Finansiering af ejendom. KURSUS

Baggrund

Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Imidlertid er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse.

Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde og der igen er øget fokus på konsortie-lån, juniorlån, pantebreve, fondslån, private lån, flex funding og crowd funding.

Kurset stiller skarpt på de nye produkter, skattemæssige og juridiske redskaber samt trends og tendenser i dansk og international ejendomsinvestering.

Hvilke finansielle instrumenter anvendes i dag og hvilke finansielle aktører vil tegne sig som ejendomsmarkedets samarbejdspartnere fremover.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Finansiering - hvordan?
Hvilke finansieringsinstrumenter er der på markedet - i dag og i morgen? Hvad vej går trenden? Projektfinansiering og køb af eksisterende ejendomme. Hvilke faktorer påvirker ejendoms- og finansieringsmarkedet i dag? Hvilke finansieringsprodukter mangler i dag på markedet, hvad er der behov for, hvad efterlyser investorer og ejendomsudviklere?

Lars Falster , Konsulent

10.00 Traditionelle finansieringskilder
Banklån. Reakredit. Kapitalfinansiering - fordele og ulemper. I hvilken retning udvikler bankmarkedet sig?
10.25 Nye og alternative finansieringskilder
Fonde, obligationer, ejendomsaktier. Forward funding. Strukturerede produkter. Private placement. Crowd funding. Danske og udenlandske produkter. Sale- og leaseback. Ejendomsobligationer og præference aktier. Muligheder og praktisk fremgangsmåde.
10.50 Kaffepause
11.20 Finansieringsmodeller
Seniorlån, juniorlån, mezzaninlån. Etablering af joint ventures. Hvordan matches de finansielle produkter bedst med projektets værdi samt ejendomsinvestorernes og udviklernes behov? Fordeling af finansiering på projektets faser.
11.45 Skatte- og momsmæssige aspekter ved finansiering af- og investeringer i ejendom
Skatte- og momsforhold ved udvikling og byggeri af ejendomme. Ejendomsskater og den nye lovgivning om ejendomsskatter. Opgørelse af afskrivningsgrundlag på forskellige typer af ejendomme. Afskrivningsprocenter og opgørelse af genvundne afskrivninger ved salg. Samspil mellem afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Skattemæssige faldgruber ved ejendomsfinansiering. Nyeste udvikling.
12.30 Spørgsmål og afslutning
12.35 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

2E Group A/S. Ejendomsudvikling

Jesper Skovsgaard

Albertram Holding ApS

Jesper Friberg Petersen

DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

Lars Merrild Hareskov

Konsulent

Lars Falster

Kuben Management A/S

Jacob Jørgensen
Michael Gaba

Lillebælt Gruppen

Christian Belling
Jens Belling
Nb@lbg.dk

Mølbak Landinspektører A/S

Dann Koldkjær

Pantheon a|s

Flemming Therkelsen

Remien Ejendomme

Claes Remien

Skala Arkitekter A/S

Ulla Sehested Ravn

Tømrerfirma Bjørn Svendsen A/S

Benny Svendsen

Andre konferencer

Tilmeld dig her