Byudvikling på havne - nye projekter og indfaldsvinkler

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Hvad har vi lært af havneudviklingsprojekter?

Havnen er det største aktiv i både store og mindre byer, fordi tæthed til vandet og miljø er meget vigtigt. Strategisk velvalgte byggerier og initiativer i havnen udvikling kan være helt afgørende for skabelsen af byens image og i øvrigt en god forretning. Flere havneprojekter har i årevis været i gang i de store og mellemstore byer, heriblandt København, Aarhus, Aalborg, Odense, Køge og Fredericia mm. og nu er turen kommet til en række nye byer, hvor byudvikling skal erstatte de kommercielle havneaktiviteter. Hvilke ejendomsrelaterede muligheder er der i forbindelse med udvikling af havneområder, og hvordan er balancen mellem byudvikling ved havnene og de kommercielle havneaktiviteter med til at skabe vækst til byen.

10.00 Privat inverstor i havneudviklingsprojekt

Hvilke forventninger og krav har men som privat- eller institutioneal investor til havneudviklingsprojekter?

10.25 Case: Erfaringer fra et aktuelt havnerpojekt

Havneområdet mellem jernbanen og Kolding Å udgør ca. 700.000 kvm. Kolding Byråd har i slutningen af 2020 vedtaget en ejerstrategi og samarbejdsaftale for Kolding Havn, der giver plads til byudvikling af dele af området. Ifl. en aftale med Kolding Havn skal havnen afgive omkring 100.000 kvm til byudvikling. Pakhuse, produktionsanlæg, butikker, mandskabsrum, der er på området skal på sigt nedrives og erstattes med boliger, erhverv, kultur og rekreative områder.

10.50 Hamborg modellen eller boliger over det hele?

Hamborgs Hafen City er blevet en model for byudvikling på havneområder og et studietursmål for mange danske byudviklere. I Hamborg har man valgt at bevare mange af de eksisterende erhvervsbygninger, selv om de ikke altid er fredede eller bevaringsværdige. Samtidig har man satset på kulturaktiviteter og beholdt industrihavnfunktioner i dele af havnen. Hvor relevant er Hamborgmodellen for danske havneprojekter? Hvilke byudviklingsrelaterede og arkitektoniske muligheder er der i forbindelse med udvikling af havneområder?

11.15 Kaffepause
11.45 Benyttelse af eksisterende bygninger

Eksisterende bygninger kan repræsentere en betydelig værdi for de nye bydele, der opstår på havneområder, hvor de foruden nyttige kvadratmeter kan både tilføre stemning og forankre området i dets historie. Hvad kan havnens eksisterende bygninger bruges til? I Nordhavn står flere af de ældste bygninger kendt som Den Røde By, foran for en omfattende transformering fra bl.a. fabrikker til blandet erhverv. Det er PFA og NREP, med arkitektfirmaet Briq som rådgiver, som i fællesskab står for opgaven. Foruden renovering af husene opføres der yderligere 2 bygninger, hvor der blandt andet genanvendes mursten fra en skydebane, der tidligere stod på området. I en del af den øvrige røde by, med Riffelsyndikatet og Købmandsgården mv, er der allerede sket konkrete eksempler på transformation.

12.10 Kommende projekt: Aabenraa

Aabenraa Kommune har i maj 2021 købt området Nord for Kilen af Aabenraa Havn med henblik på byudvikling. Der kan på området blive plads til op til 600 boliger, caféer, restauranter specialbutikker, grønne opholdsarealer, åløb og bassiner til opsamling af regnvand. Samtidigt flytter Aabenraa Havn til en ny lokalitet med henblik på fortsat at udvikle fremtidens havn.

12.35 Kommende projekt: Udvikling af Gedser havn

Sammen med rederiet Scandlines og erhvervs- og turismeorganisationerne Business Lolland-Falster og Visit Lolland-Falster har Guldborgsund kommune igangsat en forvandle den østlige del af Gedser Havn til et nyt udviklingsområde. Scandlines, Guldborgsund Kommune og Visit Lolland-Falster parter bidrager hver især til finansieringen af et projektforslag til udviklingen af havneområdet, som leveres af landskabsarkitekterne Schønherr.

13.00 Frokost

Baggrund

I de senere år har de traditionelle havneafsnit mistet liv i takt med, at de er blevet utidssvarende, og accepten af store støjende og forurenende anlæg i bymidterne er blevet mindre. Langs havnefronter landet over gennemføres der derfor omdannelser af tidligere industri- og pakhusområder, hvorved der frigives attraktive og centralt beliggende byområder til nye formål. De ældre danske industrihavne udsættes således for en omfattende omdannelse.

Den første bølge af havneomdannelser er enten afsluttet eller godt i gang, og nu melder flere havnebyer at de også har planer om enten at igangsætte nye- eller fortsætte med nye etaper af allerede gennemførte havneomdannelser.

Store byudviklingsprojekter på havneområder er i gang i de 4 store danske byer:

København med følgende aktuelle og kommende byudviklingsområder: Nordhavn, Sydhavn, Refshaleøen og den nye by-ø Lynnetteholm.

Aarhus med bl.a. pågående udvikling af Indre Aarhus Ø

Aalborg, hvor udviklingen i den kommende tid kommer til at koncentrere sig om Stigsborg i Nørresundby

Odense, hvor udviklingen af det ydre havneområde finder sted i den kommende tid.

Derudover fortsætter følgende byer igangværende- eller påbegynder helt nye byudviklingsprojekter på deres havneområder:

 • Middelfart
 • Kolding
 • Randers
 • Fredericia
 • Horsens
 • Sønderborg
 • Køge
 • Vordingborg
 • Næstved
 • Nykøbing Falster
 • Aaberaa
 • Struer
 • Rømø
 • Assens


Transformationen af havneområderne er ofte meget sammensatte og komplekse processer, der inddrager mange interesser og aktører, og på den måder skaber udvikling i milliardklassen. I processen med at omdanne havne ses det også ofte, at bygninger på havnen får en midlertidig anvendelse. Det sker for at bevare en levende og aktiv havn. På den måde rummer havnen hele vejen gennem omdannelsen funktioner, som kan benyttes af og skaber mening for en række forskellige brugergrupper.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her