Baggrund

Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet.

En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016.

Med ændringen af byggeloven er der hjemmel til at indføre en certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet.

Samtidig med, at certificeringsordningen indføres, ændres bygningsreglementet, så den tekniske byggesagsbehandling afskaffes, og certificerede statikere og brandrådgivere i stedet skal dokumentere eller kontrollere, at statiske forhold og brandforhold i bygningsreglementet er overholdt.

Formålet med ordningen er bl.a. at indføre standardiserede procedurer for teknisk behandling, således at de ikke afviger fra hinanden, uanset hvor i landet byggeriet finder sted.

Kommunalbestyrelsen er fortsat bygningsmyndighed og træffer afgørelse i byggesager.

Den nye Byggelov indeholder også ændrede regler for:

 ·        *  Byggeskadeforsikring.

 ·         * Driftsmæssige foranstaltninger vedr. brandsikkerhed.

·         * Gebyrer 

Læs mere om baggrunden

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Den nye byggelov - baggrund og omfang
Baggrund for den nye Byggelov. Hvilke ændringer indføres der? Myndighederne og kommunernes nye rolle. Koordination mellem certificerende medarbejdere i virksomhed og kommuner. Forholdet till anden lovgivning.

Anne-Sofie Bang Lassesen , Konsulent

10.00 Certificeringsordningen - hvem kan blive certificeret?
Den tekniske byggesagsbehandling skal ifølge den nye Byggelov varetages af certificerede medarbejdere i virksomheder - det kan være private rådgivervirksomheder eller kommuner, der også kan ansøge om at blive certificeret. Hvem kan blive certificeret, og hvilke krav stilles der til de certificerede medarbejdere? Kan og skal man blive certificeret til alle procedurer og områder i forbindelse med den tekniske godkendelse (vand, afløb, lyd, lys, brand, ventilation m.m.)? Kan man blive certificeret til kun enkelte af dem?
10.25 Certificeringsordningen - certificeringsprocessens forløb
Certificeringsprocessens forløb. Krav til dokumentation og dokumentationens tilgængelighed. Kommunernes rolle og lovliggørelse.
10.50 Kaffepause
11.20 Teknisk byggesagsbehandling
Hvordan skal en teknisk byggesagsbehandling forløbe i henhold til den nye lov? Hvilket omfang har den i forhold til forskellige bygningstyper? Store og mindre byudviklingsprojekter. Nybyggeri. Renovering. Bygningens tekniske dokumentation.
11.45 Hvad vil den nye certificeringsordning betyde for ansøgeren?
Hvad vil den nye certificeringsordning betyde for bygherren i et byggeprojekt?
12.15 Afslutning
12.20 Frokost
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

AB Clausen A/S

Martin Møller-Hansen
Mads Nicolai Jensen

Caplloyd A/S - Forsikringsagentur

Flemming Meyendorff
Katja Ochtaras
Henrik Winther

CG Jensen A/S

Hans Jørn Kühn

Danakon a/s

Jens Schaufuss

Exhausto A/S

Vagn Olsen

Hvidovre Kommune

Niels Bloch - Jensen
Bent Andersen

KANT arkitekter

Morten Stahlschmidt

Konsulent

Anne-Sofie Bang Lassesen

MOE

Signe Søes-Cybulski

Nøhr & Sigsgaard Arkitekter

Mads Koch

Torkil Laursen a/s

Wili Jensen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Emil Engel Magnussen

Vallensbæk Kommune

Colette Josiassen
Anders Harbou
Karsten Rene Hee

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

Claus Lind

Andre konferencer

Tilmeld dig her

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom