Den nye planlov. KURSUS

Den nye planlov. KURSUS

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Kurset afholdes d. 11. maj 2017 kl. 09.00 - 12.40

Baggrund

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel.

Regeringen ønsker at sikre vækst og udvikling i hele Danmark, og i juni 2016 er der indgået forlig om en ny planlov. I september 2016 blev der fremsat lovforslag, der indebærer væsentlige ændringer af planloven. Loven er under behandling foråret 2017 og ændringerne forventes at træde i kraft 1. juli 2017. Planloven revideres og ændres på en række centrale punkter, herunder hvad angår planprocessen, de særlige regler om planlægning til butiksformål, reglerne om planlægning langs kysten og om landzonetilladelser, alt med henblik på at sikre mere fleksibilitet og bedre udviklingsmuligheder.

Kurset sætter særlig fokus på de væsentligste og praktisk relevante ændringer, og dermed de nye udviklingsmuligheder der vil følge af loven. Planloven anskues dermed i høj grad fra brugersiden, det vil sige fra ejendomsudviklerens og investorernes side, men henvender sig også til kommunale sagsbehandlere, som beskæftiger sig med udarbejdelse af lokalplaner, og med forvaltningen af planloven.

Foruden de forestående ændringer af planloven indgår særligt lokalplaner som et centralt element i seminaret, herunder i forhold til hvad der kan – og ikke kan – reguleres i lokalplan. Lokalplaner er bindende for borgere og virksomheder, og man bør derfor som investor i fast ejendom udføre en planretlig due diligence forud for opkøb af ejendomme. Kurset belyser de væsentlige forhold, som bør søges afdækket i en sådan proces, med henblik på at undgå dyre faldgruber.

Muligheden for at påvirke indholdet i en lokalplan belyses, såvel i forhold til planprocessen, som i forhold til at yde kommunerne teknisk bistand til planudarbejdelsen. Der inddrages såvel relevant praksis som konkrete eksempler undervejs, som er egnede til at illustrere den praktiske anvendelse af planloven.Program

09.00

Registrering og morgenmad


09.30

Velkomst


09.35

Planloven – generelle forhold og kommende ændringer

Planloven generelt – grundlæggende principper i loven samt forholdet til anden lovgivning. Rammestyringsprincip og præcisionskrav. Overblik over hovedpunkterne i ændringen af loven.

Vibeke Westergaard Vibeke Westergaard, Advokat og partner , Lundgrens


09.55

Ændringen af planloven - planproces og detailhandelsregler

Planprocessen – administrative lettelser, herunder forkortede høringsperioder, samt ændring i statens mulighed for at nedlægge veto mod nye planer. Ændring af detailhandelsreglerne, herunder afskaffelsen af maksimalt bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker, forøgelse af tilladt bruttoetageareal for dagligvarebutikker og mulighed for udlæg af nye aflastningsområder.


10.20

Ændringen af planloven - forbehold til særlig anvendelse, planlægning i kystområder og landzonereglerne

Nye bestemmelser om erhvervsarealer til brug for transport- og logistikvirksomheder m.v., om afgrænsning af erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, og om planlægning for miljøfølsom anvendelse af arealer, der er belastet af lugt, støv og anden luftforurening. Kort om planlægning i kystnærhedsområdet og om landzonetilladelser.


10.35

Lokalplaner

Lokalplaner – hvad kan reguleres, og hvad kan ikke? Lokalplanret- og pligt og spørgsmålet om ændret anvendelse af fast ejendom.


11.05

Kaffepause


11.35

Lokalplaner – retsvirkninger, dispensation og forbud

Retsvirkning af lokalplaner samt dispensation. Kort om § 14 forbud.


12.05

Lokalplaner – indflydelse på indholdet, og planretlig due diligence

Muligheden for at påvirke indholdet af lokalplaner i form af indsigelser og forslag under høringsfasen, såvel som via teknisk bistand til planudarbejdelsen. Planretlig due diligence, belyst ved et konkret eksempel hvor alt gik galt.


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

FrokostTilmelding til Den nye planlov. KURSUS

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Kurset afholdes d. 11. maj 2017 kl. 09.00 - 12.40

1. Virksomhedsinfo og fakturering

Inkluderet i prisen:

 • Professionelt arrangement til tiden
 • Morgenkaffe
 • Frokost
 • Konferencemappe
 • Oplægsmateriale sendt pr. email efterfølgende

2. Antal deltagere og deltagerinfo

Person 1
Person 2
Person 3 - Gratis
Person 4
Person 5
Person 6 - Gratis

Behandler, vent venligst...

Buy more conference vouchers

Klippekortet kan bruges af alle medarbejdere i jeres virksomhed. Normalprisen for 5 konferencer er 14.825 kr, for 10 konferencer er den 29.650 kr og for 20 konferencer er prisen 59.300 kr. I sparer altså, 5.125 kr eller 11.150 kr eller 23.300 kr.

10 klip for 18.500
spar 11.150 KR.
20 klip for 36.000
spar 23.300 KR.
5 klip for 9.700
spar 5.125 KR.
Purchase vouchers and signup to conference
  Renewing membership....
I'm not interested

De kommer også

 • arkitekt kristine jensen
  - kristine jensen
 • ENP Advokater I/S
  - Peter Skrøder Jakobsen
 • Finanstilsynet
  - Gitte Lang
 • Freja ejendomme A/S
  - Frank Helner Venset
 • Helsingør Kommune
  - Henrik Nordtop Jørgensen
 • ICP A/S
  - Jens Chr. Petersen
 • Kjeldskov & Co.
  - Henrik Kjeldskov
 • Kuben Management A/S
  - Anders Thanning
 • Lundgrens
  - Vibeke Westergaard
 • Mazanti-Andersen Korsø Jensen
  - Claus Høxbro
  - Lars Hammer Wentoft
  - Josephine L. Jacobsen
 • miljø-bo A/S
  - Niels Pedersen
 • Mølbak Landinspektører A/S
  - Dann Koldkjær
 • Orbicon
  - Pernille Kjærsgaard
  - Steen Kofoed Munch
 • Region Sjælland
  - Olav Kringelbach
 • SEB
  - Thomas Engstrøm
 • SKAT
  - Trine Sønderstrup Randløv
  - Simon Pinkalski
  - Michael Hauritz
  - Simon Lind
  - Jette Nørgaard
  - Gitte Hansen
 • AARTS arcitects
  - Line Willacy

Praktisk info

Tidspunkt

11. maj 2017
Kl. 09.00 - 12.40

Sted

Hellerup Klub, Indgang via Park Hotel
Strandvejen 203
2900 Hellerup
Se på kort

Pris

2.965 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til arrangementet, vil du have hjælp til tilmelding, eller har du et andet spørgsmål til Byens Ejendom, så skriv til os her.

Vi kontakter dig per email eller tlf. efter dit ønske inden for max 2 arbejdsdage. Dine personlige oplysninger gemmes ikke og bruges kun til at kontakte dig om dette.

Andre konferencer

Hotelmarkedets udvikling 2017-2027
2. maj 2017, København SV
Læs programmet

Hillerød investerer 24 milliarder i byudvikling
10. maj 2017, Hillerød
Læs programmet

Ungdomsboliger i Jylland 2017-2027
23. maj 2017, Aarhus C
Læs programmet

KONFERENCER OG KURSER