Sådan gør vi havnen til dynamisk byområde

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Hvad har vi lært af havneudviklingsprojekter?

Havnen er det største aktiv i både store og mindre byer, fordi tæthed til vandet og miljø er meget vigtigt. Strategisk velvalgte byggerier og initiativer i havnen udvikling kan være helt afgørende for skabelsen af byens image og i øvrigt en god forretning. Flere havneprojekter har i årevis været i gang i de store og mellemstore byer, heriblandt København, Aarhus, Aalborg, Odense, Køge og Fredericia mm. og nu er turen kommet til en række nye byer, hvor byudvikling skal erstatte de kommercielle havneaktiviteter. Hvilke ejendomsrelaterede muligheder er der i forbindelse med udvikling af havneområder, og hvordan er balancen mellem byudvikling ved havnene og de kommercielle havneaktiviteter med til at skabe vækst til byen.

Joseph Alberti , Head of Research, EDC Erhverv Poul Erik Bech

10.00 Stigsborg: Erfaringer fra et aktuelt havnerpojekt

Stigsborg P/S blev etableret i 2018, og efter en omfattende kommunal udbudsproces opbygget af et byudviklingsselskab med Aalborg Kommune, PFA Ejendomme og A. Enggaard som parter. I første omgang er selskabets formål at udvikle etape 1 af Stigsborg. Hvordan er projektet skruet sammen og hvordan håndterer man samarbejdet mellem kommunale og private aktører i praksis? Den stedfundne og kommende udvikling af havnen.

Flemming Borreskov , Bestyrelsesformand, Stigsborg P/S

Peder Baltzer Nielsen , Tidl. Stadsarkitekt i Aalborg, nu selvstændig Byplankonsulent, BALTZER

10.25 Planloven og byudvikling på havne

Planloven blev ændret i 2017, hvorved beskyttelsen af produktionsvirksomheder af hensyn til vækst og udvikling i hele Danmark blev styrket. Man ville med ændringen forebygge miljøkonflikter mellem produktionsvirksomheder og arealanvendelse til andre byformål, såsom boliger og kontorer. Kommunerne skal nu i planlægningen tage hensyn til produktionsvirksomhederne, og herunder til deres drifts- og miljøvilkår, og til udviklingsbehovet. Kommuneplanerne skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til byomdannelse, og beliggenheden af erhvervsområder, herunder erhvervshavne, som skal forbeholdes produktionsvirksomheder, såvel som beliggenheden af konsekvensområder omkring sådanne områder.

Vibeke Westergaard , Advokat, Advokatfirmaet Westergaard

10.50 Kaffepause
11.20 Hamborg modellen eller boliger over det hele?

Hamborgs Hafen City er blevet en model for byudvikling på havneområder og et studietursmål for mange danske byudviklere. I Hamborg har man valgt at bevare mange af de eksisterende erhvervsbygninger, selv om de ikke altid er fredede eller bevaringsværdige. Samtidig har man forberedt byggerierne for klimaændringer, satset på kulturaktiviteter og beholdt industrihavnfunktioner i dele af havnen. Hvor relevant er Hamborgmodellen for danske havneprojekter? Hvilke byudviklingsrelaterede og arkitektoniske muligheder er der i forbindelse med udvikling af havneområder?

Lars Juel Thiis , Partner, Arkitekt MAA, Adj. Professor AAU, Cubo Arkitekter

11.45 Kommende projekt: Udvikling af Levanten og Ydre Nordhavn

Nordhavnsudbygningen er i fuld gang og nu rettes blikket mod udviklingen af havnekvarteret Levanten, der skal bebygges med i alt 505.000 kvm og Ydre Nordhavn. Det bliver den nye Nordhavns hidtil største enkeltstående udviklingsetape, der skal skabe bolig og arbejdspladser til 12.000 af fremtidens indbyggere. Projektet Levanten er skabt i et samarbejde mellem Entasis, GHB, Hall McKnight, Niras og Trafikplan. Hvad skal der bygges? Det overordnede koncept - er der forskel på den hidtidige udvikling af Nordhavn og de nye kvarterer? Hvad har man taget med af erfaringer med den hidtidige udvikling i Nordhan og i andre havneområder?

Christian Cold , Indehaver, Entasis

12.10 Kommende projekt: Udvikling af Gedser havn

Nordens sydligste havn kan byde på både udsigt, historie og infrastruktur. 4 parter slog sig sammen i et offentligt-privat partnerskab og bad arkitektfirmaet Schønherr udarbejde en udviklingsplan, der kunne pege på aktiviteter, som over flere etaper kan tiltrække konkrete investeringer til området. For både rederiet Scandlines, Guldborgsund Kommune, Business Lolland-Falster og Visit Lolland-Falster ønsker at realisere Gedsers potentiale til at tiltrække mere erhverv og flere turister. Havnen ejes af Scandlines.

