Byggeri af ungdomsboliger for 37 milliarder

Baggrund

Udvikling og byggeri af boliger for unge er i rivende vækst og det høje aktivitetsniveau vil fortsætte i de kommende år som følge af den kraftige tilstrømning af de unge til de store uddannelsescentre og den massive mangel på studieboliger. I hele Danmark skal der bygges ungdomsboliger for i alt 37 milliarder kr. frem til 2025.

Alene i København peger prognoser på en tilstrømning af unge mellem 18 og 29 år i størrelseordenen 17.000 frem til 2027, og både København og de andre store byer arbejder nu med målrettet indsats for at øge og fastholde det høje byggetakter i de kommende år. Derfor har den seneste kommuneplan i København øget muligheden for etablering af nye ungdomsboliger fra 3.000 til 6.000 over de næste 10 år.

Samtidigt stiller de unge i dag helt andre krav til deres bolig, end tilfældet har været tidligere. Derfor er det nødvendigt at bygge nye- og modernisere eksisterende boliger, så de bedre svarer til målgruppens forventninger.

Ungdomsboliger bygges af både de almene boligselskaber og private udviklere.

Ungdomsboliger er i den sidste tid blevet et investeringsobjekt for institutionelle investorer - flere spektakulære investeringer har fundet sted i den sidste tid og pensionskasserne har også bundet an med udvikling af nye ungdomsboligprojekter.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00 Registrering og morgenkaffe
09.30 Velkomst
09.35 Efterspørgsel efter ungdomsboliger
Hvor stort er behovet for nye ungdomsboliger i København. Og hvad med Aarhus, Aalborg og Odense, samt landets andre uddannelsescentre? Alene i København er der siden 2010 kommet 13.000 flere unge mellem 18-29 år og forventningen er, at 17.000 inden 2027 flytter til Hovedstaden. Uddannelsescentrenes vækst og migration af unge til de store byer. Hvad siger den demografiske prognose - hvor mange unge kommer der til i de kommende 10-20 år, og hvad vil det betyde for boligbehovet? Og hvad med den oversete internationale migration af unge under uddannelse? Hvad betyder de sociale og demografiske betingelser for boligområdet? Hvilke boliger er der brug for?
10.00 Økonomi og tekniske regler bag ungdomsboliger
De unges efterspørgsel på boliger har presset kvadratmeterprisen op på 5.000 kr. Samtidigt stilles der krav til boligernes komfort og udstyr. Bl.a. er eget bad og køkken blevet et krav, samtidigt med, at det netop er de dyre installationer, der gør ungdomsboligernes pris til at ligge relativt højt på trods af forskellige støtteformer. Hvordan løser man denne problematik? Er lejligheder med fælles bad og køkken fortsat en issue? Hvordan forener man standard og pris? Økonomiske rammer, regler og tekniske krav.
10.25 Lejeudvikling på ungdomsboliger
Huslejen for ungdomsboliger er steget eksplosivt i de sidste år. Overblik over prisudvikling og forventninger til prisudvikling fremover. Prisportalen Moneybanker har gennemført en undersøgelse af prisudvikling på ungdomsboliger i København.

Mads Burla Hvidberg , Partner & CEO, Moneybanker

10.50 Privat bygherre bag ungdomsboliger
En 5.562 kvm stor fabriksbygning i Søborg, der tidligere har tilhørt Skandinavisk Tobakskompagni er blevet ombygget til 175 studieboliger. Lejlighederne får et areal på 27-51 kvm. Byggeriet er blevet finansieret med ejendomsobligationer. Hvilke udfordringer møder man ved ombygning af tidligere fabriksejendomme til boliger? Hvorfor er byggeriet af ungdomsboliger interessant for en privat udvikler eller investor. Hvordan får man ungdomsboligprojekter til at give overskud, og hvilke fordele har finansiering med ejendomsobligationer?
11.15 Kaffe & Networking
11.20 Ungdomsboliger på aktier
Et nyt koncept gør det muligt at købe ungdomsboliger på aktier. Ved at investere 119.180 kr. kan man købe en aktie i en studieboligejendom. Aktien giver afkast og ens børn eller børnebørn fortrinsret til en af lejlighederne. Aktierne udstedes af selskabet Investering & Studiebolig, som ejer en ejendom med 13 lejligheder og er i gang med at købe flere ejendomme.

Bjarke Wolmar , Direktør, Investering & Studiebolig

12.10 Ungdomsboliger som modulbyggeri
Ungdomsboliger, der kan skilles ad og samles op på ny et andet sted. Ungdomsboliger i containere og som modulbyggeri er den sidste nye trend på området. Hvordan fungerer det, og hvilke krav stiller de offentlige myndigheder?

Anne Noes Adstofte , Head of Sales, Cramo Adapteo

12.35 Studieboliger af træ-beton hybrid i Københavns centrum
24 studieboliger fordelt på 6 etager bliver bygget med en østrigsk teknik, der blandt andet anvender en patenteret træ-beton hybrid, i Københavns centrum. Metoden gør det teknisk muligt at bygge i op til 100 meters højde.
13.00 Afslutning
13.05 Frokost
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Cramo Adapteo

Anne Noes Adstofte

Dansk Metal

Lise Holm Brylle

Investering & Studiebolig

Bjarke Wolmer

Kinnerton Capital A/S

Michael Mikkelsen

Moneybanker

Mads Hvidberg

Tempo Housing Denmark A/S

Aaron Grayson Dorseth

TK Development A/S

Johnny Sørensen

Andre konferencer

Airbnb

11. december 2018

Tilmeld dig her