Boligmarkedets udvikling 2021-2030

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Boligbyggeriet 2021-2030 - overordnede tendenser

Boligbyggeriet er præget af høj aktivitet, men en del iagttagere ser samtidigt en lurende afmatning i boligmarkedet. Salget af ejerlejligheder har efter mange års opsving i et stykke tid været under pres og nu skulle en vis afmatning melde sig på det ellers boomende marked for udlejningsboliger. Ganske vist er der gunstige indenlandske forhold med lav ledighed, reallønsfremgang og lave renter, der peger i retning af at der er basis for boligprisfremgang i de kommende år. På den anden side dog kan et stigende udbud af lejligheder til salg eller udlejning på grund af et fortsat massivt nybyggeri, lavere efterspørgsel som følge af et højt prisniveau, øgede finansieringsomkostninger samt usikkerhed omkring de fremtidige boligskatter, føre til at efterspørgslen efter boliger dæmpes. Hvilket scenarie kan vi forvente? Vil efterspørgslen rette sig efter ejer- eller lejeboliger? Etageejendomme eller enfamiliehuse?

Curt Liliegreen , Projektdirektør, Boligøkonomisk Videncenter

10.00 Familieboliger 2021-2030

I 2018 blev der slået en historisk rekord for etagebyggeri med lidt over 1,2 millioner kvm nye etageboliger. Men bliver familieboliger udfordret af den moderne livsstil med stadig større antal singlehusstande? Hvilken boligform - leje, eje, lejlighed, hus, rækkehus - foretrækker de boligsøgende, familier, børnefamilier såvel som singler? Er forskydningerne i efterspørselen mellem ejer- og lejeboliger blot en tilfældighed eller afspejler de en alvorligere dybbreliggende trend? Hvor mange boliger er der brug for for at imødekomme efterspørgslen i København og hvad vil de boligsøgende betale?

10.25 Studieboliger og ungdomsboliger 2021-2030

I studiebyer som København, Aarhus, Odense og Aalborg tales der om et akut behov for op mod 22.000 studieboliger. I København de seneste 4 år er der blevet bygget 1.000 nye ungdomsboliger om året og 5.000 nye er på vej. I forslaget til Københavns Kommuneplan 2019 er der en ambition om, at der skal bygges 12.000 nye ungdomsboliger i København over de næste 12 år. Ungdomsboliger bygges af både de almene boligselskaber og private udviklere, og er i den sidste tid blevet et investeringsobjekt for bl.a. institutionelle investorer pensionskasserne har også bundet an med udvikling af nye ungdomsboligprojekter. Perspektiver for byggeri af ungdomsboliger? Hvad betyder ankomsten af de "små årgange" på markedet? Kan de bremse udviklingn af ungdomsboliger og hvilke erfaringer har man høstet hidtil?

Hans Thor Andersen , Afdelingschef, SBI

10.50 Seniorboliger 2021-2030

Den hastigt aldrende befolkning, ændringer i livsstil, og den kendsgerning, at de ældre har i dag gennemgående flere penge mellem hænderne betyder, at der er stor efterspørgsel på seniorboliger. Den stigende interesse gælder både seniorboliger og seniorbofællesskaber. Undersøgelser viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. Tetris har udviklet et nyt seniorbofællesskab, som tager højde for langt de fleste af de udfordringer, som voksne, der gerne vil flytte fra parcelhuset, møder. Til grund for konceptet ligger et omfattende researcharbejde om befolkningsudvikling og økonomi, samt folks værdier og ønsker til den tredje alder, flyttemønstre og adfærdspsykologi. Undersøgelsen blev udført i samarbejde med bl.a. Københavns Universitet. Hvordan griber man arbejdet an med at etablere et bofællesskab for seniorer, så det også er tidssvarende for fremtidens seniorer? Hvordan skabner man forbindelse mellem individualitet og fællesskab? Hvordan segmenterer man målgruppen og hvordan sikrer man den optimale beboersammensætning og "et generationsskifte". Bliver seniorbofællesskaber et investeringsobjekt på linie med udlejningsboliger og  hvilke fordele er der for en privat udvikler?

