Cirkulær økonomi i byggeri og ejendom

Baggrund

Cirkulær økonomi, også kaldet fra vugge til vugge, bygger på genbrug af byggematerialer, helst på en sådan måde, at materialerne i løbet af deres livscyklus ikke mister værdi, men tværtimod beholder sin værdi, eller endda øger den i takt med, at de bliver brugt igen og igen.

Når man taler cirkulær økonomi i byggeriet, er det centralt at det tænkes ind både ved renovering af bygninger, ved nedrivning af bygninger og ved opførelse af nye bygninger.

I Danmark genanvender vi op i mod 90 procent af alt byggeaffald. Størstedelen anvendes dog som nedknust materiale. Den høje procentdel er således ikke nødvendigvis et udtryk for kvalitet eller økonomisk værdi, derfor giver det mening at stile mod, at en større del af affaldet kan genbruges i stedet for genanvendes. I Ellen McArthurs rapport ”Delivering the circular economy – A toolkit for policy makers” peges der blandt andet på, at genbrug af byggeaffald i dag udgør mindre end 1 procent i Danmark.

Samtidig skal man også kigge på, hvordan man kan tage højde for problematikken ved nybyggeri, således at bygningerne designes så de inddrager perspektiver omkring cirkulær økonomi.

Europa-Kommissionen har i december 2015 vedtaget en handlingsplan for cirkulær økonomi.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Cirkulær økonomi - hvad er det?
Cirkulær økonomi bliver også kaldt fra vugge til vugge eller cradle to cradle. Hvad indebærer det? Hvorfor er det fremtiden for byggeri og ejendom? Byggematerialer. Værdiskabende systemer. Cirkulær økonomi inden for renovering og nybyggeri. Fra projekt til drift.
10.00 Cirkulær økonomi i byggeriet og markedets aktører
Hvilken rolle i omstillingen til cirkulær økonomi spiller: bygherre, arkitekt, ingeniør, entreprenør. Hvilke roller kommer de til at spille i fremtiden?
10.25 Økonomien bag cirkulær økonomi
Forretningsmodeller ved cirkulær økonomi. Kan cirkulær økonomi betale sig? Omkostninger vs. gevinst. Hvordan skaber man "merværdi" ved cirkulær økonomi og overskud i stedet for underskud?
10.50 Kaffepause
11.20 Identifikation og udsortering af farlige stoffer – og kortlægning af ressourcer i en bygning
Når bygninger rives ned, skal der laves en screening af PCB og en kortlægning af farlige stoffer. Undersøgelserne skal udføres, så der under nedrivningen kan være fokus på at udsortere disse stoffer (selektiv nedrivning). Der bør i samme åndedrag sættes fokus på at udpege ting, der skal genbruges og genanvendes fra bygningerne. Processen og udfordringer.
11.45 Videreformidling af brugte materialer
Genbyg har specialiseret sig i at håndterer og videreformidle brugte byggematerialer.
12.10 Circle House - Den cirkulære tanke i nybyggeri
Lejerbo er i gang med planlægningen omkring opførelse verdens første almene boligbyggeri efter cirkulære principper. Projektet omfatter opførelse af 60 almene boliger efter cirkulære principper, hvor op til 90 procent af byggematerialerne kan genanvendes. Projektet udvikles i samarbejde med GXN, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FBSA, Responsible Assets, MT Højgaard og Statens Byggeforskningsinstitut med støtte Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP. Opførelsen af Circle House vil ske på normale markedsvilkår, hvor alle i branchen kan byde på det.
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.45 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her