Bofællesskaber og nye boformer

Baggrund

Der er fremgang i boligbyggeriet, og samtidigt pibler det frem med nye måder at tænke bolig på. Især er de kollektive boformer på kraftig fremmarch båret frem af bl.a. stor tilflytning af unge til byerne og behovet for hurtigt og billigt at dække deres boligbehov.

Den kollektive boform nyder også stigende popularitet blandt de ældre. Ændringer i livsstil og sociale mønstre får stadig flere singler, børnefamilier og seniorer til at vælge denne model.

Knap 200.000 husstande på landsplan består i dag af flere familier – et tal der er vokset med 25 procent de seneste 10 år.

Benævnelsen kollektive boformer dækker over mange måder at indrette sig på, hvad det individuelle og det kollektive angår, fra traditionelle kollektiver, hvor man deler et hus eller en stor lejlighed og er fælles om det meste, til mere uforpligtende bofællesskaber, der består af selvstændige lejligheder med fællesarealer.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Fremtidens kollektive boformer
Fællesskabsorienterede boformer vinder frem, ikke kun i Danmark, men i hele Europa og i USA. Danmark var i 1970erne på forkant med at etablere bofællesskaber og dette har udviklet sig lige siden. Der findes på nuværende tidspunkt forskellige typer af bofællesskaber, som i forskellig grad forener det fælles og det private, bottom-up processer og developer involvering. Hvordan kommer disse boformer til at se ud i den kommende tid, og hvilke motivationer er der for at flytte i bofællesskab i dag? Hvordan hænger det sammen med de ændrede familiemønstre? Hvordan vil de unge og de ældre bo? Og hvilke muligheder er der for at bruge funktionstømte bygninger til fælles beboelse?

Anna Falkenstjerne Beck , ErhvervsPh.D, Kuben Management

10.00 Kommende bofællesskab med 300 beboere i Københavns centrum
Foreningen Urbania vil i samarbejde med Boligselskabet AKB, København opføre et bæredygtigt bofællesskab til ca. 300 beboere på hjørnet af Lundtoftegade og Borups Allé på Nørrebro. Urbania er blevet stiftet i 2010 og har høstet betydelige erfaringer, hvad etablering af bofællesskaber angår. Hvilke erfaringer har man høstet? Fordele ved samarbejdet med et alment boligselskab? De optimale samarbejdsmodeller med almene boligselskaber.

Michael Soja Høxbroe , Arkitekt, MAA & MDD, Urbania

10.25 Byggefællesskaber på Køge Kyst
Et nyt beboerdrevet boligprojekt på Køges Søndre Havn giver den enkelte stor indflydelse på både egen bolig og de fælles rammer. Initiativtager til projektet er Selskabet for Billige Boliger, Tegnestuen Vandkunsten og byudviklingsselskabet Køge Kyst.

Hugo Marqvorsen , Initiativgruppen Bofællesskab Køge Kyst

10.50 Kaffepause
11.20 Nyeste trend: Seniorbofællesskaber
Der er en stor efterspørgsel efter at bo i seniorbofællesskaber. Undersøgelser fra VIVE, Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd, viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. Albertslund Kommune, KAB, Boligselskabet AKB, Albertslund og foreningen Realdania har indgået et partnerskab om at udvikle og etablere to almene seniorbofællesskaber i Roholmparken i Albertslund.

Jesper Birn Lindeberg , Seniorprojektleder, KAB

11.45 Økofællesskab med 90 boliger og fælles landbrug: fra start til slut
Økosamfund samt bolig- og jordbrugsfællesskaber stormer frem både i Danmark og internationalt. I Karise, syd for Køge, udvikles 90 rækkehuse med fællesgård, landbrug og forsyningsanlæg, således at økosamfundet bliver stort set selvforsynende med landbrugsvarer og energi. 44 af boligerne opføres af det almene boligselskab KAB, og de resterende som ejer- og andelsboliger. Initiativtageren til projektet er Andelskassen JAK. Etableringsforeningen Karise Permatopia Opskrivning er ansvarlig for udviklingen og realiseringen af Karise Permatopia i samarbejde med boligselskabet KAB, House Arkitekter, ingeniørfirmaet Danakon, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi samt landbrugsrådgivningsfirmaet Økologisk Rådgivning. Hvilke erfaringer har man høstet?

Peter Halkjær , Direktør, Danakon

Søren Olsen , House Arkitekter

12.10 Bofællesskabstanker i moderne byplanlægning og arkitektur
Hvordan kan bofællesskabstanken indgå i byplanlægning og arkitektur? Tegnestuen Vandkunsten er arkitekt bag flere boligprojekter, der sigter på at skabe et alternativt og aktivt bofællesskab baseret på sammenhold, hvor det fælles- og det private rum kombineres.

