Billund de store projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Udvikling af bymidten for 500 millioner kr. og andre Planer og visioner for Billund

Billund er iflg den årlige analyse fra Dansk Byggeri Danmarks 3. mest erhvervsvenlige kommune. Også på byudviklingssiden er der store ambitioner. Bl.a. skal Billunds bymidte udvikles som et attraktiv, oplevelsesrig og sammenhængende område med fokus på aktiviteter for børnefamilier, leg og læring og kreative udfoldelsesmuligheder. Billund skal være Børnenes Hovedstad, og det markeres både i byggeri, i infrastruktur og i kulturlivet. Der er bl.a. blevet etableret flere nye forlystelser, herunder LEGO House, og der er ved at blive bygget en helt ny bymidte. Billund Lufthavn udvider og første etape af et nyt hovedsæde for LEGO koncernen, LEGO Campus, er netop taget i brug. Desuden vokser byen med nye boligkvarterer, både bynært og i periferien. Billund Byvision, udarbejdet af BIG og Urgent Agency, med støtte fra bl.a. Realdania, er en masterplan for omdannelse af byen, som alle aktører i byen er dedikerede til at følge. På konferencen løftes sløret for den næste bølge i en udvikling, der er foran planen.

Karen Margrethe Høj Madsen , By- og Planchef, Billund Kommune

10.00 Udvikling af Billund lufthavn: fordobler passagertallet

I 2019 havde Billund Lufthavn 3,7 millioner passagerer og 74.000 tons fragt. Med en kontinuerlig stigning i passagerer på lidt over 3 procent årligt vil Billund Lufthavn runde 7 millioner passagerer i løbet af de næste 20 år. Det sætter store krav til både infrastruktur og bygninger. Derfor har lufthavnen sammen med byplantegnestuen Grandville udarbejdet en Vækststrategi 2040; "Airport City – det stærke centrum" i en vestdansk "Aerotropolis".

Peter Frost-Møller , Grandville

10.25 Udvikling af Butikstorvet

Kirkbi har planer om at udvikle den nordlige del af Butikstorvet i Billund, hvor Kirkbi ejer alle ejendommene. Den sydligste del af Butikstorvet er under opførelse og forventes at stå færdigt i efteråret 2020.

Steen Pedersen , Global ejendomschef, Kirkbi

10.50 Kaffepause
11.20 Forlystelsespark og hotel mm til 10 milliarder kr

Europas største forlystelsespark er på tegnebrættet i Billund. Der er tale om forlystelsespark og et hotelprojekt med op til 900 værelser i 53 m højde og 15-18 etager, evt. med kasino, samt parkeringshuse til 4.000 biler. Den samlede projektværdi anløber til 10 milliarder kr. Projektet er udarbejdet af Gram & Jeppesen Group med Peder J. Jeppesen og Birgitte M. Gram som direktører, projektudviklere, finansiel partner og ejere af projektet. Begge er ophavsmænd til projektets tilbliven, udvikling og idegrundlag samt forestår al udvikling af lokalplan og VVM med bistand fra de respektive rådgivere. Gram & Jeppesen Group samarbejder med Billund Kommune om projektet. CREO arkitekter, Sejr Land v/Landinspektør, DGE Miljø Ingeniører, Sweco Danmark Acoustica har bistået Gram & Jeppesen Group i udarbejdelsen af skitseprojekt. Endvidere er disse repræsentanter for Gram & Jeppesen Group også tilstede ved konferencen: IT- og Sikkerhedschef, Knud Aage Haargaard (tidl. SØIK); CEO, Per Wimmer, Wimmer Finance.

Birgitte M. Gram , Owner, Projektudvikler, Gram & Jeppesen Group

Peder J. Jeppesen , Owner, Projektudvikler, Gram & Jeppesen Group

11.45 Nyt Museum Karensminde til 120 millioner

Billund Kommune har siden efteråret 2017 ønsket at samle alle museumsaktiviteter ved Museumsgården Karensminde. I 2018 blev det fra politisk side besluttet at arbejde videre med et ambitiøst museumsprojekt i international klasse, der henvender sig til både turister og de lokale borgere. I de kommende år arbejder man videre med planlægning og projektering af det nye museum; et arbejde, der også vil involvere fonde, by og borgere.

