er øget fokus på konsortie-lån, juniorlån, pantebreve, fondslån, private lån, flex funding og crowd funding.

Kurset stiller skarpt på de nye produkter, skattemæssige og juridiske redskaber samt trends og tendenser i dansk og international ejendomsinvestering.

Hvilke finansielle instrumenter anvendes i dag og hvilke finansielle aktører vil tegne sig som ejendomsmarkedets samarbejdspartnere fremover.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Finansiering - hvordan?
Hvilke finansieringsinstrumenter er der på markedet - i dag og i morgen? Hvad vej går trenden? Projektfinansiering og køb af eksisterende ejendomme. Hvilke faktorer påvirker ejendoms- og finansieringsmarkedet i dag? Hvilke finansieringsprodukter mangler i dag på markedet, hvad er der behov for, hvad efterlyser investorer og ejendomsudviklere?

Steen Søborg Andersen , Director, Financial Services Debt & Capital Advisory, PwC

Henning Ventzelsen , Senior manager, PwC

10.00 Traditionelle finansieringskilder
Banklån. Reakredit. Kapitalfinansiering - fordele og ulemper. I hvilken retning udvikler bankmarkedet sig?
10.25 Nye og alternative finansieringskilder
Fonde, obligationer, ejendomsaktier. Forward funding. Strukturerede produkter. Private placement. Crowd funding. Danske og udenlandske produkter. Sale- og leaseback. Ejendomsobligationer og præferenceaktier. Muligheder og praktisk fremgangsmåde.
10.50 Kaffepause
11.20 Finansieringsmodeller
Seniorlån, juniorlån, mezzaninlån. Etablering af joint ventures. Hvordan matches de finansielle produkter bedst med projektets værdi samt ejendomsinvestorernes og udviklernes behov? Fordeling af finansiering på projektets faser.
11.45 Skatte- og momsmæssige aspekter ved finansiering af- og investeringer i ejendom
Skatte- og momsforhold ved udvikling og byggeri af ejendomme. Ejendomsskatter og den nye lovgivning om ejendomsskatter. Opgørelse af afskrivningsgrundlag på forskellige typer af ejendomme. Afskrivningsprocenter og opgørelse af genvundne afskrivninger ved salg. Samspil mellem afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Skattemæssige faldgruber ved ejendomsfinansiering. Nyeste udvikling.
12.30 Spørgsmål og afslutning
12.35 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

2E Group A/S. Ejendomsudvikling

Jesper Skovsgaard

Attention Group A/S

Anne Poulsen

Becker/Nielsen

Thomas Fredbo Nielsen

Bente Naver Ejendomsrådgivning ApS

Bente Naver

Bricks A/S

Allan Grud Langager

Danbolig Erhverv Johnny Hallas

Lisbeth Spindler

danbolig Erhverv København

Stefan Søndergaard

Deloitte

Thomas Havbo
Dan Flou Hjorth Jensen
Thomas Bertelsen

Deloitte Financial Advisory

Thomas Havbo

DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

Lars Merrild Hareskov

domus arkitekter as

Henrik Hansted Jensen

DTU Science Park

Jytte Spaniel

DTU Science Park A/S

Lars Birch

EDC Erhverv

Niels Smith

Erhvervsakademi Aarhus

Lars Wøldike

JJ Byg A/S

Jørgen Nielsen

Mermaid 42 ApS

Anders Brandt Hansen

MM Properties

Marc Møller

Mølbak Landinspektører A/S

Dann Koldkjær

Pantheon a|s

Flemming Therkelsen

PensionDanmark

Kim B. Lartsen

PwC

Steen Søborg Andersen
Henning Ventzelsen

Pålsson Arkitekter A/S

Frederik Maschke

Realkredit Danmark

Paw Scheel Rosenkilde

Skala Arkitekter A/S

Emil Simonsen

Støtteforeningen for Ølstykke Privatskole

Johan-Benjamin Hahn

Tune Kursuscenter

Kim Hansen

Tømrerfirma Bjørn Svendsen A/S

Benny Svendsen

Andre konferencer

Tilmeld dig her