Anette Ustrup Svendsen , Kommunikationschef , Scandlines

Michael Guldmann Petersen , COO, Scandlines

12.35 Frokost

Baggrund

I de senere år har flere af de traditionelle bynære havneafsnit mistet sin oprinelige funktion i takt med, at accepten af store støjende og forurenende anlæg i bymidterne er blevet mindre, hvorfor industrihavne er flyttet ud af bymidterne til nye mere perifære bliggenheder.

Langs havnefronter landet over gennemføres der derfor omdannelser af tidligere industri- og pakhusområder, hvorved der frigives attraktive og centralt beliggende byområder til nye formål. De ældre danske industrihavne udsættes således for en omfattende omdannelse.

Den første bølge af havneomdannelser er enten afsluttet eller godt i gang, og nu melder flere havnebyer at de også har planer om enten at igangsætte nye- eller fortsætte med nye etaper af allerede gennemførte havneomdannelser.

Store byudviklingsprojekter på havneområder er i gang i de 4 store danske byer:

København med følgende aktuelle og kommende byudviklingsområder: Nordhavn, Sydhavn, Refshaleøen og den nye by-ø Lynnetteholm.

Aarhus med bl.a. pågående udvikling af Indre Aarhus Ø

Aalborg, hvor udviklingen i den kommende tid kommer til at koncentrere sig om Stigsborg i Nørresundby

Odense, hvor udviklingen af det ydre havneområde finder sted i den kommende tid.

Derudover fortsætter følgende byer igangværende- eller påbegynder helt nye byudviklingsprojekter på deres havneområder:

 • Middelfart
 • Kolding
 • Randers
 • Fredericia
 • Horsens
 • Sønderborg
 • Køge
 • Vordingborg
 • Næstved
 • Nykøbing Falster
 • Aaberaa
 • Struer
 • Rømø
 • Assens
 • Kerteminde
 • Sæby


Transformationen af havneområderne er ofte meget sammensatte og komplekse processer, der inddrager mange interesser og aktører, og på den måder skaber udvikling i milliardklassen. I processen med at omdanne havne ses det også ofte, at bygninger på havnen får en midlertidig anvendelse. Det sker for at bevare en levende og aktiv havn. På den måde rummer havnen hele vejen gennem omdannelsen funktioner, som kan benyttes af og skaber mening for en række forskellige brugergrupper.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 11. januar 2024
Klokken 09.00 - 12.35
: Scandic CopenhagenScandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København VDeltagere

3XN

Claire Bay Jensen

44623528

Troels Wenzel

A. Enggaard A/S

Jonas Kirkeby Nielsen
Maya Arffmann

A78 Arkitekter

Thorkild Hansen

ADEPT

Simon - ADEPT

Advokatfirmaet Westergaard

Vibeke Westergaard

Assens Kommune

Martin Albertsen
Kristian Kipp

Baltzer

Peder Baltzer Nielsen

Bertelsen og Scheving

Hans Scheving

C.W.Obel Ejendomme

Kim Freilev

CASA Arkitekter ApS

Birgit Rasmussen

COWI

Anne Lise Nielsen
Thomas Knudsøø Damm

COWI A/S

René Muff Thomsen
Henrik Hostrup-Pedersen <HHP@cowi.com>

Cubo Arkitekter

Lars Juel Thiis

DAI A/S

Louise Esmark Prahm

Dansk Arkitektur Center

Bjarne E. Jensen

Dansk Leca A/S

Knud Mortensen

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Joseph Alberti

Entasis

Christian Cold

Forskel Landinspektørfirma ApS

Anders Wengel-Hansen

Frederikshavn kommune

Jacob Børresen

Gentofte Kommune - Gentofte Ejendomme

Patrick Simonsen

Gråkjær Erhverv A/S

Mogens Nitschke

Guldborgsund Kommune

Anders V. Møller
Nina Raun Munck

HOFOR

Katrine Georg Rasmussen

HOFOR A/S

Samantha Hoffmann

Hvidovre Kommune

Robin Lybecher

JAJA Architects

Jon Peter Borberg

KIRKBI A/S

Jens Moth

NordVestBO

Anders Vestergaard

Nybolig Development

Charlotte Harboe Uldal

Næstved Kommune

Solveig Bergmann Nielsen

Port Safety ApS

Bo Jeppesen

Scandlines

Anette Ustrup Svendsen
Michael Guldmann Petersen

Schmidt Hammer Lassen A/S

Julie Mark

Stigsborg P/S

Flemming Borreskov

Tårnby Kommune

jesper mandrup timler
Marie Herborn

V8 Construction

Christoffer Nissen

ViSikrer

Eigil Schjønning

Andre konferencer

Tilmeld dig her