Byudvikling på havne - nye projekter og indfaldsvinkler

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Hvad har vi lært af havneudviklingsprojekter?

Havnen er det største aktiv i både store og mindre byer, fordi tæthed til vandet og miljø er meget vigtigt. Strategisk velvalgte byggerier og initiativer i havnen udvikling kan være helt afgørende for skabelsen af byens image og i øvrigt en god forretning. Flere havneprojekter har i årevis været i gang i de store og mellemstore byer, heriblandt København, Aarhus, Aalborg, Odense, Køge og Fredericia mm. og nu er turen kommet til en række nye byer, hvor byudvikling skal erstatte de kommercielle havneaktiviteter. Hvilke ejendomsrelaterede muligheder er der i forbindelse med udvikling af havneområder, og hvordan er balancen mellem byudvikling ved havnene og de kommercielle havneaktiviteter med til at skabe vækst til byen.

Joseph Alberti , Head of Research, EDC Erhverv Poul Erik Bech

10.00 Privat investor i havneudviklingsprojekt

Hvilke forventninger og krav har men som privat- eller institutionel investor til havneudviklingsprojekter?

10.25 Case: Erfaringer fra et aktuelt havnerpojekt

Havneområdet mellem jernbanen og Kolding Å udgør ca. 700.000 kvm. Kolding Byråd har i slutningen af 2020 vedtaget en ejerstrategi og samarbejdsaftale for Kolding Havn, der giver plads til byudvikling af dele af området. Ifl. en aftale med Kolding Havn skal havnen afgive omkring 100.000 kvm til byudvikling. Pakhuse, produktionsanlæg, butikker, mandskabsrum, der er på området skal på sigt nedrives og erstattes med boliger, erhverv, kultur og rekreative områder.

10.50 Planloven og byudvikling på havne

Planloven blev ændret i 2017, hvorved beskyttelsen af produktionsvirksomheder af hensyn til vækst og udvikling i hele Danmark blev styrket. Man ville med ændringen forebygge miljøkonflikter mellem produktionsvirksomheder og arealanvendelse til andre byformål, såsom boliger og kontorer. Kommunerne skal nu i planlægningen tage hensyn til produktionsvirksomhederne, og herunder til deres drifts- og miljøvilkår, og til udviklingsbehovet. Kommuneplanerne skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til byomdannelse, og beliggenheden af erhvervsområder, herunder erhvervshavne, som skal forbeholdes produktionsvirksomheder, såvel som beliggenheden af konsekvensområder omkring sådanne områder.

Vibeke Westergaard , Advokat, Advokatfirmaet Westergaard

11.20 Kaffepause
11.45 Hamborg modellen eller boliger over det hele?

Hamborgs Hafen City er blevet en model for byudvikling på havneområder og et studietursmål for mange danske byudviklere. I Hamborg har man valgt at bevare mange af de eksisterende erhvervsbygninger, selv om de ikke altid er fredede eller bevaringsværdige. Samtidig har man satset på kulturaktiviteter og beholdt industrihavnfunktioner i dele af havnen. Hvor relevant er Hamborgmodellen for danske havneprojekter? Hvilke byudviklingsrelaterede og arkitektoniske muligheder er der i forbindelse med udvikling af havneområder?

12.10 Kommende projekt: Udvikling af Levanten og Ydre Nordhavn

Nordhavnsudbygningen er i fuld gang og nu rettes blikket mod udviklingen af havnekvarteret Levanten, der skal bebygges med i alt 505.000 kvm og Ydre Nordhavn. Det bliver den nye Nordhavns hidtil største enkeltstående udviklingsetape, der skal skabe bolig og arbejdspladser til 12.000 af fremtidens indbyggere. Projektet Levanten er skabt i et samarbejde mellem Entasis, GHB, Hall McKnight, Niras og Trafikplan. Hvad skal der bygges? Det overordnede koncept - er der forskel på den hidtidige udvikling af Nordhavn og de nye kvarterer? Hvad har man taget med af erfaringer med den hidtidige udvikling i Nordhan og i andre havneområder?

Christian Cold , Indehaver, Entasis

12.35 Kommende projekt: Udvikling af Gedser havn

Sammen med rederiet Scandlines og erhvervs- og turismeorganisationerne Business Lolland-Falster og Visit Lolland-Falster har Guldborgsund kommune igangsat en forvandle den østlige del af Gedser Havn til et nyt udviklingsområde. Scandlines, Guldborgsund Kommune og Visit Lolland-Falster bidrager hver især til finansieringen af et projektforslag til udviklingen af havneområdet, som leveres af landskabsarkitekterne Schønherr. Havnen ejes af rederiet Scandlines.

12.55 Frokost

Baggrund

I de senere år har flere af de traditionelle bynære havneafsnit mistet sin oprinelige funktion i takt med, at accepten af store støjende og forurenende anlæg i bymidterne er blevet mindre, hvorfor industrihavne er flyttet ud af bymidterne til nye mere perifære bliggenheder.

Langs havnefronter landet over gennemføres der derfor omdannelser af tidligere industri- og pakhusområder, hvorved der frigives attraktive og centralt beliggende byområder til nye formål. De ældre danske industrihavne udsættes således for en omfattende omdannelse.

Den første bølge af havneomdannelser er enten afsluttet eller godt i gang, og nu melder flere havnebyer at de også har planer om enten at igangsætte nye- eller fortsætte med nye etaper af allerede gennemførte havneomdannelser.

Store byudviklingsprojekter på havneområder er i gang i de 4 store danske byer:

København med følgende aktuelle og kommende byudviklingsområder: Nordhavn, Sydhavn, Refshaleøen og den nye by-ø Lynnetteholm.

Aarhus med bl.a. pågående udvikling af Indre Aarhus Ø

Aalborg, hvor udviklingen i den kommende tid kommer til at koncentrere sig om Stigsborg i Nørresundby

Odense, hvor udviklingen af det ydre havneområde finder sted i den kommende tid.

Derudover fortsætter følgende byer igangværende- eller påbegynder helt nye byudviklingsprojekter på deres havneområder:

 • Middelfart
 • Kolding
 • Randers
 • Fredericia
 • Horsens
 • Sønderborg
 • Køge
 • Vordingborg
 • Næstved
 • Nykøbing Falster
 • Aaberaa
 • Struer
 • Rømø
 • Assens


Transformationen af havneområderne er ofte meget sammensatte og komplekse processer, der inddrager mange interesser og aktører, og på den måder skaber udvikling i milliardklassen. I processen med at omdanne havne ses det også ofte, at bygninger på havnen får en midlertidig anvendelse. Det sker for at bevare en levende og aktiv havn. På den måde rummer havnen hele vejen gennem omdannelsen funktioner, som kan benyttes af og skaber mening for en række forskellige brugergrupper.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 24. maj 2023
Klokken 09.00 - 12.55
: Endnu ikke fastsatEndnu ikke fastsat, Offentliggøres snarest, 1000 KøbenhavnDeltagere

A78 Arkitekter

Thorkild Hansen

Advokatfirmaet Westergaard

Vibeke Westergaard

Assens Kommune

Martin Albertsen

Bertelsen og Scheving

Hans Scheving

DAI A/S

Louise Esmark Prahm

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Joseph Alberti

Entasis

Christian Cold

Næstved Kommune

Solveig Bergmann Nielsen

ViSikrer

Eigil Schjønning

Andre konferencer

Tilmeld dig her