Byggeri af ungdomsboliger for 37 milliarder

Baggrund

Udvikling og byggeri af boliger for unge er i rivende vækst og det høje aktivitetsniveau vil fortsætte i de kommende år som følge af den kraftige tilstrømning af de unge til de store uddannelsescentre og den massive mangel på studieboliger. I hele Danmark skal der bygges ungdomsboliger for i alt 37 milliarder kr. frem til 2025.

Alene i København peger prognoser på en tilstrømning af unge mellem 18 og 29 år i størrelsesordenen 17.000 frem til 2027, og både København og de andre store byer arbejder nu med målrettet indsats for at øge og fastholde de høje byggetakter i de kommende år. Derfor har den seneste kommuneplan i København øget muligheden for etablering af nye ungdomsboliger fra 3.000 til 6.000 over de næste 10 år.

Samtidigt stiller de unge i dag helt andre krav til deres bolig, end tilfældet har været tidligere. Derfor er det nødvendigt at bygge nye- og modernisere eksisterende boliger, så de bedre svarer til målgruppens forventninger.

Ungdomsboliger bygges af både de almene boligselskaber og private udviklere.

Ungdomsboliger er i den sidste tid blevet et investeringsobjekt for institutionelle investorer - flere spektakulære investeringer har fundet sted i den sidste tid og pensionskasserne har også bundet an med udvikling af nye ungdomsboligprojekter.

Program

09.00 Registrering og morgenkaffe
09.30 Velkomst
09.35 Efterspørgsel efter ungdomsboliger
Hvor stort er behovet for nye ungdomsboliger i København. Og hvad med Aarhus, Aalborg og Odense, samt landets andre uddannelsescentre? Alene i København er der siden 2010 kommet 13.000 flere unge mellem 18-29 år og forventningen er, at 17.000 inden 2027 flytter til Hovedstaden. Uddannelsescentrenes vækst og migration af unge til de store byer. Hvad siger den demografiske prognose - hvor mange unge kommer der til i de kommende 10-20 år, og hvad vil det betyde for boligbehovet? Og hvad med den oversete internationale migration af unge under uddannelse? Hvad betyder de sociale og demografiske betingelser for boligområdet? Hvilke boliger er der brug for?

Hans Thor Andersen , Afdelingschef, SBI

10.00 Lejeudvikling på ungdomsboliger
Huslejen for ungdomsboliger er steget eksplosivt i de sidste år. Overblik over prisudvikling og forventninger til prisudvikling fremover. Prisportalen Moneybanker har gennemført en undersøgelse af prisudvikling på ungdomsboliger i København. Og hvad med byggepriserne - byggeprisniveauet netop nu.

Mads Burla Hvidberg , Partner & CEO, Moneybanker

10.25 Bedre driftsøkonomi gennem bedre socialt miljø i ungdomsboliger
Hvordan skaber man et bedre socialt miljø i kollegie- og ungdomsboliger og dermed opnår en bedre driftsøkonomi? Ungdomsboliger er traditionelt plaget af en høj fraflytningsprocent, hvilket kan blive dyrt for boligafdelingen. Et godt fællesskab og et velfungerende socialt miljø får beboerne til at blive boende længere tid, og bidrager dermed til en bedre driftsøkonomi. Fsb har sammen med Københavns Kommune og Sundholmskvarterets Områdefornyelse foretaget en undersøgelse og udarbejdet et idékatalog til bygherrer, administratorer og interessenter i kollegier og almene ungdomsboligafdelinger. Øselsgården på Amager, hvor fsb har forvandlet plejeboliger til 110 nye ungdomsboliger, er blevet brugt som case i undersøgelsen. Hvilke resultater og anbefalinger er man nået frem til? Hvordan fungerer de i praksis?

Pia Nielsen , Direktør, FSB

10.50 Kaffe & Networking
11.20 Ungdomsboliger på aktier
Et nyt koncept gør det muligt at købe ungdomsboliger på aktier. Ved at investere 119.180 kr. kan man købe en aktie i en studieboligejendom. Aktien giver afkast og ens børn eller børnebørn fortrinsret til en af lejlighederne. Aktierne udstedes af selskabet Investering & Studiebolig, som ejer en ejendom med 13 lejligheder og er i gang med at købe flere ejendomme.

Bjarke Wolmar , Direktør, Investering & Studiebolig

11.45 Investering i studieboliger
På landsplan er der i dag mere end 5 studerende per ungdomsbolig og efterspørgslen er stigende. Også investorernes efterspørgsel på ungdomsboliger er steget voldsomt, bl.a. fordi der er mulighed for et stabilt højt afkast allerede fra dag ét. Samtidig giver den store boligmangel en meget lav risiko for lejetab. Hvordan er situationen på investeringsmarkedet i København, Aarhus, Odense og Aalborg, nu og i den kommende tid? Og hvordan bliver udviklingen i priser og afkast? Nye måder at drive ungdomsboliger på.

Anders Bengtsson , Erhvervsmægler, Cand.merc., MDE, MRICS, Partner, Nybolig Erhverv

12.10 Ungdomsboliger som modulbyggeri
Ungdomsboliger, der kan skilles ad og samles op på ny et andet sted. Ungdomsboliger som modulbyggeri er den sidste nye trend på området. CPH Village opstiller 88 2-værelses containerboliger med plads til 176 studerende på Refshaleøen. De mobile boliger skal stå i 10 år, hvis der skal være en bæredygtig økonomi i det. CPH Village, der blev stiftet i 2014, har en vision om at bygge 2.000 mobile modulboliger, som kan flyttes rundt i byen efter behov. Firmaets kommende projekt bliver i flytbare, fleksible moduller. Hvordan fungerer konceptet, og hvilke krav stiller de offentlige myndigheder? Hvordan kommer det nye projekt til at se ud og hvilke andre projekter er i pipeline?

Frederik Noltenius Busck , Partner, CPH Village

13.00 Afslutning
13.05 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

ABC Pavilloner

Kjeld S. Facius
Glenn Nielsen

Aberdeen Standard Investments

Martin Helweg-Ovesen

Becker/Nielsen

Thomas F. Nielsen

Boligfonden DTU

Martina Levinsky
Mikael Hyttel Thomsen
Anders Krøll

CPH Village

Frederik Noltenius Busck
Michael Plesner

Dansk Metal

Lise Holm Brylle

Friis Andersen Arkitekter A/S

Jesper Øager Jensen

fsb

Pia Nielsen

home Projektsalg, Lone Bøegh Henriksen A/S

Nikolaj Andersen
Per Mørkenborg

Investering & Studiebolig

Bjarke Wolmer

KANT arkitekter

Karl-Martin Buch Frederiksen

Kinnerton Capital A/S

Michael Mikkelsen

KIRKBI A/S

Jens Moth

Kollegiernes Kontor I København (KKIK)

Annette Panduro

Moneybanker

Mads Hvidberg

Nybolig Erhverv

Anders Bengtsson

Orbicon

Ulrik Muushardt

Realdania

Per Schulze
Henrik Mahncke

SBI

Hans Thor Andersen

SQ1- squareone

Kostas Poulopoulos

Tempohousing Denmark A/S

Aaron Grayson Dorseth

TK Development A/S

Johnny Sørensen

UBSBOLIG A/S

Iben Thit Korsbæk Koch

Willis Towers Watson

Jan Linde

ZESO Architects

Michael Forde Bradley

Aalborg Universitet København

Martin Vive Ivø

Andre konferencer

Tilmeld dig her