Baggrund

En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Lejens regulering og lejeforhøjelser
De væsentligste forhold omkring lejeregulering og lejeforhøjelser gennemgåes, herunder formuleringer og forbehold i lejeaftalen, varslingsregler, lejers forbedringer og afskrivninger heraf mm.

Cecilie Rust , Advokat, Accura Advokatpartnerselskab

10.10 Afståelse af lejemål og nyeste praksis i relation hertil
Reglerne for afståelse af lejemål.
10.30 Ophør af lejeforhold i uopsigelighedsperioden
Ophør af lejeforhold i uopsigelighedsperioden kan ske i flere tilfælde, herunder lejers konkurs. Gennemgang af reglerne, retspraksis og håndteringsmuligheder.
10.50 Kaffepause
11.20 Nye regler vedrørende rekonstruktion i forhold til erhvervslejemål samt konkursregulering m.v.
Nye væsentlige regler for udlejere, bl.a. om hvordan lejere, via rekonstruktion, kan undslippe lejeaftaler. De vigtigste elementer gennemgåes.
11.45 Tinglysning af lejekontrakter og lejekontrakters prioritetsstilling på tvangsauktion
Hvis lejer går konkurs eller gennemgår en rekonstruktion kan udlejers krav på leje og forfalden leje risikere at stå bagerst i køen af kreditorer, hvis ikke lejekontrakten er tinglyst. Reglerne for kreditorprioritet og tinglysning af lejekontrakter, praksis for at gøre krav gældende ved lejers konkurs mv.
12.05 Mangler ved lejemål - ophævelse, erstatning og forholdsmæssigt afslag
Hvis lejemålet ikke lever op til de beskrevne krav i lejekontrakten kan lejer enten kræve forholdsmæssigt afslag i lejen, kræve erstatning for f.eks. tabt omsætning eller for nødvendige udgifter ifm. det mangelfulde lejemål eller i visse tilfælde ophæve lejekontrakten. Reglerne og best practice for hvordan udlejer håndterer mangler i eget lejemål bedst muligt.
12.20 Markedslejefastsættelse – udvalgte emner
12.40 Opsamling og afslutning
12.45 Frokost
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Administrationsselskabet Spia

Pernille Ranch

Attendo A/S

Lasse Ernst

Bech-Bruun

Cecilie Rust

Boligforeningen 3B

Charlotte Jørgensen

Mølbak Landinspektører A/S

Casper Thybo

Naturstyrelsen

Helle andersen
Lise Riisberg Jensen
anders Falkesgaard Hansen

Refshaleøens Ejendomsselskab A/S

Jeanette Lorenzen

Trafik-; Bygge- og Boligstyrelsen

Karin Laursen

Andre konferencer

Tilmeld dig her

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom