Den nye Planlov - ændringer og løsninger. KURSUS

Den nye Planlov - ændringer og løsninger. KURSUS

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Kurset afholdes d. 3. oktober 2017 kl. 09.00 - 12.40

Baggrund

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskabet til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel. I september 2016 blev der fremsat lovforslag, der indebærer væsentlige ændringer af planloven. Ændringerne trådte i kraft 1. juli 2017.

På kurset gennemgås de forventede ændringer af planloven i hovedtræk.

Planloven udmøntes i praksis i lokalplaner, som bl.a. kan regulere:

•    Anvendelse af arealer og bygninger
•    Bebyggelsens placering på grunden, og dens omfang og udformning
•    Ophør af tilstandsservitutter
•    Isolering mod støj
•    Anvendelse, udformning og vedligeholdelse af ubebyggede arealer
•    Krav om, at op til 25 procent af boligmassen skal være almene boliger.

Lokalplaner indgår som et centralt element i kurset, herunder hvad der kan og ikke kan reguleres i en lokalplan.

Kurset anskuer i vid udstrækning planloven fra brugersiden, det vil sige fra ejendomsudviklerens og investorens side, men kommunale medarbejdere, der udarbejder lokalplaner og forvalter planloven, kan også drage fordel af kurset.

Konkrete projekter og relevant praksis inddrages undervejs, fordi dette i høj grad illustrerer reglernes praktiske anvendelse og puster liv i et ellers ret teoretisk stof.

Det kan koste en ejendomsinvestor eller udvikler dyrt ikke at sætte sig ind i lokalplanens bestemmelser. Planmæssig due diligence indgår derfor i seminaret med henblik på at belyse de mest almindelige faldgruber, og hvad man i særlig grad bør være opmærksom på.

Mulighederne for at påvirke indholdet af en lokalplan bliver også behandlet. Dette såvel generelt i forhold til muligheden for at komme med indsigelse under offentlighedsfasen, som konkret i samarbejdet med kommunen under tilblivelsen af en lokalplan.Program

09.00

Registrering og morgenmad


09.30

Velkomst


09.35

Planloven - de seneste ændringer

De seneste ændringer af planloven pr. 1. juli 2017 med hovedvægt på ændringerne vedrørende planlægning langs kysterne, planlægning for detailhandel, almene boliger, ændringer i planprocessen, midlertidige anvendelser, samt klagemuligheder. Planlovens opbygning og struktur. Samspillet mellem planlov og andre love.

Marie Bockhahn Marie Bockhahn, Advokat, Horten Advokater


10.00

Generelle forhold

Generelle planretlige principper, herunder planlovens zoneinddeling, planhierarkiet og lovlige planmæssige hensyn.


10.10

Lokalplaner

Hvad kan reguleres i en lokalplan, og hvad kan ikke? Lokalplanret og -pligt. Præcisionskrav. Lokalplanens retsvirkninger.


10.35

Dispensation fra lokalplaner

Rammerne for dispensation. Proceduren i forbindelse med dispensation. Midlertidig og varig retsvirkning af en lokalplan. Nogle bemærkninger om ændret anvendelse af ejendomme.


10.50

Lokalplan ved ombygninger

Hvilke planretlige regler gælder ved ændret anvendelse af en ejendom? Forventede ændringer.


11.05

Kaffepause


11.35

Lokalplanmæssig due diligence

Hvilke forhold bør man være opmærksom på, og hvad er de mest almindelige faldgruber?


11.55

Ekspropriation, klage og erstatning

Ekspropriation med henblik på virkeliggørelse af lokalplan, hvilke betingelser er der? Ekspropriation til fordel for private. Planlovens klagesystem vedrørende ekspropriation og generel klageberettigelse, opsættende virkning m.v. Domstolsprøvelse af spørgsmål om erstatning. Forventede ændringer.


12.35

Afslutning


12.40

FrokostTilmelding til Den nye Planlov - ændringer og løsninger. KURSUS

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Kurset afholdes d. 3. oktober 2017 kl. 09.00 - 12.40

1. Virksomhedsinfo og fakturering

Inkluderet i prisen:

 • Professionelt arrangement til tiden
 • Morgenkaffe
 • Frokost
 • Konferencemappe
 • Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende
 • Kursusbevis

2. Antal deltagere og deltagerinfo

Person 1
Person 2
Person 3 - Gratis
Person 4
Person 5
Person 6 - Gratis

Behandler, vent venligst...

Byens Ejendom behandler dine data fortroligt og videregiver aldrig dine informationer til tredjepart. Har du spørgsmål vedr. dine data eller din regning, kan du altid kontakte os på tlf. 70702207 eller pr. e-mail til bogholderi@byensejendom.dk

Buy more conference vouchers

Klippekortet kan bruges af alle medarbejdere i jeres virksomhed. Normalprisen for 5 konferencer er 14.825 kr, for 10 konferencer er den 29.650 kr og for 20 konferencer er prisen 59.300 kr. I sparer altså, 5.125 kr eller 11.150 kr eller 23.300 kr.

10 klip for 18.500
spar 11.150 KR.
20 klip for 36.000
spar 23.300 KR.
5 klip for 9.700
spar 5.125 KR.
Purchase vouchers and signup to conference
  Renewing membership....
I'm not interested

Praktisk info

Tidspunkt

3. oktober 2017
Kl. 09.00 - 12.40

Sted

Hellerup Klub, Indgang via Hellerup Parkhotel
Strandvejen 203
2900 Hellerup
Se på kort

Pris

2.965 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til arrangementet, vil du have hjælp til tilmelding, eller har du et andet spørgsmål til Byens Ejendom, så skriv til os her.

Vi kontakter dig per email eller tlf. efter dit ønske inden for max 2 arbejdsdage. Dine personlige oplysninger gemmes ikke og bruges kun til at kontakte dig om dette.

De kommer også

 • AK83 Arkitekter
  - Lars Levin
  - Jan Amby
  - Morten Jacobsen
 • Allerød Kommune
  - Karen Meelsen
 • Ballerup Kommune
  - Lars Bjerre Pedersen
  - Majbrit Marfelt
  - Martin Lose
 • Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab
  - Marie Louise Løgsted
 • Brøndby Kommune
  - Maria-Louise Lindgaard Galamba
 • Brøndby Kommune, Teknisk Forvaltning
  - Lenette Vintersborg
  - Birgitta Hjorth Hansen
  - Per Nejrup Hansen
 • C & W arkitekter a/s
  - Jan Bøtter-Jensen
  - Christian Thuesen
 • Continental Ejendomme A/S
  - Ann-Sofie Rørsgaard
 • Horten
  - Josephine Gremaud Rosenberg
 • Horten Advokater
  - Marie Bockhahn
 • Kongeegen A/S
  - Niels Østergaard
 • Kuben Management A/S
  - Anders Thanning
 • Københavns Ejendomme & Indkøb
  - Julie Lindevang Dyreborg
  - Rasmus Sanchez Hansen
  - Philip Danneskiold-Samsøe
 • Københavns Kommune, Økonomiforvaltnigen
  - Casper Skov Thomsen
 • Lejerbo
  - Gerti Axelsen
  - Annette Walter
 • Miljøpunkt Nørrebro
  - Anders Jørn Jensen
 • Niras
  - Mathilde Kashani Kier
  - Henrik de Gier
 • Nordicom A/S
  - Lars R. Poulsen
 • Nordkranen A/S
  - Claus Rasmussen
 • Pantheon a|s
  - Flemming Therkelsen
 • PwC
  - Peter Schnell Jensen
 • Rørbæk og Møller Arkitekter
  - Birgitte Nyerup Fester
 • Sønderborg Kommunes Erhvervsservice
  - Pernille Refshauge
 • Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
  - Casper Skov Thomsen

Andre konferencer

Omdannelse af erhverv til bolig
26. september 2017, Nordhavn
Læs programmet

Fremtidens kystbeskyttelse og sikring af kyster
27. september 2017, Roskilde
Læs programmet

Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027
5. oktober 2017, Middelfart
Læs programmet

Andre seminarer

Sale and lease back. KURSUS
28. november 2017, Nordhavn
Læs programmet

Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
29. november 2017, Nordhavn
Læs programmet

Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
31. januar 2018, Aarhus C
Læs programmet

KONFERENCER OG KURSER