Erhvervslejeloven: Kontorer og kontorhoteller - krav og ændringer. KURSUS

Baggrund

Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres. Derudover er en korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås.

Lige så vigtig er kendskabet til
erhvervslejelovens bestemmelser og praksis for lejeren, så han også får et gnidningsfrit samarbejde med udlejeren og i sidste ende undgår dyre erstatningssager.

På kurset sættes fokus på aktuelle og praktiske problemstillinger omkring udlejning af kontorer og kontorhoteller i lyset af nyeste praksis og litteratur på området samt deres mulige løsninger.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Kontorejendomme og kontorhoteller
De forskellige typer af kontorejendomme og kontorhoteller. Specielle forhold ved udlejning og leje af kontorhoteller.

Torsten Viborg Pedersen , Advokat, Partner, Dahl Advokatfirma

09.45 Fastsættelse og regulering af lejens størrelse
Aftalt lejeregulering og fastsættelse af lejen efter varsling efter erhvervslejelovens regler, herunder markedslejeregulering. De vigtigste regler i relation til kontorer.
10.05 Regler om bevis for lejens størrelse
Markedsleje og krydsende lejeregulering. En af mulighederne for at ændre lejen er den såkaldte "regulering til markedslejen". Dette betyder, at man kan hæve eller sænke lejen, hvis markedslejen har ændret sig væsentligt. Hvordan defineres markedslejen og hvordan håndteres "regulering til markedslejen" i praksis? Udlejerens og lejerens muligheder for at ændre lejen. Hvordan afgøres tvistigheder og hvordan implementeres rettens afgørelser? Og hvordan håndteres situationen, hvis markedspriserne svinger meget? Hvordan udregnes lejepriser på et meget volatilt marked? Praktiske eksempler.
10.25 Afståelse og lejerskifte
Afståelsesretten har stor betydning for både udlejer og for lejer. Skal lejeren have afståelsesret? Fordele og ulemper ved afståelse. Indskrænkning eller udvidelse af lejerens afståelsesret. Afståelsesret og lejeaftalen. Andre former for lejerskifte. Lejeren har i visse situationer ret til at overdrage retten til lejemålet til andre - også selvom udlejer ikke har givet sit samtykke hertil. Hvornår kan erhvervslejeren overdrage sin ret til lejemålet til andre ved separation, skilsmisse eller et generationsskifte uden udlejerens samtykke – og hvornår er dette ikke muligt?
10.45 Hvordan håndteres et lejerskifte?
Procedurer i forbindelse med overgangen til den nye lejer med fokus på udlejerens handlemuligheder og interesser undervejs både i forbindelse med et aftalt lejerskifte og et lejerskifte som følge af konkurs eller rekonstruktion.
11.05 Kaffepause
11.35 Lejers konkurs, rekonstruktion m.v.
Muligheder for at ændre lejevilkår efter aftalens indgåelse. Lejerens konkurs eller rekonstruktion kan indebære et personskifte, som udlejeren ikke kan modsætte sig. Betydningen af lejers konkurs med fokus på udlejerens retsstilling. Opsigelse.
11.50 Ændring af lejevilkår undervejs
Mulighed for at kræve vilkår ændret eller genforhandle vilkår undervejs i lejeforløbet.
12.05 Mangler ved lejemål - ophævelse, erstatning og forholdsmæssigt afslag
Hvis lejemålet ikke lever op til de beskrevne krav i lejekontrakten kan lejer enten kræve forholdsmæssigt afslag i lejen, kræve erstatning for f.eks. tabt omsætning eller for nødvendige udgifter ifm. det mangelfulde lejemål eller i visse tilfælde ophæve lejekontrakten. Reglerne og best practice for hvordan udlejer håndterer mangler i eget lejemål bedst muligt.
12.20 Lejerens ombygninger
Lejerens ombygninger i lejeperioden. Installationer. Retablering. Istandsættelse ved fraflytning.
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Dahl Advokatfirma

Torsten Viborg Pedersen

DTU Science Park A/S

Niels Helmer
Cathrine Güntelberg
Søren Husby

ENORC

Jan Crone

enp advokater

Peter Skrøder Jakobsen

NCC Property Development A/S

Hanne Poulsen

Newsec Datea

Christa Pestell
Christina Lorenzen

Nybolig Erhverv København A/S

Nick Ragnar Lautrup
Michael Hedes Pedersen
Jan Dahl

Solstra

Saso Nedelkovski

V74 EJENDOMME ApS

Maaja Miller

Andre konferencer

Tilmeld dig her