Baggrund

Planloven indeholder en række særlige regler, der kun gælder butikker. I juni 2017 vedtog Folketinget moderniseringen af planloven med nye rammer for detailhandlen. Moderniseringen trådte i kraft den 15. juni 2017.

Den nye planlov indeholder en række tiltag, som lemper reglerne inden for detailhandlen. Størrelsesbegrænsningen på 2.000 kvm for udvalgsvarebutikker i bymidten, bydelscentre og aflastningsområder er blevet ophævet. Dagligvarebutikker kan nu være 5.000 kvm i bymidter og bydelscentre (mod 3.500 kvm før ændringerne) samt 3.900 kvm i aflastningsområder.

Samtidig er der givet bedre muligheder for at etablere og udvide aflastningsområder, det vil sige butiksområder uden for bymidten, hvilket skal give de enkelte byer mulighed for at planlægge butikker med hensyn til lokale forhold, som eksempelvis kundegrundlag.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Folketinget vedtog i juni 2017 lovforslaget om modernisering af planloven. Moderniseringen, som trådte i kraft den 15. juni 2017, giver nye udviklingsmuligheder for detailhandelen. Øgede frihedsgrader for kommunerne i forbindelse med planlægningen. Hovedelementerne i den nye planlov.

Marie Bockhahn , Advokat, Horten Advokater

10.00 Planlovens krav til butikkernes maksimale størrelse er blevet lempet. De nye regler vil blive gennemgået i forhold til de forskellige butikstyper i planloven. Dagligvarebutikker. Udvalgsvarebutikker. Butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Butikker til et områdes lokalforsyning. Butikker i aflastningsområder.
10.25 Også planlovens krav til butikkernes placering er blevet lempet. De nye regler gælder for blandt andet udvalgsvarebutikker, butikker i aflastningsområder og butikker, der alene forhandler pladskrævende varegrupper samt nye regler for etablering af showrooms i forbindelse med internetbaseret handel.
10.50
11.20 Begrænsning i ministerens værktøjer på detailhandelsområdet. Den øgede kommunale frihed. Hvilke muligheder har man for at påvirke planprocessen? Hvilke udviklingsmuligheder giver den nye planlov?
11.45 Etablering af butikker på grundlag af "gamle" lokalplaner. Igangværende sager - hvordan skal de behandles? Muligheder og begrænsninger.
12.10
12.15
11.20
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Allerød Kommune

Karen Meelsen

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

Per Bjerg Christensen

Brøndby Kommune

Marie Woge Nielsen

De Samvirkende Købmænd

Jytte Tandrup

HESØ

Henrik Thomsen

Horten Advokater

Marie Bockhahn

ICP

Jens Chr. Petersen

Innovater A/S

Peter Søgaard

JYSK A/S

Mogens Hestbech
Poul Erik Larsen

Kuben Management A/S

Anders Thanning

Lett Advokatpartnerselskab

Michael Holsting

Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab

Steen Raagaard Andersen

Pantheon a|s

Flemming Therkelsen

Retail Architects

Kiri Lysbjerg Hedegaard

Roskilde Kommune, Plan og Udvikling

Dorthe Harboe Andersen

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice

Pernille Refshauge

Andre konferencer

Andre kurser

Tilmeld dig her

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom