Cirkulær økonomi i byggeri og ejendom

Baggrund

Regeringen har i september 2018 lanceret en strategi for genbrug og cirkulær økonomi, hvor bygge- og anlægsbranchen skal være en af de centrale aktører.

Også Europa-Kommissionen har i december 2015 vedtaget en handlingsplan for cirkulær økonomi.

Cirkulær økonomi, også kaldet fra vugge til vugge, bygger på genbrug af byggematerialer, helst på en sådan måde, at materialerne i løbet af deres livscyklus ikke mister værdi, men tværtimod beholder sin værdi, eller endda øger den i takt med, at de bliver brugt igen og igen.

Når man taler cirkulær økonomi i byggeriet, er det centralt at det tænkes ind både ved renovering, nedrivning, og ved opførelse af bygninger.

I Danmark genanvender vi op i mod 90 procent af alt byggeaffald. Størstedelen anvendes dog som nedknust materiale. Den høje procentdel er således ikke nødvendigvis et udtryk for kvalitet eller økonomisk værdi, derfor giver det mening at stile mod, at en større del af affaldet kan genbruges i stedet for genanvendes. I Ellen McArthurs rapport ”Delivering the circular economy – A toolkit for policy makers” peges der blandt andet på, at genbrug af byggeaffald i dag udgør mindre end 1 procent i Danmark.

Samtidig skal man også kigge på, hvordan man kan tage højde for problematikken ved nybyggeri, således at bygningerne designes så de inddrager perspektiver omkring cirkulær økonomi.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Cirkulær økonomi - hvad er det?
Cirkulær økonomi bliver også kaldt fra vugge til vugge eller cradle to cradle. Hvad indebærer det? Hvorfor er det fremtiden for byggeri og ejendom? Byggematerialer. Værdiskabende systemer. Cirkulær økonomi inden for renovering og nybyggeri. Fra projekt til drift.
10.00 Cirkulær økonomi og markedets aktører
Hvilken rolle i omstillingen til cirkulær økonomi spiller: bygherre, arkitekt, ingeniør, entreprenør. Hvilke roller kommer de til at spille i fremtiden?
10.25 Økonomien bag cirkulær økonomi
Kan cirkulær økonomi betale sig? Totaløkonomiske betragtninger ved valg af byggematerialer. Omkostninger vs. gevinst. Hvordan skaber man "merværdi" ved cirkulær økonomi og overskud i stedet for underskud?
10.50 Kaffepause
11.20 Identifikation og udsortering af farlige stoffer – og kortlægning af ressourcer i en bygning
Når bygninger rives ned, skal der laves en screening af PCB og en kortlægning af farlige stoffer. Undersøgelserne skal udføres, så der under nedrivningen kan være fokus på at udsortere disse stoffer (selektiv nedrivning). Der bør i samme åndedrag sættes fokus på at udpege ting, der skal genbruges og genanvendes fra bygningerne. Processen og udfordringer.

Julie Katrine Jensen , Cand silv, Phd. Miljøkemi, Orbicon

11.45 Videreformidling af brugte materialer
Genbyg har specialiseret sig i at håndterer og videreformidle brugte byggematerialer.
12.10 20 rækkehuse af genbrugsmaterialer
20 rækkehuse i Ørestad, kaldt Upcycle Studios, bliver bygget af materialer, der skulle have været byggeaffald. 30. maj 2018 var der rejsegilde på projektet. Bag byggeriet står Arkitektgruppen og NREP, som bygherrer, MOE som rådgivende ingeniører og Lendager Group, både som arkitekt og som dem der står for udviklingen og leveringen af de upcyclede byggematerialer.
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.45 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her