Boligmarkedets udvikling 2021-2030

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Boligbyggeriet 2021-2030 - overordnede tendenser

Boligbyggeriet er præget af høj aktivitet, men en del iagttagere ser samtidigt en lurende afmatning i boligmarkedet. Salget af ejerlejligheder har efter mange års opsving i et stykke tid været under pres og nu skulle en vis afmatning melde sig på det ellers boomende marked for udlejningsboliger. Ganske vist er der gunstige indenlandske forhold med lav ledighed, reallønsfremgang og lave renter, der peger i retning af at der er basis for boligprisfremgang i de kommende år. På den anden side dog kan et stigende udbud af lejligheder til salg eller udlejning på grund af et fortsat massivt nybyggeri, lavere efterspørgsel som følge af et højt prisniveau, øgede finansieringsomkostninger samt usikkerhed omkring de fremtidige boligskatter, føre til at efterspørgselen efter boliger dæmpes. Hvilket scenarie kan vi forvente? Vil efterspørgselen rette sig efter ejer- eller lejeboliger? Etageejendomme eller enfamiliehuse?

10.00 Familieboliger 2021-2030

I 2018 blev der slået en historisk rekord for etagebyggeri med lidt over 1,2 millioner kvm nye etageboliger. Men bliver familieboliger udfordret af den moderne livsstil med stadig større antal singlehusstande? Hvilken boligform - leje, eje, lejlighed, hus, rækkehus - foretrækker de boligsøgende, familier, børnefamilier såvel som singler? Er forskydningerne i efterspørselen mellem ejer- og lejeboliger blot en tilfældighed eller afspejler de en alvorligere dybbreliggende trend? Hvor mange boliger er der brug for for at imødekomme efterspørgslen i København og hvad vil de boligsøgende betale?

10.25 Studieboliger og ungdomsboliger 2021-2030

I studiebyer som København, Aarhus, Odense og Aalborg tales der om et akut behov for op mod 22.000 studieboliger. I København de seneste 4 år er der blevet bygget 1.000 nye ungdomsboliger om året og 5.000 nye er på vej. I forslaget til Københavns Kommuneplan 2019 er der en ambition om, at der skal bygges 12.000 nye ungdomsboliger i København over de næste 12 år. Ungdomsboliger bygges af både de almene boligselskaber og private udviklere, og er i den sidste tid blevet et investeringsobjekt for bl.a. institutionelle investorer pensionskasserne har også bundet an med udvikling af nye ungdomsboligprojekter. Perspektiver for byggeri af ungdomsboliger? Hvad betyder ankomsten af de "små årgange" på markedet? Kan de bremse udviklingn af ungdomsboliger og hvilke erfaringer har man høstet hidtil?

10.50 Seniorboliger 2021-2030

Den hastigt aldrende befolkning, ændringer i livsstil, og den kendsgerning, at de ældre har i dag gennemgående flere penge mellem hænderne betyder, at der er stor efterspørgsel på seniorboliger. Den stigende interesse gælder både seniorboliger også seniorbofællesskaber. Undersøgelser viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. Pt. står i gennemsnit 28 ældre på ventelister til hvert af de 7.000 seniorbofællesskaber, der eksisterer i Danmark i dag. Seniorboliger udvikles både af private ejendomsudviklere og investorer, af almene boligselskaber og som brugerbaserede privatprojektr.

11.15 Kaffepause
11.45 Rækkehusbyggeriet 2021-2030

Med den store efterspørgel og et relativt begrænset udbud er rækkehuse blevet en eftertragtet vare. Derfor følger rækkehusmarkedet de positive tendenser, hvad priser og efterspørgsel angår, der gælder de andre boligmarkedssektorer: lejligheder og villabyggeri. Status og perspektiver for rækkusmarkedet. Hvor kommer efterspørgselen fra? Hvilke rækkehuse efterspørger den moderne storbykøber? De bedste områder for rækkehuse i København og i de andre storbyer.

12.10 Villabyggeriet 2021-2030

Det går godt på husmarkedet med stigende efterspørgsel og stigende gennemsnitlige kvm-pris. Foruden de private husbyggere, der bygger for sig selv, har byggeriet af 1-2 familiehuse fået interesse fra professionele  investorer og ejendomsudviklere, der opkøber gamle huse og bygger nyt til salg eller leje i stedet for. Vil opsvinget i etfamilehusbyggeri fortsætte? Status og perspektiver for rækkusmarkedet. Drivkræfter bag villabyggeri.

12.35 Lejlighedsbyggeriet 2021-2030

Hvilke lejlighedsformer bliver efterspurgt nu og i den kommende tid? Sammenkæng mellem udformning og pris - kan boligudformningen være for ens, så den ikke rammer købernes individuelle smag optimalt? Kommer de alternative boformer, herunder iær bofællesskaber til at tjne som en inspirationskilde for boligbyggeriet, f.eks. i form af fælles aktiviteter for beboere, delebilsordninger, mulighed for fitness i ejendommen, fælles cykelværksteder og lign? Hvad betyder alder, køn og indkomst for boligvalg?

13.00 Spørgsmål og afslutning
13.05 Frokost

Baggrund

Oven på mange år med voksende boligbyggeri er der i I 2018 blevet slået en historisk rekord for etagebyggeri med lidt over 1,2 millioner kvm nye etageboliger. Det største antal kvm i boligstatistikkens historie. Der blev i 2018 bygget ca. 1,1 million kvm nye parcelhuse samt 498.860 kvm række- og dobbelthuse.

Bag de høje byggeaktivitet er gunstige indenlandske forhold med lav ledighed, reallønsfremgang, lave renter de seneste år betyder. Faktorer, der også danner basis for boligprisfremgang i de kommende år..

Den solide makroøkonomiske fundament kan dog blive udfordret af et stigende udbud af lejligheder til salg eller udlejning på grund af et fortsat massivt nybyggeri, lavere efterspørgsel som følge af et højt prisniveau, øgede finansieringsomkostninger samt usikkerhed omkring de fremtidige boligskatter, som allesammen kan føre til at efterspørgselen efter boliger dæmpes.

Og hvad boligformen angår,hvordan bliver den udfrodret af ændrede familieformer og fremkomsten af stadig større antal singlehusholdninger?

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her