Tomas Jandorf , Partner, Tetris

11.15 Kaffepause
11.45 Rækkehusbyggeriet 2021-2030

Med den store efterspørgel og et relativt begrænset udbud er rækkehuse blevet en eftertragtet vare. Derfor følger rækkehusmarkedet de positive tendenser, hvad priser og efterspørgsel angår, der gælder de andre boligmarkedssektorer: lejligheder og villabyggeri. Hvad er grunden til rækkehusernes popularitet? Hvordan ser et moderne rækkeus ud og hvilke nye kvaliteter kan boformen tilføres fremover?

Jan Albrechtsen , Arkitekt MAA, Tegnestuen Vandkunsten

12.10 Villabyggeriet 2021-2030

Det går godt på husmarkedet med stigende efterspørgsel og stigende gennemsnitlige kvm-pris. Foruden de private husbyggere, der bygger for sig selv, har byggeriet af 1-2 familiehuse fået interesse fra professionele  investorer og ejendomsudviklere, der opkøber gamle huse og bygger nyt til salg eller leje i stedet for. Vil opsvinget i etfamilehusbyggeri fortsætte? Status og perspektiver for rækkusmarkedet. Drivkræfter bag villabyggeri.

12.35 Lejlighedsbyggeriet 2021-2030

Hvilke lejlighedsformer bliver efterspurgt nu og i den kommende tid? Sammenkæng mellem udformning og pris - kan boligudformningen være for ens, så den ikke rammer købernes individuelle smag optimalt? Kommer de alternative boformer, herunder iær bofællesskaber til at tjne som en inspirationskilde for boligbyggeriet, f.eks. i form af fælles aktiviteter for beboere, delebilsordninger, mulighed for fitness i ejendommen, fælles cykelværksteder og lign? Hvad betyder alder, køn og indkomst for boligvalg?

13.00 Spørgsmål og afslutning
13.05 Frokost

Baggrund

Oven på mange år med voksende boligbyggeri er der i I 2018 blevet slået en historisk rekord for etagebyggeri med lidt over 1,2 millioner kvm nye etageboliger. Det største antal kvm i boligstatistikkens historie. Der blev i 2018 bygget ca. 1,1 million kvm nye parcelhuse samt 498.860 kvm række- og dobbelthuse.

Bag de høje byggeaktivitet er gunstige indenlandske forhold med lav ledighed, reallønsfremgang, lave renter de seneste år betyder. Faktorer, der også danner basis for boligprisfremgang i de kommende år..

Den solide makroøkonomiske fundament kan dog blive udfordret af et stigende udbud af lejligheder til salg eller udlejning på grund af et fortsat massivt nybyggeri, lavere efterspørgsel som følge af et højt prisniveau, øgede finansieringsomkostninger samt usikkerhed omkring de fremtidige boligskatter, som allesammen kan føre til at efterspørgselen efter boliger dæmpes.

Og hvad boligformen angår,hvordan bliver den udfrodret af ændrede familieformer og fremkomsten af stadig større antal singlehusholdninger?

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 17. september 2020
Klokken 09.00 - 13.05
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDe kommer også

Boligøkonomisk Videncenter

Curt Liliegreen

Bolius

Ole Vedsted-Jakobsen
Jørgen Munksgaard Rasmussen

Caplloyd

Flemming Meyendorff

CG Jensen A/S

Hans Jørn Kühn

Noor Ejendomme A/S

Jakob Johannsen

SBI

Hans Thor Andersen

Sweco Danmark A/S

Johanne Wibroe
Kristian Sørensen
Kim Peters - Chef byggeri Syddanmark - Sweco DK

Sønderborg Kommune - By & Landskab

Marianne Tychsen
Sille Marcussen Dall

Tegnestuen Vandkunsten

Jan Albrechtsen

Tetris

Tomas Jandorf

Andre konferencer

Tilmeld dig her