Erhvervslejelovens nye regler og krav

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Lejens regulering og lejeforhøjelser

De væsentligste forhold omkring lejeregulering og lejeforhøjelser gennemgåes, herunder formuleringer og forbehold i lejeaftalen, varslingsregler, lejers forbedringer og afskrivninger heraf mm.

Cecilie Rust , General Counsel, Advokat (L), Kereby

10.10 Afståelse af lejemål og nyeste praksis i relation hertil

Reglerne for afståelse af lejemål.

10.30 Ophør af lejeforhold i uopsigelighedsperioden

Ophør af lejeforhold i uopsigelighedsperioden kan ske i flere tilfælde, herunder lejers konkurs. Gennemgang af reglerne, retspraksis og håndteringsmuligheder.

10.50 Kaffepause
11.20 Nye regler vedrørende rekonstruktion i forhold til erhvervslejemål samt konkursregulering m.v.

Nye væsentlige regler for udlejere, bl.a. om hvordan lejere, via rekonstruktion, kan undslippe lejeaftaler. De vigtigste elementer gennemgåes.

11.45 Tinglysning af lejekontrakter og lejekontrakters prioritetsstilling på tvangsauktion

Hvis lejer går konkurs eller gennemgår en rekonstruktion kan udlejers krav på leje og forfalden leje risikere at stå bagerst i køen af kreditorer, hvis ikke lejekontrakten er tinglyst. Reglerne for kreditorprioritet og tinglysning af lejekontrakter, praksis for at gøre krav gældende ved lejers konkurs mv.

12.05 Mangler ved lejemål - ophævelse, erstatning og forholdsmæssigt afslag

Hvis lejemålet ikke lever op til de beskrevne krav i lejekontrakten kan lejer enten kræve forholdsmæssigt afslag i lejen, kræve erstatning for f.eks. tabt omsætning eller for nødvendige udgifter ifm. det mangelfulde lejemål eller i visse tilfælde ophæve lejekontrakten. Reglerne og best practice for hvordan udlejer håndterer mangler i eget lejemål bedst muligt.

12.20 Markedslejefastsættelse – udvalgte emner
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 1. september 2021
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDeltagere

Advodan Lyngby A/S

Thomas Damsholt

Bygningsstyrelsen

Lene Baagøe Clausen

C-estate

Ole Christensen
Pia Sinikka

Carlsen Advokater

Thomas Carlsen

Colliers International A/S

Tina Storkehave

Damson A/S

Kristian Albertsen

Escot A/S

Lars Bechmann

Gentofte Børnevenner

Pernille Ranch

Horesta

Kaare Friis Petersen

Kereby

Cecilie Rust

Københavns Ejendomme & Indkøb

Christina Ballieu
Julie Lindevang Dyreborg

Lidl

Benedikte Duwel

Lidl Danmark K/S

Stine Nommesen

Lintrup & Norgart A/S

Stig Lintrup

Lyngby Taarbæk Kommune

Henrik Eilsøe
Tina Koch Ritter

MM Properties

Marc Møller

Niord Investering & Rådgivning ApS

Frank Hansen

PRO Developments A/S

Mark Nielsen

Rødovre Centrum

Jacob Birkbøll

Symbion

Susie Belinda Kimby
Diana Kiiskinen

wunderwear A/S

Christian Høyer

Andre konferencer

Tilmeld dig her