Jan Albrechtsen , Arkitekt MAA, Tegnestuen Vandkunsten

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

2L holding

Line Thorup Schultz

A. Enggaard A/S

Camilla Juul Sørensen
Hanne Kræn

A/S Butikstorvet

Søren Norup Pries

ABF

Jan Hansen

Advokaterne Arup & Hvidt

Kirsten Kristensen
Anne Nielsen
Lykke Outzen

AI a/s

Jan Bruus Sørensen

AK83 Arkitekter

Lars Levin
Jan Amby

Arkitektfirmaet Hovaldt ApS

Dorte Hovaldt
Søren Pedersen

arkitektfirmaet NORD as

Marie Vinther

Arkitema

Margrete Grøn
Ida Richter Brændstrup
Sofie Yde

Arkitema Architects

Anders Halgren

BO-VEST

Peter F. Nybom

Boligkontoret Danmark

Karina Lauridsen

CALUM A/S

Jakob Axel Nielsen
Finn Nygaard

CPH Village

Frederik Noltenius Busck
Christina Fleuron
Michael Plesner

Danakon

Peter Halkjær

DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

Thomas Høj Pedersen

Dorte Mandrup

Frants Nielsen

Dorte Mandrup Arkitekter

Rodrigo Rieiro

Es holding af 2011 ApS

Heidi Nykjær Esmark

FAB

Franz Leitner
Henrik Max Rasmussen
Eva Jørgensen

FB Administration ApS

Stig Nørnberg

FLÆKS

Levi Dørken
Thomas Friis

FRIIS & MOLTKE ARCHITECTS

Morten Mygind

Friis Andersen Arkitekter A/S

Jesper Øager Jensen
Maria Vilstrup

FRONT Arkitekter

Rune Ulrick Madsen
Lotte Saalbach Andersen

House Arkitekter

Søren Olsen

Ikano Bolig

Cecilie Tarras Madsen

Initiativgruppen Bofællesskab Køge Kyst

Hugo Marqvorsen

JJ Byg A/S

Jørgen Vagn Nielsen

JJW Arkitekter

Mauro Lucardi
Ib Graabæk
Frank Bentin
Jacob Dag Poulsen
Gitte S Lorentzen
Ole Hornbek

KAB

Jesper Birn Lindeberg

KANT arkitekter

Anders Bay Holm

KIRKBI A/S

Jens Moth

KIRSTEN HUSUM TEKST | PR | BRANDING

Kirsten Husum

KSE Ejendomme ApS

Kim Dyhr Skotte

Lendager Group

Janne Fjeldtvedt
Daniel Veenboer
Nicholas Duxbury Ransome
Sophie Daugaard Andersen
Nikolaj Callisen Friis
Stig Ammitzbøll Jørgensen

Living Village

Otto Lægaard

M.S. Development

Michael Mansa

Mangor & Nagel Arkitekter A/S

Søren Stoustrup

Merkur andelskasse

Claus Skytt

MT Højgaard A/S

Torben Dahl

Mäckler Erhversbyg

Frank Holmstrup
Kaj Mäckler

Niche Arkitekter ApS

Anette Orth Laybourn

NREP A/S

Rasmus Nørgaard
Sune Ingemann Larsen

Orbicon

Ulrik Muushardt
Pia Wallbohm

PwC Real Estate

Per Andersen

Pålsson Arkitekter A/S

Søren Holck-Christiansen
Nynne B. Thykier

Rambøll Arkitekter

Jesper Møller

Rambøll Danmark A/S

Kristine Friis

Refshaleøens Ejendomsselskab A/S

Claus Hovmøller Jensen

Roskilde Kommune, Plan og Udvikling

Anna Brandt Østerby
Vilfred Hvid

rubow arkitekter

susanne hansen
Britt Nemmøe
Sonia Liglese

Seniorcampus

Nils Wm. Grønfeldt

Seniorlandsby.dk ApS

Kjartan Olafsson

Skala Arkitekter A/S

Mette Louise Jepsen

Spacealab

Dorte Friis

Tegnestuen Vandkunsten

Jan Albrechtsen

Tetris A/S

Annette Moseholm Scheel
Michael Krolykke
Martin Wagner

Thing Brandt Landskab ApS

Kathrine Brandt

TK Development A/S

Johnny Sørensen

TN Udvikling A/S

Torben Nielsen
Vibe Møller

Tommerup Ejendomstraiding

Niels Pedersen
Mads Schou Pedersen

Urbania

Michael Soja Høxbroe

V2C ApS

Søren Peter Nielsen
Hans Toksvig Larsen
Kjell Stockfisch

Vandkunsten/SBI T

Silje Erøy Sollien

Vejle Kommune

Camilla Jørgensen

ZESO Architects

Michael Forde Bradley

Aalborg Universitet

Anna Falkenstjerne Beck

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Emil Møller Jønsson

Årstiderne Arkitekter

Steen Gissel
Mette Geertsen
Mette Fuglkjær

Andre konferencer

Tilmeld dig her