Mai Kofoed Lauritsen , Projektleder, Billund Kommunes Museer

Carina Serritzlew , Museumsleder, Billund Kommunes Museer

12.10 Billund som turistdestination

Billund er en af Danmars vigtigste turistdestinationer. Alene forlystelsesparken Legoland tiltrækker hvert år lidt under 2 millioner turister og er den tredje mest populære attraktion i Danmark. Hvad skal man gøre for at befæste Billunds position som international turistmagnet og udnytte turistpotentielet endnu bedre?

Martin Perregaard-Bitsch , Destinationschef, Destination Trekantområdet

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Billunds udvikling begyndte for alvor i 1930'erne, hvor der dengang boede ca. 250 indbyggere, hvoraf 7 arbejdede på legetøjsfabrikken, som i dag er LEGO med over 3.500 medarbejdere alene i Billund, som er et unikt eksempel på en Company Town i Danmark.

Med afsæt i sine industritraditioner har Billund oplevet en spektakulær udvikling som driftig erhvervsby. I perioden 2008 til 2017 lå Billund således på en tredje plads blandt danske kommuner hvad angår den økonomiske vækst med en gennemsnitlig vækstrate på 4,1 procent om året.

Derudover er Billund Danmarks mest erhvervsvenlige kommune iflg det årlige analyse fra Dansk Byggeri.

Lego er fortsat en af de beydeligste drivkræfter bag byens udvikling og fabrikken står foran en udvidelse til 400 millioner kr. Udvidelsesplanerne gælder også forlystelsesparken Legoland, der hvert år tiltrækker lidt under 2 millioner turister og er den tredje mest populære attraktion i Danmark.

Planer om en ny kæmpe forlystelsespark til 10 milliarder vil slå Billunds plads som forlystelsesmekka endnu mere fast.

De ambitiøse planer gælder også byudvikling. Arbejdet med Billunds udvikling er i fuld gang, hvor Billunds bymidte skal udvikles som en attraktiv, oplevelsesrig og sammenhængende område med fokus på aktiviteter for børnefamilier, leg og læring og kreative udfoldelsesmuligheder. Mindst 500 millioner kr. skal i den kommende tid investeres i byudvikling.

 

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 12. oktober 2021
Klokken 09.00 - 12.40
: Hotel PropellenHotel Propellen, Nordmarksvej 3, 7190 BillundDeltagere

Knud-Aage Haargaard

3XN A/S

Stig Vesterager Gothelf

Acoustica Sweco Danmark

Jørgen Heiden

AFRY ÅF Buildings Denmark P/S

Anders Bergstrøm

Alfabo

Georg Schmidt

Arne Elkjær A/S

Henrik Silkjær Rosenkrands
Kenneth Jul Søgaard

Billund Kommune

Mai Lauritsen
Karen Margrethe Høj Madsen

Billund Kommunes Museer

Carina Serritzlew

CG Jensen A/S

Hans Jørn Kühn

CREO

Lars Møller Christensen

Destination Trekantområdet

Martin Perregaard-Bitsch

DFD

Anette Jakobsen
Nina Elise Wolff

DGE Miljø- og Ingeniørfirma

Maria Sigsgaard

DR

Rasmus Dyrberg Hansen

E+N Arkitektur

Kjeld Ghozati

Ejner Olesens Eftf

Martin Hansen
Benny Hansen

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

Mads Sølvsten Dahl

Friis & Moltke Architects

Lars Sønderskov

Gram & Jeppesen Group

Birgitte Gram
Peder J. Jeppesen

Grandville

Peter Frost-Møller

Grundejerforeningen Poppelen

Jannic Mikkelsen
Jens Johansen
John Hansen

HauCon A/S

Richardt Krogh

Hededanmark a/s

Jan Pedersen

JUNGE BYG A/S

Claus Junge
Martin Klemensen

K.G. Hansen & Sønner a/s

Stern Johansen
Brian Pedersen
Anders Friis

Kirkbi

Steen Pedersen

LandSyd I/S

Kim Mogensen

LER Ejendomme ApS

Lars Eriksen

Rambøll

Gert Jensen

SEJR-LAND

Steffen Sejr

Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø

Flemming Frøsig Christensen

Skala Arkitekter

Julie Ankjær

Sweco Danmark A/S

Kristian Sørensen

Søren Østergaard A/S

Søren Østergaard
Jacob Østergaard

Andre konferencer

Tilmeld dig her