Butikker i et foranderligt marked: Udlejning, overdragelse, fraflytning og tvister. KURSUS

Baggrund

Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres. Derudover er en korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås.

Lige så vigtig er kendskabet til
erhvervslejelovens bestemmelser og praksis for lejeren, så han også får et gnidningsfrit samarbejde med udlejeren og i sidste ende undgår dyre erstatningssager.

På kurset sættes fokus på aktuelle og praktiske problemstillinger omkring udlejning af butikker i lyset af nyeste praksis og litteratur på området samt deres mulige løsninger.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Butiksleje i et foranderligt marked
Leje til butiksformål – hvad omfatter det? Hvilke fordele og ulemper er der ved at vi afgrænser formålet til bestemt sortiment, bestemt branche etc. når udviklingen i detailhandlen konstant byder på masser af nye udfordringer med nye varegrupper, nye koncepter, shop in shop og udlejning af stande og tilpasning til webhandlen?

Torsten Viborg Pedersen , Advokat, Partner, Dahl Advokatfirma

09.55 Projektudlejning til detailhandlen
Projektudlejning  til detailhandlen – når  bygningen ikke er opført eller lejemålet ikke ombygget når aftalen med lejer indgås. Hvad skal vi særligt være opmærksomme på når udlejer først skal opføre en bygning eller ombygge et lejemål i forhold til butikslejers overtagelse af lejemålet, forsinkelse med afleveringen, mangler og afhjælpning m.v ?
10.15 Butikslejers ombygninger og brug af areal udenfor lejemålet
Butikslejers ombygninger og brug af areal udenfor lejemålet – hvilke regler gælder og hvordan tackler vi problemstillingerne bedst i praksis.
10.35 Markedsleje for butikker
Markedsleje for butikker – hvordan fastsætter vi den? Erhvervslejelovens regler om bevis for markedsleje. Brug af kontraktsklausuler om hvad markedsleje er.
10.55 Kaffepause
11.25 Ændringer i lejen
Ændringer ved aftalte reguleringer af lejen og ved varsling af ændringer på grund af stigninger i skatter og afgifter, forbedringer og markedsleje og hvordan det håndteres i lejekontrakter med afkastleje og lejekontrakter med bruttoleje.
11.45 Ændring af lejevilkår og lejemålets ophør
Ændring af lejevilkår og lejemålets ophør. Aftale om genforhandling af lejevilkår – opsigelse af butikslejer – erhvervsbeskyttelse og erstatning for opsigelse – lejers konkurs og rekonstruktion.
12.10 Afståelse og fremleje af butikslejemål
Afståelse og fremleje af butikslejemål – erhvervslejelovens regler og betydning af kontraktsklausuler når der sker generationsskifte, omstrukturering af lejers virksomhed eller salg.
12.10 Udvidelse af butiksformålet, shop in shop og udlejning til stande
Det lejedes formål - lejers udvidelse af butiksformålet med nye varegrupper og nye koncepter. Shop in shop, lejers udlejning til stande, lagersalg, webhandel og distribution.
12.30 Spørgsmål og afslutning
12.35 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Bo-Vita

Hakan Tasdemir

Colliers International A/S

Morten Jørgensen

Coop Danmark

Flemming Møller Hansen
Mads Drejer

Dahl Advokatfirma

Torsten Viborg Pedersen

ELF Development A/S

Pia Juul Kampf

Hovedstadens Ejendomsadministration

Kenneth Hvid Søndergaard
Kim Jensen

KIRKBI A/S

Jesper Grande

NPV A/S

Line Højvang Christiansen

Nybolig Erhverv København A/S

Nick Ragnar Lautrup

Andre konferencer

Tilmeld dig her